• Digitální příslušenství
  • Server
  • Digitální život
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Kontaktujte nás
  1. Domov
  2. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Rsdaa 20/07/2021 1437

Tento web respektuje a chrání osobní soukromí všech uživatelů služeb. Abychom vám mohli poskytovat přesnější a personalizované služby, bude tento web používat a zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů. Tato webová stránka však bude s těmito informacemi zacházet s vysokou mírou pečlivosti a obezřetnosti. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, tato webová stránka nezveřejní ani neposkytne tyto informace třetím stranám bez vašeho předchozího svolení. Tato webová stránka bude tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat. Pokud souhlasíte se smlouvou o používání služeb této webové stránky, má se za to, že souhlasíte s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí smlouvy o používání služeb této webové stránky.

1. Rozsah použití

(a) Při registraci svého účtu na této webové stránce poskytujete osobní registrační údaje podle požadavků této webové stránky;

(b) Když používáte síťové služby této webové stránky nebo navštěvujete webové stránky této webové platformy, tato webová stránka automaticky přijímá a zaznamenává informace ve vašem prohlížeči a počítači, mimo jiné včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, Údaje, jako je použitý jazyk, datum a čas návštěvy, vlastnosti softwaru a hardwaru a záznamy webových stránek, které požadujete;

(c) Tato webová stránka získává osobní údaje uživatelů od obchodních partnerů právní cestou.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že následující informace se nevztahují na tyto zásady ochrany osobních údajů:

Informace o klíčových slovech, které zadáváte při používání vyhledávací služby poskytované touto webovou platformou;

Porušení zákonných ustanovení nebo porušení pravidel tohoto webu a opatření, která tento web proti vám přijal.

2. Použití informací

(a) Tato webová stránka nebude poskytovat, prodávat, pronajímat, sdílet ani obchodovat s vašimi osobními údaji žádné nespřízněné třetí straně, pokud jste předem nezískali své svolení, nebo třetí straně a této webové stránky (včetně přidružených společností této webové stránky) jednotlivě nebo společně Za účelem poskytování služeb.

(b) Tato webová stránka také nedovoluje žádné třetí straně shromažďovat, upravovat, prodávat nebo šířit vaše osobní údaje žádnými prostředky. Pokud se kterýkoli uživatel této webové platformy zapojí do výše uvedených činností, jakmile je zjistí, má tato webová stránka právo okamžitě ukončit smlouvu o poskytování služeb s uživatelem.

(c) Za účelem poskytování služeb uživatelům může tato webová stránka používat vaše osobní údaje, aby vám poskytla informace, které vás zajímají, včetně mimo jiné zasílání informací o produktech a službách.

3. Zveřejnění informací

Za následujících okolností tato webová stránka zpřístupní vaše osobní údaje zcela nebo částečně v souladu s vašimi osobními přáními nebo právními požadavky:

(a) Zpřístupnění třetí straně s vaším předchozím souhlasem;

(b) Abyste mohli poskytovat produkty a služby, které požadujete, musíte své osobní údaje sdílet s třetími stranami;

(c) Zpřístupnění třetím stranám nebo správním nebo soudním institucím v souladu s příslušnými ustanoveními zákona nebo požadavky správních nebo soudních institucí;

(d) Pokud porušíte příslušné čínské zákony, předpisy nebo smlouvu o poskytování služeb této webové stránky nebo související pravidla, musíte to oznámit třetí straně;

(e) V transakci vytvořené na platformě tohoto webu, pokud kterákoli strana transakce splní nebo částečně splní transakční povinnost a požádá o poskytnutí informací, má tato webová stránka právo rozhodnout, že poskytne uživateli kontaktní údaje protistrany atd. Informace pro usnadnění dokončení transakce nebo řešení sporů.

(f) Další zveřejnění, která tato webová stránka považuje za vhodná v souladu se zákony, předpisy nebo zásadami webových stránek.

4. Ukládání a výměna informací

Informace a údaje o vás shromážděné tímto webem budou uloženy na serverech tohoto webu a/nebo jeho přidružených společností. Tyto informace a údaje mohou být přenášeny do vaší země, regionu nebo mimo zemi, kde jsou informace a údaje shromažďovány na této webové stránce. Navštíveno, uloženo a vystaveno mimo zemi.

5. Používání souborů cookie

(a) Pokud neodmítnete přijímat soubory cookie, tato webová stránka nastaví nebo zpřístupní soubory cookie na vašem počítači, abyste se mohli přihlásit nebo používat služby nebo funkce této webové platformy, které spoléhají na cookies. Tento web používá soubory cookie, aby vám mohl poskytovat promyšlenější a personalizované služby.

(b) Máte právo si vybrat, zda přijmete nebo odmítnete přijímat soubory cookie. Přijímání souborů cookie můžete odmítnout úpravou nastavení prohlížeče. Pokud se však rozhodnete odmítnout přijímání souborů cookie, možná se nebudete moci přihlásit nebo používat webové služby nebo funkce tohoto webu, které na soubory cookie spoléhají.

(c) Tyto zásady se budou vztahovat na relevantní informace získané prostřednictvím souborů cookie nastavených na této webové stránce.

6. Zabezpečení informací

(a) Účet na této webové stránce má funkci bezpečnostní ochrany, uchovávejte prosím správně své uživatelské jméno a heslo. Tato webová stránka bude používat bezpečnostní opatření, jako je šifrování uživatelských hesel, aby bylo zajištěno, že vaše informace nebudou ztraceny, zneužity a pozměněny. Navzdory výše uvedeným bezpečnostním opatřením si prosím uvědomte, že neexistuje žádné "dokonalé bezpečnostní opatření" na informační síti.

(b) Při používání síťových služeb tohoto webu nevyhnutelně zpřístupníte své osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje nebo poštovní adresa, stranám spolupracujících služeb (jako jsou poskytovatelé logistiky, zámořské sklady atd.). Chraňte prosím řádně své osobní údaje a poskytujte je ostatním pouze v případě potřeby.

7. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

(a) Pokud se rozhodnete změnit zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v těchto zásadách na webových stránkách naší společnosti a tam, kde to považujeme za vhodné, abyste pochopili, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje a kdo má k těmto informacím přístup. A za jakých okolností tyto informace zveřejníme.

(b) Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Pokud v těchto zásadách provedete zásadní změnu, společnost vás o tom informuje prostřednictvím oznámení na webových stránkách.


PREV: Zákon o 35 petabajtech All-Flash Balancing Act

NEXT: INTEL ZPOŽDUJE ČIPY SERVERU „SAPPHIRE RAPIDS“, POTVRZUJE MOŽNOST PAMĚTI HBM

Populární články

Žhavé články
Zpět na začátek