• Digitaaliset tarvikkeet
  • Palvelin
  • Digitaalinen elämä
  • Tietosuojakäytäntö
  • Ota meihin yhteyttä
  1. Home
  2. Article
  3. OLI 6 PD

OLI 6 PD

Rsdaa 09/11/2021 3826

Kerää ja analysoi tiedot

Etsi ratkaisu

ibm.com/redbooksKansainvälinen teknisen tuen organisaatio

WebSphere Application Server V6 -ongelma

Hajautetun alustan määritys

Marraskuu 2005

SG24-6798-00 Huomautus: Ennen kuin käytät näitä tietoja ja niiden tukemaa tuotetta, lue tiedot kohdasta "Huomioitavaa" sivulla ix.

Ensimmäinen painos (marraskuu 2005)

Tämä painos koskee WebSphere Application Server V6:ta hajautetuilla alustoilla.

© Tekijänoikeus International Business Machines Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.

Huomautus Yhdysvaltain hallituksen käyttäjien rajoitettuille oikeuksille – käyttöä, kopioimista tai paljastamista rajoittaa GSA:n ADPSchedule-sopimus IBM Corp.Contentsin kanssa

Ilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix Tavaramerkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1 Johdatus ongelmanmääritykseen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.1 Ongelmien syyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.2 Ongelma-oireiden tyypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Ongelmiin valmistautuminen ja ennaltaehkäisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.1 WebSphere-ylläpidon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.2 Edellytysten tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.3 Sovelluksen testaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.4 Testiympäristön määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.5 Turvallisten toimintatapojen luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.6 Korkea saatavuus ja vikasietoisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2.7 Valvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.8 Järjestelmän dokumentaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.9 Diagnostisten tietojen kerääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.3 Mitä tehdä ongelman ilmetessä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.3.1 Palaa turvallisiin olosuhteisiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.3.2 Tunnista ongelman oireet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.3.3 Tutki ja tutki ongelmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.3.4 Ongelmanmääritysstrategiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.4 Luokittele ongelma ja määritä perimmäinen syy . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.4.1 Asennus tai siirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.4.2 Sovelluksen pakkaus ja käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.4.3 Järjestelmän hallinta ja konfigurointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.4.4 Kesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.5 Yhteyden ottaminen IBM:lle tuen saamiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1.5.1 IBM:n tukirakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1.5.2 Ongelman tutkiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1.5.3 MustGather-tiedostojen kerääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1.5.4 Vakavuuden määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1.5.5 PMR:n luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. iii

1.5.6 Lähetä tiedot IBM:lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Luku 2. Diagnostiikkatiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.1 JVM-lokit (SystemOut ja SystemErr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.2 Jäljitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2.3 Keräystyökalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2.4 Ensimmäinen virhetietojen kaappaus (FFDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2.5 Muut lokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.5.1 Käsittele (alkuperäiset) lokit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.5.2 Palveluloki (activity.log) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.5.3 Asennuslokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2.6 IBM HTTP Server ja plug-in lokit ja jäljitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2.6.1 IBM HTTP Server -lokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2.6.2 Web-palvelimen laajennuslokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2.6.3 Web-palvelimen lisäosien jäljitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.6.4 Verkon jäljitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.7 Järjestelmänhallinnan lokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.7.1 wsadminin lähtö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.7.2 Hallintakomentosarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.7.3 Profiilinhallintalokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.8 WebSphere Rapid Deployment -lokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2.9 Yhteenveto lokeista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Luku 3. Asennusongelmien määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.2 Selvitä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.2.1 Oire: Launchpad tai ohjattu asennustoiminto ei käynnisty tai epäonnistuu . . 101 3.2.2 Oire: Ohjattu asennus jumiutuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.2.3 Oire: Profiilin luontivirhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.2.4 Oire: IVT epäonnistuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3.3 Ongelmaalueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.3.1 Verkkoselainvaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.3.2 Sovelluspalvelimen käynnistysongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3.3.3 Profiilin luontiongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.4 Seuraava vaihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys . . . . . . . . . . . . 115

4.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.1.1 Tietojen kerääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.2 Selvitä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2.1 Korkean tason oireanalyysi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.3 Ongelmaalueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.3.1 Ongelma: Ei voida käyttää hallintakonsolia. . . . . . . . . . 127 4.3.2 Ongelma: wsadmin tai hallintakomentosarjat eivät pääse palvelimeen . . . 130

iv WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

4.3.3 Ongelma: Palvelinprosessia ei voida pysäyttää. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4.3.4 Ongelma: Palvelinprosessia ei voi käynnistää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4.3.5 Ongelma: Solmuagenttia ei voi käyttää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4.3.6 Ongelma: Web-palvelinta ei voi hallita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4.3.7 Ongelma: Sovelluksia ei voi hallita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 4.3.8 Ongelma: Solmun lisääminen käyttöönottohallintaohjelmaan epäonnistui . . . . . . 143 4.3.9 Ongelma: Tietovaraston synkronointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4.3.10 Ongelma: Tallenna ristiriidat hallintakonsoliin . . . . . . . . . 150 4.3.11 Ongelma: yrityssovelluksia puuttuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.3.12 Ongelma: Virheelliset tai vanhentuneet varmenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4.3.13 Ongelma: WebSphere Rapid Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584.4 Seuraava vaihe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Luku 5. Verkkosäilön ongelman määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 5.1.1 Ensioireet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685.2 Selvitä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.2.1 Kerättävät tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.2.2 Korkean tason oireanalyysi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5.2.3 Oire: HTTP 404 -virhe - Sivua ei voida näyttää. . . . . . 172 5.2.4 Oire: HTTP 404 -virhe - Resurssia ei löydy . . . . . . . . . . . . 175 5.2.5 Oire: HTTP 404 -virhe - WebGroup-/virtuaalipalvelinta ei ole määritetty . . 177 5.2.6 Oire: HTTP 500 -virhe - JSP-käsittelyvirhe . . . . . . . . . . . . . 179 5.2.7 Oire: HTTP 500 -virhe - IllegalStateException . . . . . . . . . . . . . 1815.3 Ongelmaalueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.3.1 Sovelluksen URL-määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.3.2 Staattisia resursseja ei näytetä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.3 Verkkoresurssit eivät lataudu uudelleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5.3.4 Koodaus- ja kansainvälistymisongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.3.5 HTTP-istunnon hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025.4 Seuraava askel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Luku 6. JCA-yhteysongelmien määritys. . . . . . . . . . . . . . . . . 211

6.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 6.1.1 JCA:n tekninen yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2136.2 Selvitä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 6.2.1 Oire: JDBC-puhelu palauttaa virheellisiä tietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6.2.2 Oire: Yhteyden muodostaminen uuteen tietolähteeseen epäonnistui . . . . . . . . . . . . 222 6.2.3 Oire: Yhteyden muodostaminen olemassa olevaan tietolähteeseen epäonnistui . . . . . . . . 224 6.2.4 Oire: Resurssin käyttö epäonnistui JDBC:n kautta . . . . . . . . . 225 6.2.5 Oire: Ei-relaatioresurssien käyttö epäonnistui . . . . . . . . . . 2266.3 Ongelmaalueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 6.3.1 Kokoonpano-ongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Luku 7. Web-palvelimen liitännäisongelmien määritys . . . . . . . . . . . . . . 251

7.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 7.2 Selvitä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 7.2.1 Tietojen kerääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 7.2.2 Analysoi korkean tason oireita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 7.3 Ongelmaalueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 7.3.1 Ongelma: Web-palvelin ei käynnisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 7.3.2 Ongelma: Virhe Web-palvelimen ja laajennuksen välillä . . . . . . . . . . 263 7.3.3 Ongelma: Istuntoja menetetään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 7.3.4 Ongelma: Sovellus toimii ajoittain. . . . . . . . . . . . . . . . . 277 7.3.5 Ongelma: Sovelluskuorma ei ole jakautunut tasaisesti . . . . . . . . 280 7.4 Seuraava vaihe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Luku 8. Sovelluspalvelimen kaatumisongelmien määritys . . . . . . . . . 285

8.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 8.2 Ratkaise ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 8.2.1 Korkean tason oireanalyysi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 8.2.2 Kerättävät tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 8.2.3 Tietojen analysointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 8.2.4 Analysoi javacore-tiedosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 8.2.5 Kiertotavan löytäminen JIT-ongelmiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 8.3 Ongelmaalueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 8.3.1 Pinon ylivuoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 8.3.2 Muisti täynnä -virhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 8.4 Seuraava vaihe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 8.4.1 Sun Solaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 8.4.2 HP-UX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Luku 9. Oletusviestintäpalveluntarjoajan ongelmanmääritys. . . . . . . 301

9.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 9.1.1 Ongelmaluokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 9.2 Selvitä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 9.2.1 Tietojen kerääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 9.2.2 Analysoi korkean tason oireita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 9.2.3 Mitä tehdä, jos oirettasi ei ole lueteltu tässä. . . . . . . . . . . . . . . . . 310

vi WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

9.3 Ongelma-alueiden analysointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 9.3.1 Viestimoottorin käynnistysongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 9.3.2 Viestikulun ongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 9.3.3 Sovelluksen kokoonpano- ja resurssiongelmat . . . . . . . . . . . . . . 344 9.3.4 Tuotevirheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3499.4 Seuraava vaihe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Aiheeseen liittyvät julkaisut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

IBM Redbooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353Verkkoresurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 IBM Redbooksin hankkiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 IBM:n ohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Sisällys viiviii WebSphere Application Server V6 Ongelmanmääritys hajautetuille alustoille.

Nämä tiedot on kehitetty Yhdysvalloissa tarjottaville tuotteille ja palveluille.

Näissä tiedoissa olevat viittaukset muihin kuin IBM:n Web-sivustoihin on tarkoitettu vain käyttömukavuussyistä, eivätkä ne ole millään tavalla näiden Web-sivustojen tukena. Näiden Web-sivustojen materiaalit eivät ole osa tämän IBM-tuotteen materiaalia, ja näiden Web-sivustojen käyttö on omalla vastuullasi.

IBM voi käyttää tai jakaa mitä tahansa antamiasi tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla ilman, että siitä aiheutuu sinulle velvoitteita.

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. ix

TavaramerkitSeuraavat termit ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, muissa maissa tai molemmissa:

Eserver® Domino® OS/390®

Eserver® DB2 Connect™ OS/400® Redbooks (logo) ™ DB2® Rational® developerWorks® Informix® Redbooks™ z/OS® IBM® SecureWay® AIX® MQSeries® Tivoli® ClearCase® Netfinity Manager™ WebSphere® Cloudscape™ Netfinity® CICS® OS/2®

Seuraavat termit ovat muiden yritysten tavaramerkkejä:

iPlanet, Enterprise JavaBeans, EJB, Java, Java Naming and Directory Interface, JavaBeans, JavaScript, JavaServer, JavaServer Pages, JDBC, JDK, JMX, JSP , JVM, J2EE, Solaris, Sun ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, muissa maissa tai molemmissa.

Microsoft, Windows, Win32 ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa tai molemmissa.

UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin tavaramerkki Yhdysvalloissa, muissa maissa tai molemmissa.

Muut yritysten, tuotteiden ja palvelujen nimet voivat olla muiden tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

x WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tämä IBM® Redbook on tarkoitettu auttamaan asiakkaita

tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia WebSphere Application Server V6:ssa hajautetut alustat. Aiemmin sarjana IBM Redpapers julkaistut luvut käsittelevät tiettyä ongelmanmääritysprosessin näkökohtaa. Kirjassa on linkit alkuperäisiin kirjoihin.

Seuraavissa artikkeleissa käsitellään valikoituja aiheita, jotka on tunnistettu yleisimmiksi ongelmatyypeiksi, joihin asiakkaiden on yleensä puututtava.

Tämän punaisen kirjan kirjoittanut tiimi

Tämän punaisen kirjan on tuottanut ryhmä asiantuntijoita eri puolilta maailmaa, joka työskentelee kansainvälisessä teknisen tukiorganisaation Raleigh Centerissä.

Simon Davitt työskentelee WebSphere MQ Java™ Messaging level 3 -palvelussa.

Aiemmin hän oli riippumaton/freelance-ohjelmoija Isossa-Britanniassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta. Hän on ollut vakinaisesti IBM:n palveluksessa vuodesta 2000 WebSphere MQSeries® -palvelualueella, joka on erikoistunut Javaan ja JMS:ään.

Rana Katikitala on neuvoa-antava ohjelmistoasiantuntija Tivoli® Securityn IBM

Software Labsissa Intiassa. Hänellä on yli seitsemän vuoden kokemus IT-alalta käyttöjärjestelmien, järjestelmänhallintaohjelmistojen ja sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen kehittämisestä, tuesta ja testauksesta. Hän on suorittanut maisterin tutkinnon

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. xi

Rakennustekniikka Regional Engineering Collegesta (REC) Warangalista, Intiasta. Hänen osaamisalueitaan ovat IBM OS/2®, Windows® 2K, Netfinity® Manager™, IBM Director, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) ja HCN (Healthcare Collaborative Network) terveydenhuollon toimialueratkaisut.

Thu-Giang Pham Thu-Giang Pham on neuvoa-antava ohjelmistosuunnittelija, joka työskentelee

tiiminvetäjänä IBM WebSphere Application Server L2 -tukiryhmässä RTP:ssä, Pohjois-Carolinassa.

Thu-Giangilla on yli seitsemäntoista vuoden kokemus IT-alalta

, jossa hän vietti viimeiset 13 vuotta tarjoten teknistä tukea ja konsultointia tietokantojen, kehitystyökalujen ja sovelluspalvelimien alalla. Thu-Giangilla oli myös neljän vuoden kokemus ohjelmistosuunnittelijana, joka osallistui sovelluskoodigeneraattorin ja erilaisten taloussovellusten kehittämiseen. Ennen kuin Thu-Giang siirtyi IBM:n palvelukseen RTP:ssä viisi vuotta sitten, hän työskenteli DataDirect Technologyssa (aiemmin MERANT, Intersolv), kanadalaisen Oracle and Software AG:n palveluksessa. Thu-Giangilla on matematiikan kandidaatin tutkinto, yhteiset tunnustukset tietojenkäsittelytieteen, kombinatoriikan ja optimoinnin aloilla Waterloon yliopistosta Waterloossa, Ontariossa, Kanadassa.

Craig Scott on ohjelmistotuen asiantuntija Australiassa. Hänellä on 16 vuoden kokemus

IT-alalta ja yli viiden vuoden kokemus WebSphere Application Serveristä. Hän on suorittanut tietojenkäsittelytieteen tutkinnon Canberran yliopistosta. Hänen osaamisalueitaan ovat WebSphere Application Server, WebSphere Edge Server, IBM DB2® ja IBM Content Manager.

David Titzler on WebSphere Application Serverin tason 2 tukianalyytikko

Raleighissa, Pohjois-Carolinassa. Hän liittyi IBM:n palvelukseen vuonna 2001 ja on ollut nykyisessä tehtävässään neljä vuotta. Tässä tehtävässä hän työskentelee suoraan asiakkaiden kanssa WebSphere Application Server -ongelmien ratkaisemiseksi. Hän on erikoistunut ongelmiin, jotka liittyvät yhteyden yhdistämiseen, viestien lähettämiseen, EJB:hen, transaktioihin, verkkopalveluihin ja muihin. Hän on WebSphere Application Server V5:n IBM:n sertifioitu Advanced System Administrator. Hän on suorittanut tietojenkäsittelytieteen tutkinnon Pennsylvanian osavaltion yliopistosta.

xii WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

auttaa asiakkaita suunnittelemaan, toteuttamaan ja virittämään J2EE™-sovelluksia. Viimeiset neljä vuotta hän on työskennellyt projektijohtajana J2EE-kehityskehyksessä, joka perustuu J2EE-malleihin Clinical Engineering R&D Centerissä, Argentiinassa. Hän on suorittanut tietotekniikan insinöörin tutkinnon U.T.N. Córdoban yliopisto, Argentiina. Hänen osaamisalueitaan ovat J2EEarchitecture-suunnittelu, WebSphere Application Server -konsultointipalvelut ja vanhojen keskustietokonejärjestelmien integrointi.

Erityinen kiitos Ron Verbruggenille hänen ohjauksestaan ​​tämän kirjan sisällön suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kiitos seuraaville henkilöille heidän panoksestaan ​​tähän projektiin:

Gustavo BustosGrupo Leviminond

Kiitos seuraaville IBM:n käyttäjille:

Pyrkimyksesi auttaa lisäämään tuotteiden hyväksyntää ja asiakastyytyväisyyttä. Bonuksena kehität yhteysverkoston IBM:n kehityslaboratorioissa ja lisäät tuottavuuttasi ja markkinoitavuuttasi.

Lue lisää residenssiohjelmasta, selaa residenssihakemistoa ja hae verkossa osoitteessa: ibm.com/redbooks/residencies.html

Kommentit ovat tervetulleita Kommenttisi ovat meille tärkeitä!

Haluamme, että Redbooks™-kirjamme ovat mahdollisimman hyödyllisiä. Lähetä meille kommenttisi

tästä tai muista Redbookeista jollakin seuraavista tavoista: ▪ Käytä online- Ota meihin yhteyttä redbook-arvostelulomaketta, joka löytyy osoitteesta: ibm.com/redbooks‎‎ Lähetä kommenttisi sähköpostitse osoitteeseen: redbook @us.ibm.com määrä Lähetä kommenttisi osoitteeseen: IBM Corporation, International Technical Support Organisation Dept. HZ8 Building 662 P.O. Box 12195 Research Triangle Park, NC 27709-2195

xiv WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Luku 1. Ongelman

määrittäminen Tässä artikkelissa esitellään WebSphere Application Server V6:n ongelmanmääritysstrategioita. Siinä keskustellaan siitä, miten ongelmia voidaan ehkäistä, miten suunnitella ja varautua mahdollisiin ongelmiin sekä mitä tehdä, kun ongelma ilmenee, jotta se ratkaistaan ​​mahdollisimman nopeasti. Sen jälkeen se opastaa sinut tarkempiin tietoihin, joiden avulla voit diagnosoida kokemasi ongelman syyn.

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. 1

1.1 Johdatus ongelmien määrittämiseen Yrityssovellusten pitäminen asiakkaiden käytettävissä on erittäin tärkeää nykypäivän on demand -liiketoimintaympäristössä. WebSphere Application Server V6 sisältää monia uusia ominaisuuksia ja työkaluja, jotka on suunniteltu minimoimaan ongelmien esiintyminen. Jos kuitenkin ilmenee ongelma, joka voi vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaasi, sinun on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

2 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

. 180&uid=swg27005460

1.1.1 Ongelmien syyt

Kun ongelma ilmenee, sinun kannattaa ensin soittaa IBM-tukeen, jotta he voivat tarjota korjauksen ongelman ratkaisemiseksi. Joissakin tapauksissa on tarpeen ottaa yhteyttä IBM:ään. WebSphere Application Server -tukitiimin kokemus on kuitenkin osoittanut, että pieni osa asiakkaan ilmoittamista ongelmista johtuu itse asiassa WebSphere Application Server -koodin virheistä. Useimmat ongelmat johtuvat kokoonpanoongelmista, ympäristöongelmista, sovelluskoodivirheistä tai WebSphere Application Serverin väärinymmärryksestä. Monet näistä ongelmista voidaan ratkaista helposti soittamatta IBM-tukeen avaamaan ongelmanhallintatietue (PMR). Lisäksi monet ongelmat voidaan ratkaista noudattamalla tässä kirjassa käsiteltyjä ongelmanmääritysmenetelmiä.

1.1.2 Ongelmaoireiden tyypit

Kun WebSphere Application Server -palvelimessa olevan sovelluksen käyttäjä huomaa ensimmäisen kerran ongelman, havaitaan ongelman oire. Joskus ongelman oire antaa vihjeitä ongelman syystä. Muina aikoina tarvitaan huomattava määrä ongelman määrittelyä ongelman perimmäisen syyn määrittämiseksi.

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 3

3. Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin. ■ Sovellus tuottaa odottamattomia tuloksia (mahdollisesti virheitä tai poikkeuksia). ■ Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin. ■ Sovellus toimii hitaasti tai sen suorituskyky heikkenee ajan myötä.

1.2 Ongelmiin valmistautuminen ja niiden ennaltaehkäisy

Missä tahansa yrityksen tietojenkäsittelyjärjestelmässä voit odottaa, että joitain ongelmia - suuria tai pieniä - ilmenee toisinaan. Parhaassa tapauksessa kohtaamasi ongelmat eivät ole vakavia eivätkä johda kriittisiin liiketoimintavaikutuksiin. Paras käytäntö on kuitenkin valmistautua ja suunnitella pahinta.

1.2.1 WebSphere-ylläpidon käyttäminen

Vaikka monet ongelmat johtuvat muista tekijöistä kuin WebSphere Application Server -koodivirheistä, WebSphere Application Server -tukitiimi löytää tuotevirheitä työskennellessään PMR:ien kanssa asiakkaiden kanssa. Kun vika löytyy, tukitiimi avaa valtuutetun ohjelmaanalyysiraportin (APAR). Jokaisella APAR:lla on yksilöllinen tunniste, merkkijono, joka sisältää kaksi kirjainta (joko PQ tai PK) ja viisi numeroa. Voit etsiä tiettyä APAR:ia tai APARissa raportoitua ongelmaoiretta WebSphere Application Server -tukisivustosta (Kuva 1-1 sivulla 5). Sivusto on saatavilla osoitteessa: http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/was/support

4 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Kuva 1-1 APAR:n etsiminen WebSphere Application Server -tukisivustosta

Kuva 1-2 Muutokset WebSphere-ylläpidon terminologiassa V5:n ja V6:n välillä

Korjauspaketit eivät sisällä Java Software Development Kit (SDK) -päivityksiä. Ne on testattu uusimmalla Java SDK -palvelujulkaisulla , mutta päivitykset

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 5

Java SDK toimitetaan erillisinä korjauksina. Voit myös ladata SDK-korjaukset WebSphere Application Server -tukisivustosta.

Korjauspakettien ennakoiva asentaminen heti, kun ne tulevat saataville, on tehokas

tapa estää ongelmia. Kun asennat korjauspaketin, voit olla varma, että et kohtaa WebSphere Application Server -koodivirheitä, jotka on korjattu korjauspaketissa. Tämä säästää aikaa ja turhautumista, kun huomaat jonkin näistä ongelmista järjestelmässäsi.

Lisätietoja WebSphere Application Server V6 -päivityksestä

on päivitysstrategia-asiakirjassa, joka on saatavilla tukisivustolla: http://www-1.ibm.com/ support/docview.wss?rs=180&uid=swg21191989

6 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Kuva 1-3 Päivityspaketin ja korjauspaketin tason tarkistaminen hallintakonsolista

1.2.2 Edellytysten tarkistaminen

Toinen strategia ongelmien ehkäisemiseksi on varmistaa, että kaikki ympäristössäsi olevat ohjelmistot ja laitteistot täyttävät WebSphere Application Server V6:n vaatimukset. WebSphere Application Server on testattu tietyillä ohjelmisto- ja laitteistokokoonpanoilla. Sen tiedetään toimivan onnistuneesti näissä kokoonpanoissa ja integroituvan hyvin tuotteisiin, joiden kanssa se on testattu. Löydät ohjelmistot ja laitteistot, joiden kanssa WebSphere Application Server on testattu ja joita se tukee, osoitteesta: http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/doc/latest/prereq.html

1.2.3 Sovelluksen testaus

Paras strategia ongelmien estämiseksi käytettäessä WebSphere Application Serveriä tuotannossa on perusteellinen testaus. Sinun tulee kehittää yksityiskohtainen testausstrategia sovelluksellesi ja varmistaa, että strategiaa noudatetaan aina, kun asennat sovelluksen uuden version tai päivität WebSphere Application Server -sovelluksen.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 7

Voit käyttää lukemattomia ohjelmistotestausmenetelmiä, ja voisimme täyttää kokonaisen kirjan, jossa käsitellään jokaista menetelmää. Sen sijaan keskustelemme perustesteistä, jotka jokaisen asiakkaan tulisi suorittaa. Lisäksi tarjoamme linkkejä muihin dokumentaatioihin, joista voi olla hyötyä testausstrategiasi kehittämisessä. Testausmenetelmiä ovat seuraavat: Yksikkötestaus Yksikkötestaus varmistaa, että jokainen menetelmä kussakin sovelluksen luokassa tarjoaa odotetun tulosteen kaikille mahdollisille tuloille. Yksikkötestauksen helpottamiseksi on olemassa useita yksikkötestauskehyksiä. Yksi suosittu kehys on JUnit, joka on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. ■ Toiminnallinen testaus Toiminnallinen testaus varmistaa, että sovellus toimii niin kuin käyttäjä odottaa sen toimivan. Se testaa koko sovelluksen varmistaakseen, että kaikki komponentit toimivat yhdessä oikein. Toiminnallista testausta kutsutaan joskus integraatiotestaukseksi. Käytettävissä on useita toiminnallisia testauskehyksiä. JFunc on JUnitin laajennus toiminnallista testausta varten. ■ Suorituskykytestaus Suorituskykytestaus varmistaa, että sovelluksen suorituskyky on käyttäjien hyväksymä. WebSphere Application Server V6 sisältää parannetun Tivoli Performance Viewerin, joka on käytettävissä hallintakonsolissa. Versioissa 5 ja 5.1 Tivoli Performance Viewer ajetaan erillisessä graafisessa käyttöliittymässä (GUI). Jos haluat käyttää Tivoli Performance Vieweria, ota käyttöön Performance Monitoring Infrastructure (PMI) -metriikka, jota haluat tarkastella hallintakonsolissa. Kirjaudu hallintakonsoliin, valitse sovelluspalvelimesi ja valitse sitten Performance Monitoring Infrastructure (PMI). PMI-valvonta voidaan tehdä tuotantoympäristössä käyttämällä perussarjaa (oletuskokoonpano) tai laajennettua sarjaa minimaalisella vaikutuksella. Kun olet valinnut tilastojoukon, voit käyttää Tivoli Performance Vieweria järjestelmän nykyisen suorituskyvyn seuraamiseen, suorituskykytietojen kirjaamiseen tai aiemmin lokiin kirjattujen tietojen tarkastelemiseen. Voit käyttää Tivoli Performance Vieweria laajentamalla hallintakonsolissa Monitoring and Tuning -kohdan, laajentamalla sitten Performance Viewer -ohjelman ja valitsemalla tarkastella nykyistä toimintaa tai aiemmin kirjattuja suorituskykytietoja. Tivoli Performance Viewerin kaaviot ja grafiikat voivat antaa järjestelmänvalvojalle vihjeitä suorituskyvyn pullonkauloista. He voivat sitten virittää asianmukaiset WebSphere Application Server -ominaisuudet ongelman ratkaisemiseksi. Toinen WebSphere Application Server V6:n ominaisuus on Tivoli Performance Advisor. Advisor analysoi järjestelmäsi suorituskykytiedot ja antaa ehdotuksia WebSphere-kokoonpanosta

8 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

ominaisuuksia, joita muutetaan suorituskyvyn parantamiseksi. Ota Advisor käyttöön valitsemalla sovelluspalvelimesi hallintakonsolista ja valitsemalla sitten Runtime Performance Advisor -kokoonpano. Lisätietoja Tivoli Performance Viewerista ja Advisorista on seuraavissa WebSphere Information Centerin osissa: - Miksi käyttää Tivoli Performance Vieweria? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/cprf_tpv.html - Suorituskyvyn valvonta Tivoli Performancella Viewer (TPV) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tprf_tpvmonitor.html - PMI tietoorganisaatio http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rprf_datacounter6.html Lisäksi Tivoli Performance Viewer ja Advisor, käytettävissä on useita muita työkaluja, sekä avoimen lähdekoodin että patentoituja, jotka tekevät suorituskyvyn testaamisesta helpompaa. Voit lukea yleiskatsauksen käytettävissä olevista suorituskykytyökaluista teknisestä artikkelista Ruth Willenborgin kommenttirivit: WebSphere suorituskykytyökalujen valinta, joka on saatavilla osoitteessa: http://www-128.ibm.com/developerworks/websphere/techjournal/ 0410_col_willenborg/0410_col_willenborg.html-Skaalautuvuuden testaus Kuormitustestaus sisältää sovelluksesi testaamisen simuloidulla työkuormalla, joka vastaa kuormituksen määrää, jonka odotat sovelluksesi pystyvän käsittelemään tuotannossa. Skaalautuvuustestaukseen kuuluu sovelluksesi testaaminen yhä suuremmalla kuormituksella sen määrittämiseksi, onko sovellus skaalautuva tulevaa kasvua varten. On olemassa useita suosittuja työkaluja kuormituksen simulointiin kuormituksen ja skaalautuvuuden testauksen aikana. Yksi tällainen työkalu on Apache JMeter. Sinun tulee koordinoida kuormituksen ja skaalautuvuuden testaus suorituskyvyn testaamiseen käytettävien työkalujen kanssa, jotta voit virittää WebSphere Application Serverin parantamaan suorituskykyä korkeammalla kuormituksella.

Suosittelemme käyttämään WebSphere Application Server V6 -testiympäristöä

Rational® Application Developerin versiossa 6 sovelluskoodin kehittämiseen ja testaamiseen ennen sen asentamista WebSphere Application Server -ympäristöön.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 9

Kun suunnittelet testejäsi, harkitse seuraavaa: 5. Testi skenaarioissasi tulisi keskittyä eniten käytettyyn koodipolkuun, mutta sinun tulee testata kattavasti kaikki mahdolliset koodipolut . ■ Testaus tulisi tehdä useiden käyttäjien kanssa (ei vain saman käyttäjän kanssa, yhä uudelleen ja uudelleen). ■ Testit tulee tehdä useilla toiminnoilla rinnakkain. Tuotannossa suoritetaan useita toimintoja samanaikaisesti. Joitakin ongelmia saattaa ilmetä vain, kun toimintoja ajetaan rinnakkain. On tärkeää testata sovelluksesi toimintoja yhdessä eikä erikseen.

1.2.4 Testiympäristön määrittäminen

Suosittelemme, että ylläpidät testiympäristöä, joka on määritetty täsmälleen samalla tavalla kuin tuotantoympäristösi. WebSphere Application Server -ylläpitotason (mukaan lukien päivityspaketit ja korjauspaketit), sovellustesi versioiden ja kokoonpanosi tulee olla samat molemmissa järjestelmissä. Tästä on monia etuja: Kun testaat sovelluksen onnistuneesti testiympäristössäsi, saat tarkan kuvan siitä, kuinka sovellus toimii tuotannossa. Kun sinun on tehtävä muutos sovellukseen tai ylläpidettävä WebSphere Application Serveriä, voit testata nämä muutokset täysin testiympäristössä varmistaaksesi, ettei ongelmia ole, ennen kuin teet muutoksia tuotantoympäristöösi. Kun tuotannossa ilmenee ongelma, voit toistaa ongelman testiympäristössä ja suorittaa ongelmanmäärityksen testiympäristössä. Tämä varmistaa, että käyttäjäsi eivät joudu tuotantoympäristöön katkoksiin. Voit kerätä diagnostiikkatietoja, joita tarvitaan ongelman perimmäisen syyn määrittämiseen testiympäristössä. Koska jotkin diagnostiikkamenetelmät voivat vaikuttaa suorituskykyyn tai vaatia yhden tai useamman WebSphere Application Server -prosessin uudelleenkäynnistyksen, on yleensä hyödyllistä kerätä tiedot testiympäristössäsi.

10 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tämän strategian avain on varmistaa, että testiympäristö ja tuotantoympäristö määritetään täsmälleen samalla tavalla. Tämä sisältää:   Laitteisto- ja verkkokokoonpano.‐ Käyttöjärjestelmätaso ja käyttöjärjestelmän korjaustiedostot. Muut ohjelmistot, joita käytetään WebSphere Application Serverin kanssa. Tämä voi sisältää Web-palvelimia, tietokantoja ja viestintäjärjestelmiä. Huomautus-WebSphere Application Server -taso, mukaan lukien päivityspaketit, korjauspaketit, Java SDK -korjaukset ja kaikki yksittäiset APAR-korjaukset, jotka olet saattanut ladata tai hankkia WebSphere Application Server -tukitiimiltä. ‒ Kaikkien asennettujen sovellusten versiot.‎The WebSphere Application Server Edition (Base, Network Deployment tai Express). WebSphere Application Server V6 sisältää toiminnon, jolla luodaan konfiguraatioarkistotiedostoja .car-tunnisteella. Voit viedä kokoonpanon yhdeltä koneelta .car-tiedostoon ja tuoda sen sitten toiseen järjestelmään. Kaikki tiettyä järjestelmää koskevat määritystiedot (esimerkiksi isäntänimi) poistetaan asetusarkistosta. On hyvä käytäntö käyttää kokoonpanoarkistotiedostoja saman WebSphere Application Server -kokoonpanon replikointiin testi- ja tuotantoympäristössäsi. Asetusarkistot viedään ja tuodaan wsadmin-työkalulla. Vie WebSphere Application Server V6 -profiilin tai sovelluspalvelimen kokoonpano käyttämällä näitä wsadmin-komentoja: $AdminTask exportWasprofile {-archive c:\myDirectory\myCell.car} $AdminTask exportServer {-archive c:\myDirectory\myServer.car - solmunNimi solmu1 -palvelimenNimi palvelin1} Käytä järjestelmääsi sopivaa kohdehakemistoa, solmun nimeä ja palvelimen nimeä. Voit tuoda profiilin tai sovelluspalvelimen määritykset WebSphere Application Server V6 -ympäristöön käyttämällä näitä komentoja: $AdminTask importWasprofile {-archive c:\myDirectory\myCell.car} $AdminTask importServer {-archive c:\myDirectory\myServer. car [-nodeInArchive solmu1][-serverInArchive server1][-nodeName solmu1][-serverName server1]} Käytä jälleen kohdehakemistoa, solmujen nimiä ja palvelinnimiä, jotka sopivat järjestelmällesi.

Voit myös automatisoida muutokset testi- ja tuotantoympäristöihisi wsadminissa suoritettavilla skripteillä. Automaatio on eduksi, jos muutoksia pitää tehdä

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 11

tehdään muina kuin ruuhka-aikoina (yleensä myöhään iltaisin tai viikonloppuisin). Skriptit voidaan ajastaa suoritettavaksi kyseisinä aikoina, jotta kenenkään ei tarvitse ajaa skriptejä manuaalisesti näinä aikoina. Saatat myös haluta suorittaa komentosarjoja päivittääksesi muiden järjestelmässäsi olevien ohjelmistojen asetukset samanaikaisesti. Voit käyttää komentosarjoja myös osana muutoslokia (katso "Turvallisten toimintatapojen määrittäminen" sivulla 12).

Aina kun teet muutoksia joko testiympäristöön tai tuotantoympäristöön, sinun tulee synkronoida kaksi ympäristöä, jotta ne pysyvät samanlaisina.

On hyvä idea määrittää peruskokoonpano, joka tarkoittaa kokoonpanoa

, joka on testattu onnistuneesti ja todettu vakaaksi. Kun teet minkä tahansa tyyppisen muutoksen, voit testata sitä. Jos muutos onnistuu eikä aiheuta ongelmia, voit lisätä muutoksen perusviivaan. Jos muutos aiheuttaa uuden ongelman, voit palata turvalliseen peruskokoonpanoon.

1.2.5 Turvallisten toimintatapojen luominen

Toinen tärkeä näkökohta ongelmien ehkäisyssä ja valmistelussa on turvallisten toimintatapojen luominen organisaatiollesi. Näiden toimenpiteiden tulee hahmotella oikeat prosessit minkä tahansa tyyppisten muutosten tekemiseksi testi- ja tuotantoympäristöihisi. WebSphere Application Server -tukitiimi on havainnut, että monet ongelmat johtuvat yhden organisaation henkilön tekemistä kokoonpano- tai koodimuutoksista, joista muut organisaation jäsenet eivät olleet tietoisia. Strategia näiden tapahtumien poistamiseksi vähentää huomattavasti odottamattomien ongelmien mahdollisuutta.

On tärkeää määrittää turvallisuusroolit organisaatiosi ihmisille ja

varmistaa, että vain henkilöt, jotka ovat valtuutettuja tai osa asianmukaisesta roolista, voivat tehdä muutoksia kokoonpanoosi, päivittää ohjelmistoasi ja asentaa sovelluksia. tai tehdä jotain muuta, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia. WebSphere Application Server V6 tarjoaa kattavan suojausinfrastruktuurin, jonka avulla voit määrittää rooleja, todentaa ja valtuuttaa käyttäjiä. Sinun tulee myös hyödyntää käyttöjärjestelmäsi suojausominaisuuksia. Tämä kirja ei käsittele turvallisuutta. Voit kuitenkin lukea lisää turvallisuudesta WebSphere Information Centerin tietoturvaosiossa osoitteessa http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/welc_concepts_csec.html

12 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Ympäristösi määrityksen rajoittamisen lisäksi sinun tulee ottaa käyttöön myös sovelluskoodin muutoksenhallintajärjestelmä. Saatavilla on useita muutoksenohjausohjelmistotuotteita. Suosittelemme kuitenkin RationalClearCasea®, joka integroituu saumattomasti Rational Application Developeriin. Saat lisätietoja Rational ClearCasesta sen tuotesivustolta: http://www-306.ibm.com/software/awdtools/clearcase

Avain mihin tahansa konfigurointi- tai koodimuutosstrategiaan on dokumentaatio. On

erittäin tärkeää dokumentoida kaikki tuotanto- ja testiympäristöösi tehdyt muutokset. Kutsumme tätä dokumentaatiota muutoslokiksi. Monet ongelmat tulevat esiin sen jälkeen, kun sovellus on ollut onnistuneesti käynnissä pitkän aikaa. Kun dokumentoit huolellisesti kaikki ympäristöösi tehdyt muutokset yhteen paikkaan, kuten muutoslokiin, on paljon helpompi määrittää, miksi ongelma on voinut ilmetä tiettynä aikana tai tiettynä päivänä. Varmista, että jokainen organisaatiosi henkilö on tietoinen prosessia muutoslokin päivittämiseksi, kun ympäristöön tehdään muutoksia, ja että he seuraavat prosessia. Niiden tulee sisältää kaikkien muutosten tarkka aika ja päivämäärä, kun ne päivittävät muutoslokin. Muutoslokin ylläpitäminen ja tämän prosessin tiukka noudattaminen voi säästää useita tunteja tutkimukselta ja turhautumiselta ongelman ilmetessä.

Turvallisten toimintatapojen luominen on olennainen osa suunnittelua

. Hyvät menettelytavat, joista kaikki organisaatiossasi ovat sopineet ja jotka toimivat, voivat estää ongelmien syntymisen ja tehdä sinusta valmiimman ongelmien ilmetessä.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 13

1.2.6 Korkea saatavuus ja vikasietoisuus Kuten aiemmin mainittiin, edistyneimmätkin ongelmien ehkäisytekniikat eivät voi taata, että WebSphere Application Server V6 -ympäristössäsi ei koskaan ilmene ongelmia . Tämän vuoksi on loogista laatia varasuunnitelma, kun WebSphere Application Server -prosessi tai -palvelu ei ole käytettävissä. Onneksi versiossa 6 on uusia ominaisuuksia korkean käytettävyyden ja vikasietoisuuden alalla.

Uutta WebSphere Application Server V6:ssa on korkean käytettävyyden hallintaominaisuus

, joka tarjoaa vikasietoisuuden kaikille sovelluksille ja WebSphere Application Server -palveluille. Se määritetään automaattisesti, kun asennat WebSphere Application Server Network Deployment Version 6:n. Korkean käytettävyyden hallintaohjelma ajaa tärkeitä WebSphere-palveluita (kuten WLM ja tapahtumanhallinta) kaikissa käytettävissä olevissa WebSphere Application Server -prosesseissa.

Jotta WebSphere Application Server -tapahtumien hallinta olisi erittäin

käytettävissä versiossa 6, sinun on tallennettava tapahtumalokit (oletusarvoisesti /profiles//tranlog-hakemistossa) verkkoon liitetylle tallennusvälineelle (NAS). ) -järjestelmä, joka on kaikkien WebSphere-prosessien käytettävissä, joihin tapahtumasi voivat siirtyä (ydinryhmän jäsenet). Sinun on myös valittava hallintakonsolissa Ota käyttöön klusterin pysyvien palvelujen korkea saatavuus. Kun tämä on tehty ja klusterin jäsen epäonnistuu, sen lennon aikana tapahtuvat tapahtumat palautetaan toiselle klusterin jäsenelle.

Ydinryhmä on joukko WebSphere Application Server -prosesseja

(käyttöönoton johtajat, solmuagentit, sovelluspalvelimet ja klusterin jäsenet), jotka voivat osallistua korkeaan käytettävyyteen yhdessä. Toisin sanoen yhdellä ydinryhmän jäsenellä toimiva palvelu voi siirtyä toiseen ydinryhmän jäseneen. Oletusarvoisesti kaikki solun prosessit ovat osa yhtä ydinryhmää (nimeltään DefaultCoreGroup). Tämä on myös suositeltu skenaario useimmille tuotantoympäristöille, vaikka yhdessä solussa voi olla useita ydinryhmiä.

14 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Prosessi voi olla vain yhden ydinryhmän jäsen. Järjestelmäpalvelut, kuten WLM-palvelu, PMI ja itse korkean käytettävyyden koordinaattori, voivat siirtyä mihin tahansa ydinryhmän jäseneen. Muiden palveluiden, kuten tapahtumien hallinnan ja viestimoottorin, on vaihdettava vikasiirtymä toisesta klusterin jäsenestä samassa klusterissa, jossa ne olivat käynnissä, kun ne epäonnistuivat. Tämä johtuu siitä, että tapahtumanhallinta ja viestimoottori tarvitsevat samat sovellukset asennettavaksi prosessiin, joihin ne siirtyvät palautumaan.

Versiossa 6 oleva WLM-palvelu tarjoaa tload Balancing -toiminnon, joka on

verrattavissa versioihin 5 ja 5.1. Korkean käytettävyyden hallinnan lisääminen parantaa merkittävästi version 6 vikasietokykyä, jolloin WebSphere Application Serverin kanssa ei enää tarvitse käyttää kolmannen osapuolen korkean käytettävyyden työkaluja.

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 15

ja mahdollisesti tyytymätön yritykseesi, kun tällaisia ​​tilanteita ilmenee.

Hyvä seurantastrategia voi auttaa sinua tunnistamaan ongelmat ennen kuin asiakkaasi kohtaavat ne.

Huomaat useita järjestelmäviestejä SystemOut-lokissa. WebSphere

Application Server V6 sisältää laajan valikoiman järjestelmäviestejä, jotka on suunniteltu tarjoamaan sinulle tietoja, varoituksia ja virheilmoituksia. Löydät myös monia järjestelmäviestejä WebSphere Application Server -jäljityksistä. Jokaisella järjestelmäsanomalla on yksilöllinen viestin tunniste, joka on yhdeksän merkkiä pitkä ja on muotoa CCCC1234X. Ensimmäiset neljä merkkiä (CCCC) osoittavat sanoman lähettäneen WebSphere Application Server -komponentin. Seuraavat neljä merkkiä (1234) osoittavat komponentin lähettämän viestin. Viimeinen merkki (X) ilmaisee viestin vakavuuden. Sen arvo on joko I (informational), W (varoitus) tai E (virhe).

Tässä on esimerkkejä erityyppisistä järjestelmäsanomista:

SECJ0231I: Suojauskomponentin FFDC-diagnostiikkamoduuli com.ibm.ws.security.core.SecurityDM rekisteröity onnistuneesti: true. ADMN0001W: Palvelu ei pysty jäsentämään MBean-kuvaustiedostoa com/ibm/ws/management/descriptor/xml/mbeans.xml. SRVE0068E: Service()-menetelmää ei voitu kutsua servletissä /com.ibm.ws.console.probdetermination/loggingSettingsGroups.jsp. Poikkeus heitetty: java.lang.NullPointerException

Nämä järjestelmäviestit ovat hyödyllisiä valvontatarkoituksiin. Tiedottavat

-viestit eivät yleensä ole osoitus ongelmasta. Jos tiedotusviesti on kuitenkin odottamaton, se saattaa varoittaa epätavallisesta tapahtumasta, joka voi johtaa ongelmaan. Varoitukset ja virheilmoitukset ovat ehdottomasti merkkejä ongelmasta.

16 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

SystemErr-loki ei sisällä WebSphere-järjestelmäviestejä, mutta se näyttää WebSphere Application Serverin tai sovelluksen aiheuttamia poikkeuksia. On hyvä idea seurata SystemErr-lokimerkintöjä SystemOut-lokin järjestelmäviestien lisäksi.

Seuraamalla SystemOut- ja SystemErr-lokeja ja lisäämällä oman sovelluksesi lokiin voit löytää ennakoivasti suurimman osan tässä kirjassa käsitellyistä ongelmista.

Voit tarkastella virheitä, varoituksia ja tiedotusviestejä suoraan hallintakonsolissa (Kuva 1-4).

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 17

Kuva 1-4 Suorituksenaikaisten tapahtumien tarkasteleminen hallintakonsolissa

Voit valita jokaisen näkemäsi viestin saadaksesi lisätietoja viestistä, viestin lähteestä ja syyn, miksi se tapahtui (Kuva 1-5 sivulla 18).

Kuva 1-5 Viestin tietojen tarkasteleminen hallintakonsolissa

Toinen tapa valvoa sovellustasi on käyttää Tivoli Performance

Vieweria, jota on käsitelty kohdassa "Sovelluksen testaus" sivu 7. Voit tarkkailla

18 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

suorituskykymittareita, kuten keskimääräinen vastausaika, pyyntöjen määrä, säievarannon koot, yhteysvarannon koot, JVM-muisti, suoritin, I/O, ja järjestelmähaku WebSphere Application Serverin ja sovellusten kunnon valvomiseksi. Voit kirjata suorituskykytiedot ajalta, jolloin kaikki toimii normaalisti, ja sitten verrata näitä tietoja nykyiseen suorituskykytietoihin nähdäksesi, onko niissä suuria eroja. Odottamattomat erot ovat merkki ongelmasta. Kun näet merkkejä siitä, että ongelma saattaa ilmetä, voit suorittaa tässä kirjassa kuvatut ongelman diagnostiikkavaiheet.

Hyvin suunnitellun seurantastrategian, varsinkin kun se yhdistetään hyvään korkeaan

käytettävyys- ja vikasietostrategiaan, pitäisi auttaa sinua diagnosoimaan ja ratkaisemaan esiintyvät ongelmat, mahdollisesti ennen kuin käyttäjäsi ja asiakkaasi tietävät niistä.

1.2.8 Järjestelmän dokumentaatio

Jos ympäristössäsi ilmenee ongelma, on mahdollista, että joudut käyttämään muita henkilöitä, joko organisaatiosi sisäisiä tai ulkoisia, apua selvittää ongelman perimmäinen syy. Kun näin tapahtuu, haluat kaikkien mukana olevien ymmärtävän perusteellisesti ympäristöösi liittyvien järjestelmien yksityiskohdat.

Tätä varten on tärkeää dokumentoida kokoonpanosi tiedot. Kohdassa

"Turvallisten toimintatapojen luominen" sivulla 12 keskustelimme kaikkien ympäristöösi tehtyjen muutosten dokumentoimisesta. Tämän lisäksi sinun tulee ylläpitää perustopologiasi korkeatasoista kuvausta. Kutsumme tätä järjestelmädokumentaatioksi. Järjestelmädokumentti on hyödyllinen seuraavissa tilanteissa: Ongelma ilmenee, ja sinun on saatava apua muilta, jotka eivät ehkä ole niin perehtyneet sovellukseesi ja topologiaan kuin sinä. Järjestelmädokumentaation avulla voit nostaa ne mahdollisimman nopeasti. ∎ Tapahtuu ongelma ja haluat tunnistaa, mistä ympäristösi osista sinun tulisi kerätä diagnostiikkatietoja tai monitoria. Järjestelmän dokumentaatio näyttää mukana olevat ohjelmistokomponentit ja sovelluksesi kulun, eli kuinka eri ohjelmistokomponentteja käytetään, kun sovellus käsittelee pyyntöä.

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 19

Järjestelmädokumentaation tulee koostua kirjallisista asiakirjoista ja kaavioista. Se, mitkä tiedot sisältyvät kirjallisiin asiakirjoihin ja mitkä kaavioihin, on valintakysymys. Kaiken kaikkiaan tietojen tulee olla yksityiskohtaisia, ja niissä pitäisi näkyä käyttöjärjestelmän ja kaikkien mukana olevien ohjelmistotuotteiden tietyt versiot ja ylläpitotasot, laitteisto- ja verkkokokoonpanot sekä asianomaisten järjestelmien erityiset isäntänimet ja IP-osoitteet.

Yleinen ja tärkeä komponentti järjestelmädokumentaatiossa on topologia

. Se antaa nopean yleiskatsauksen järjestelmän topologiasta ja sovelluskulusta. Kuva 1-6 sivulla 20 esittää esimerkin.

isäntä5.omayritys.com isäntä2.omayritys.com 1.12.34.60 1.12.34.57

Verkko

Palomuuripalvelinklusterin MQ-jäsen 2

Kuva 1-6 Esimerkki topologiakaaviosta

Tässä skenaariossa mukana tulevan kirjallisen dokumentaation tulee sisältää

kyseiset ohjelmisto- ja laitteistotasot.

20 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Yksityiskohtainen järjestelmädokumentaatio on olennainen osa ongelmansuunnittelustrategiaasi, jota ei pidä jättää huomiotta.

1.2.9 Diagnostisten tietojen kerääminen

Lopuksi, jotta voit valmistautua ongelman ilmenemiseen, sinun tulee suunnitella, mitä diagnostiikkatietoja kerätään eri ongelmatilanteissa. "Ongelmaoireiden tyypit" sivulla 3 käsittelimme useita laajoja ongelmaoireiden luokkia. Kohdassa "Mitä tehdä ongelman ilmetessä" sivulla 24 ja muissa tämän sarjan julkaisuissa kerrotaan, kuinka ongelman syy voidaan määrittää jokaiselle ongelman oireelle. Sisältää myös tietoa siitä, mitä tietoja erityyppisten ongelmien varalta kerätään. On hyvä idea tunnistaa yleisimmät ympäristössäsi aiemmin esiintyneet ongelmat ja ne, joita uskot esiintyvän eniten tulevaisuudessa. Sitten voit muodostaa diagnostisten tietojen keruusuunnitelman, jotta olet valmis keräämään tarvittavat tiedot, jos ongelma ilmenee.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 21

useita kertoja kerätäksesi tarvittavat tiedot. Tämän tilanteen välttämiseksi on suositeltavaa, että kussakin järjestelmässä on 2–5 Gt ylimääräistä levytilaa. Tallenna- Kun olet ratkaissut ongelman, joko poista tai arkistoi ongelmaa varten keräämäsi diagnostiikkatiedot. Tämä estää vanhojen diagnostiikkatietojen sekoittamisen uusiin diagnostiikkatietoihin seuraavan kerran, kun ongelma ilmenee. ∎ Määritä lankamonitori roikkumisen havaitsemiseen. WebSphere Application Server V6 sisältää säiettävalvontaominaisuuden. Tämä sisältyy myös versioon 5.1.1. Säikeenvalvonta saa ilmoituksen, kun verkkosäilö, ORB tai asynkroninen bean-säievarasto antavat työtä säikeelle. Oletusarvoisesti lankavalvonta tarkistaa kaikkien aktiivisten säikeiden tilan kolmen minuutin välein. Jos se löytää säikeen, joka on ollut aktiivinen yli kymmenen minuuttia, se lähettää SystemOut-lokiin seuraavanlaisen varoituksen: WSVR0605W: Säikeen nimi on ollut aktiivinen viritysajan ja se voidaan ripustaa. Palvelimessa on yhteensä säikeitä, jotka voidaan ripustaa. Langanvalvonta helpottaa ongelman havaitsemista. Jos näet WSVR0605W-varoituksen SystemOut-lokissa, tiedät, että säie on lakannut vastaamasta. Tämän jälkeen voit suorittaa lisädiagnostiikkatoimenpiteitä ripustetun langan syyn selvittämiseksi. Lankavalvonta ei korjaa ongelmaa muuta kuin ilmoittaa sinulle ongelmasta. Kun valmistaudut diagnostisten tietojen keräämiseen, saatat haluta muuttaa säikeenvalvonnan oletusarvoa. Voit muuttaa aikaväliä, jolloin säikeenvalvontalaite tarkistaa säikeiden tilan (oletusarvoisesti kolme minuuttia) ja aikaa, jonka säie voi olla aktiivinen ennen kuin säikeenvalvonta ilmoittaa siitä (oletusarvoisesti tämä on kymmenen minuuttia). Näiden ominaisuuksien muuttaminen: a. Kirjaudu hallintakonsoliin. b. Valitse sovelluspalvelimesi. c. Valitse Palvelininfrastruktuuri-kohdasta Hallinta. d. Valitse Mukautetut ominaisuudet ja napsauta sitten Uusi. e. Luo nämä ominaisuudet ja anna niille halutut arvot: * com.ibm.websphere.threadmonitor.interval (väli, jonka säikeiden valvontaohjelma tarkistaa säikeiden tilan) * com.ibm.websphere.threadmonitor.threshold (aika, jonka säie voi olla aktiivinen ennen kuin säiettävalvontalaite raportoi siitä) Lisätietoja säiettävalvontaohjelmasta on WebSphere Information Centerin seuraavissa osissa:

22 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

- Ripuneiden säikeiden havaitseminen J2EE-sovelluksissa http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ws60help/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/ctrb_hangdetection.html - Hangon tunnistuskäytännön määrittäminen http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ws60help/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/ttrb_confighangdet.htmlTheiden Harkitse monisanaisen roskienkeruun ottamista käyttöön jokaisessa sovelluspalvelimessa. Monisanaisen roskienkeruun käyttöönoton tehokkuusvaikutus on minimaalinen, ja tiedoista on usein hyötyä, kun ilmenee suorituskykyongelmia. Monisanaisen roskatkeräyksen käyttöönotto: a. Kirjaudu hallintakonsoliin. b. Valitse sovelluspalvelimesi. c. Laajenna Palvelininfrastruktuuri-kohdassa Java ja prosessinhallinta ja valitse sitten Prosessin määritys. d. Valitse avautuvassa näytössä Java-virtuaalikone kohdasta Lisäominaisuudet. e. Valitse Monisanainen roskatkeräys. Kun monisanainen roskienkeruu on käytössä, tulos näkyy sovelluspalvelimesi native_stderr.log-tiedostossa. Tutustu WebSphere Application Server -keräystyökaluun. Keräilijätyökalu ajetaan suoritettavana tiedostona /bin-hakemistossa. Se tuottaa Java-arkistotiedoston (jar), joka sisältää kaikki lokit ja XML-määritystiedostot järjestelmästäsi. Tuloksena oleva jar-tiedosto on erittäin hyödyllinen WebSphere Application Server -tukitiimille ja kaikille muille ongelmanmääritysprosessiin osallistuville. Sen avulla he voivat tarkastella nopeasti WebSphere Application Server -kokoonpanoasi ja nähdä mahdolliset virheet tai poikkeukset. Löydät lisätietoja keräystyökalusta WebSphere Application Server V6: Diagnostic Data -sovelluksesta osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4085.pdf

WebSphere Application Server -tukitiimi on koonnut

kattavan luettelon MustGather-asiakirjoista erityyppisiä WebSphereApplication Server -ongelmia varten. Lisätietoja on kohdassa IBM - MustGather: Readfirst kaikille WebSphere Application Server -tuotteille osoitteessa:http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21145599

MustGather-asiakirjoissa luetellut tiedostot ovat hyödyllisiä ongelman syyn määrittämisessä. Voit käyttää näitä asiakirjoja osana diagnostiikan tiedonkeruusuunnitelmaasi.

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 23

Mieti kaikkia ongelmia, joita saatat kohdata ympäristössäsi lukiessasi tätä kirjaa. Ympäristössäsi aiemmin esiintyneiden ongelmien perusteella saatat pystyä ennustamaan, millaisia ​​ongelmia voi esiintyä tulevaisuudessa. Ota huomioon diagnostiikkatiedot, joita tarvitaan kunkin ongelmatyypin perimmäisen syyn määrittämiseen. Varmista, että tämä dokumentoidaan, jotta kaikki organisaatiosi jäsenet tietävät, mitä tietoja kerätä. Tämä tekee ongelmanmääritysprosessista yksinkertaisemman ja vähemmän stressaavan.

1.3 Mitä tehdä ongelman ilmetessä

Olet valmistautunut ja olet suunnitellut. Sovelluksesi on nyt käynnissä tuotantoympäristössäsi, ja asiakkaasi käyttävät sitä menestyksekkäästi. Juuri kun olet valmis juhlimaan, saat puhelun, että on tapahtunut ongelma. Mitä sinä teet nyt?

1.3.1 Palaa turvallisiin olosuhteisiin

Kun jokin ongelma ilmenee, sinun tulee ensin harkita ongelman vaikutusta liiketoimintaan. Liiketoimintavaikutuksesta riippuen saattaa olla tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin liiketoiminnan vaikutuksen rajoittamiseksi ennen kuin aloitat ongelmanmäärittelyn. Jos ongelma ilmeni testiympäristössäsi, sen vaikutus liiketoimintaan on suhteellisen pieni verrattuna tuotantokatkoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Siinä tapauksessa ei todennäköisesti ole tarpeen yrittää kiertää ongelmaa etsimällä pysyvää ratkaisua. Testiympäristön avulla voit suorittaa kaikki tarvittavat ongelmanmääritysvaiheet.

Jos ongelma kuitenkin ilmeni tuotannossa, kannattaa

harkita, kuinka ongelman oireita voidaan nopeasti lievittää, jotta asiakkaat ja käyttäjät kokevat mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia. Tässä osiossa kutsumme tätä prosessia turvallisiin olosuhteisiin palaamiseksi. Haluat tehdä tämän samanaikaisesti ongelmanmäärittelysi kanssa.

Tekniikoita turvallisiin olosuhteisiin palaamiseksi ovat:

> Testiympäristön tai muun vastaavan ympäristön luominen väliaikaiseen tuotantoympäristöön, jossa ongelma ei ilmene. Määritä

24 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

järjestelmäsi, jotta saapuvat pyynnöt käsitellään ympäristössä, jossa ongelmaa ei esiinny.  Sovelluskoodin vanhemman version asentaminen, kun ongelmaa ei ilmene. Jos ongelma alkoi ilmetä sovelluskoodin muutoksen jälkeen, saattaa olla hyvä idea palata sovelluksen aiempaan toimivaan versioon. Kaikkien viimeaikaisten kokoonpanomuutosten muuttaminen takaisin peruskokoonpanoon. Kuten kohdassa "Testiympäristön määrittäminen" sivulla 10 on kerrottu, peruskokoonpanon tulee olla täysin testattu ja vakaa. Kaikkien WebSphere Application Server -ylläpidon poistaminen, joka asennettiin äskettäin ennen ongelman ilmenemistä. Tämä ratkaisee ongelman tilapäisesti, jos se johtuu WebSphere Application Server -koodivirheestä, joka on otettu käyttöön uusimmassa ylläpitopaketissa.  Ongelman aiheuttaneen sovellustoiminnon tekeminen asiakkaiden ja käyttäjien ulottumattomiin. Voit lähettää Web-sivustollesi ilmoituksen, että toiminto on tilapäisesti poissa käytöstä tai sitä huolletaan. Voit antaa arvioidun ajan, jolloin se on jälleen saatavilla.

1.3.2 Tunnista ongelman oireet

Kun saat ensimmäisen ilmoituksen ongelmasta, saatat saada vain epämääräisen, epäspesifisen joukon ongelman oireita. Sinulle saatetaan kertoa, että käyttäjät eivät voi käyttää sovellustasi ollenkaan tai mahdollisesti käyttäjien suorittama tietty toimenpide johtaa virheilmoitukseen.

Luku 1. Ongelmanmäärittelytapa 25h2>

Mistä tiedät, milloin tämä ongelma ilmenee? Onko jotain erityistä tarkkailtavaa, jotta voidaan tunnistaa, jos ongelma toistuu? mistä tietää, että ongelma on ratkaistu? Voisiko olla, että virheilmoitusta ei enää tule? Toimiiko sovellus toisin? Mikä erityisesti vahvistaisi ongelman ratkaisun? missä ongelma ilmeni? Ilmenikö ongelma vain testiympäristössäsi, vain tuotantoympäristössäsi vai molemmissa? Tapahtuiko se vain yhdessä järjestelmässä ympäristössäsi? Tapahtuiko se useissa järjestelmissä? Tapahtuiko se jokaisessa klusterin jäsenessä vai vain yhdessä? ■ Milloin ongelma ilmeni? Mikä oli virheen tai odottamattoman toiminnan aikaleima? Ilmenikö ongelma vain kerran vai monta kertaa? Kuinka usein ongelma ilmeni? Tapahtuiko se tietyin väliajoin vai näyttikö se tapahtuvan satunnaisina aikoina? Tapahtuiko jokin tapahtuma, joka saattoi laukaista ongelman? Esimerkiksi, kokeiliko käyttäjä tiettyä sovellustoimintoa? Miksi ongelma on voinut ilmetä? Et ehkä pysty vastaamaan tähän heti. Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun jotain erityistä kokeiltiin? Onko sovelluskoodissa tai ympäristösi kokoonpanossa tapahtunut äskettäin muutos? Tapahtuuko se kaikissa ympäristöissäsi vai vain yhdessä? Jos se tapahtuu vain yhdessä ympäristössä, miten tämä ympäristö eroaa muista? Onko diagnostisten tietojen keruusuunnitelmassasi yksilöity diagnostinen data kerätty? Antavatko tiedot muita tietoja ongelmasta tai tarjoavatko välittömiä vihjeitä siitä, miksi ongelma ilmeni?

26 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Toisaalta vastaus saattaa vaatia lisäselvitystä. Jos näin on, olet kehittänyt vankan ja täydellisen ongelmakuvauksen, jota voit käyttää perustana ongelmien määrittämiseen.

1.3.3 Tutki ja tutki ongelmaa

Kun tutkit ongelmaa, sinun tulee muodostaa luettelo kaikista ongelman oireista ongelmalokissasi. Joskus on vain yksi oire. Jos näin on, työsi on helpompaa. Usein esiintyy kuitenkin useita oireita, ja voi olla vaikeaa määrittää, mitkä oireet kuvaavat ongelmaa ja mitkä oireet ovat yksinkertaisesti ongelman seurauksia. On hyvä idea järjestää oireet aikajanalle. Voit myös sisällyttää aikajanallesi tietoja siitä, mitä ympäristössäsi tapahtui. Aikajanasi saattaa näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta: 10:00 - Huipputyökuormitus saavutettu 10:07:53 - ConnectionWaitTimeoutException palvelimen SystemOut.logissa 1 10:08:24 - ConnectionWaitTimeoutException palvelimen SystemOut.logissa 10:14: 09 - ConnectionWaitTimeoutException Server2:n SystemOut.logissa 10:20:46 - Käyttäjät eivät voi kirjautua Web-sivustoon, sovellus ei vastaa

Koska ConnectionWaitTimeoutException oli ensimmäinen havaittu oire

, se on hyvä lähtökohta tutkimuksellesi. On kuitenkin mahdollista, että tutkimuksesi saattaa paljastaa, että oire on itse asiassa eri ongelma, joka ei liity tutkimaasi ongelmaan.

WebSphere-järjestelmäviestit ovat hyödyllisiä ongelmien määrittämisessä.

Tiedottavat viestit ja varoitukset tarjoavat kontekstin. Ne näyttävät, mitä tapahtui juuri ennen ongelmaa tai heti sen jälkeen. Virheilmoitukset ovat merkittäviä ongelman oireita. Virheilmoituksen viestin tunniste on hyödyllinen hakukoneisiin syöttämisessä.

Kun valitset tutkittavan oireen, voit aloittaa sen tutkimisen. Hyvä paikka aloittaa on organisaatiosi sisäinen dokumentaatio. On mahdollista

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 27

että joku muu on jo nähnyt saman ongelman tai samanlaisen ongelman ympäristössäsi. Jos heillä on, on todennäköistä, että ongelman perimmäinen syy on sama. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun organisaatiossasi on havaittu vastaava ongelma, seuraavaksi tutkittava paikka on IBM:n verkkodokumentaatio. Suosittelemme seuraavien resurssien käyttämistä oireiden tutkimiseen: 5. WebSphere Information Center http://publi.boulder.ibm.com/infocenter/ws60help/index.jsp WebSphere Information Center sisältää yksityiskohtaisia ​​tietoja tuotteen ominaisuuksista ja määrityksistä. Se sisältää myös kuvaukset kaikista WebSphere Application Server -järjestelmäsanomien tunnisteista ja se sisältää vianmääritysoppaan, joka saattaa auttaa ongelmien määrittämisessä: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ws60help/index.jsp?topic=/ com.ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/welc_concepts_ctrb.html€Sphere Application Server -tukisivusto http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/was/support Voit etsiä APAR-tiedostoja tukisivustosta ja teknisiä huomautuksia, jotka saattavat liittyä ongelman oireeseen. Kuten kohdassa "WebSphere-ylläpidon käyttäminen" sivulla 4 on kerrottu, APAR:t ovat raportteja tunnetuista WebSphere Application Server -koodivirheistä. Jos APAR-kuvaus vastaa ongelmaasi, sinun tulee asentaa WebSphere Application Server -korjauspaketti, joka sisältää APAR-korjauksen. APAR-kuvaus selittää, mikä korjauspaketti sisältää korjauksen. Tekniset huomautukset ovat asiakirjoja, jotka WebSphere Application Server -tukitiimi ja tietotekniikkatiimi luovat ja ylläpitävät. He dokumentoivat tunnetut ongelmat ja ratkaisut niihin. Tekniset huomautukset luodaan yleensä ongelmiin, jotka ratkaistaan ​​konfiguraatiomuutoksella koodin vaihdon sijaan. ■ WebSphere developerWorks® http://www-130.ibm.com/developerworks/websphere developerWorks-sivusto sisältää monia IBM:n kehittäjien ja muun teknisen henkilöstön kirjoittamia artikkeleita. Monissa artikkeleissa käsitellään sovellusohjelmoinnin parhaita käytäntöjä ja annetaan vinkkejä WebSphere Application Serverin ongelmien välttämiseen ja ratkaisemiseen. IBM Support Assistant http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21192593 IBM Support Assistant on ladattava työkalu, jota käytetään monien IBM-ohjelmistojen ongelmien määritysprosessin yksinkertaistamiseen. Tuotteet. Support Assistantille on useita tuotelaajennuksia, mukaan lukien yksi WebSphere Application Server V6:lle. Se sisältää yhdistetyn hakuliittymän

28 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

, jonka avulla voit etsiä ongelman oireita useista IBM:n Web-sivustoista samanaikaisesti. Se tarjoaa myös helpon pääsyn tuotekoulutusmoduuleihin, mukaan lukien IBM Education Assistant. Jos sinun on avattava PMR IBM-tuen avulla, työkalu kerää asiaankuuluvat tiedot, joita tukitiimi tarvitsee. Voit jopa avata PMR:n työkalun sisällä.

Tämä kirja tarjoaa myös arvokasta tietoa, kun tutkit ongelmaasi.

1.3.4 Ongelmanmääritysstrategiat

Tässä vaiheessa olet tunnistanut erityiset ja yksityiskohtaiset ongelman oireet, palannut turvallisiin olosuhteisiin, jotta olet minimoinut ongelman liiketoiminnalliset vaikutukset, ja aloittanut ongelman tutkimisen ongelma. Seuraava askel on aloittaa ongelman perimmäisen syyn määrittäminen, joka on tämän kirjan pääpaino.

Kaikille ilmeneville ongelmille on olemassa kaksi päästrategiaa, joiden avulla voit määrittää perimmäisen syyn: analyysistrategia ja eristysstrategia.

Analyysistrategiaan kuuluu diagnostisten tietojen analysointi, mahdollisesti useiden iteraatioiden kautta, kunnes ongelman syy löydetään, kuten kuvassa 1-7 sivulla 30. Onnistuaksesi tämän strategian kanssa, sinulla on oltava hyvä käsitys diagnostisista tiedoista. Tämä on WebSphere Application Server -tukitiimin useimmin käyttämä strategia. Saatavilla on monia diagnostiikkatyökaluja, jotka auttavat sinua. Esimerkiksi ThreadAnalyzer auttaa sinua analysoimaan Java-säikeiden vedoksia, ja HeapRoots-työkalu on hyödyllinen muistiongelmien analysoinnissa. Voit tarkastella ja ladata uusimmat diagnostiikkatyökalut osoitteesta: tilaus-WebSphere Application Server -tukisivusto http://www-306.im.com/software/webservers/appserv/was/support  WebSphere developerWorks http://www-130. ibm.com/developerworks/websphere

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 29

Analysoi tiedot

Kerää diagnostiikkatietoja

Muotoile johtopäätökset Etsi perimmäinen syy

Kuva 1-7 Analyysistrategia

Eristysstrategiaa käytetään usein, kun tapahtuu virhe tai poikkeus. Sovelluspalvelimen SystemOut- tai SystemErr-lokissa

näet poikkeuksen Java-pinon jäljen. Pinon jälki luetaan alhaalta ylös. Alareunassa näet säikeen varaaman säikeen. Kun luet pinojäljen ylöspäin, näet kaikki kutsutut menetelmät (mukaan lukien WebSphere Application Server -koodi, sovelluskoodi ja mahdollisesti muut kolmannen osapuolen apuohjelmat), kunnes poikkeus tehdään. Voit käyttää pinojäljitystä tunnistaaksesi ongelmaskenaarion eri muuttujat ja poistaa ne sitten.

Se voi myös auttaa lisäämään tulostuskäskyjä sovellukseen virheenkorjaustietojen tulostamiseksi sovelluksen suorituksen aikana.

Analyysistrategian tapaan eristysstrategia on iteratiivinen prosessi. Jatka muuttujien poistamista, kunnes olet eristänyt ongelman aiheuttavan muuttujan.

30 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Analysoi tulokset

Toista ongelma

Poista muuttujat Etsi perimmäinen syy

Kuva 1-8 Eristysstrategia

Nyt kun olemme keskustelleet yleisistä ongelmanmäärityksen strategioista, keskitymme kunkin ongelman erityisiin strategioihin luokittelu.

1.4 Luokittele ongelma ja määritä perimmäinen syy

Ongelmanmääritysprosessin seuraava vaihe ja erittäin tärkeä vaihe on ongelman luokittelu. Tämä kirja viittaa moniin eri ongelmien luokitteluihin. Sinun on selvitettävä, mihin luokitukseen ongelma sopii.

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 31

suorituskyvyn seuranta. Katso "Järjestelmänhallinta ja konfigurointi" sivulla 37 saadaksesi lisätietoja. ■ Sovellus- tai WebSphere-sovelluspalvelinprosessia (esimerkiksi sovelluspalvelinta, solmuagenttia tai käyttöönoton hallintaa) ei voida käynnistää. Kun ajetaan startServer-, startNode- tai startManager-komentoja WebSphere Application Server -prosessin käynnistämiseksi tai kun prosessin tai sovelluksen käynnistämiseen käytetään hallintakonsolia tai wsadmin-komentoa, ilmenee ongelma, joka aiheuttaa prosessin tai sovelluksen käynnistymisen epäonnistumisen. Katso "Sovellus- tai WebSphere-prosessi ei voi käynnistyä" sivulla 42 saadaksesi lisätietoja. ■ Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin. Tämä voi johtua Web-palvelimen, Edge-komponentin tai Web-palvelimen laajennusongelmasta, sovelluspalvelimen kaatumisesta, jumiutumisesta, muistin loppumisesta tai suorittimen 100-prosenttisesta käyttötilasta. Katso "Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin" sivulla 43 saadaksesi lisätietoja ongelman perimmäisen syyn määrittämisestä. ■ Sovellus tuottaa odottamattomia tuloksia (mahdollisesti virheitä tai poikkeuksia). Virhe näkyy tai poikkeus tehdään, kun tietty sovelluskoodi suoritetaan tai kun tietyt ehdot (esimerkiksi raskas kuorma) täyttyvät. Sovellus voi myös toimia eri tavalla kuin odotettiin, mutta se ei aiheuta virhettä tai poikkeusta. WebSphere Application Serverin useissa osissa tämän tyyppisiä ongelmia saattaa ilmetä. Katso "Odottamattomat tulokset sovelluksesta" sivulla 49 saadaksesi lisätietoja. ■ Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin. Sovelluksen on ehkä käytettävä ulkoista järjestelmää tai resurssia. Tämä voi olla tietokanta, viestintäjärjestelmä, Java Connector Architecture (JCA) -sovelluksen kautta käytettävä yritystietojärjestelmä, etäjärjestelmässä toimiva Enterprise JavaBeans™ (EJB™) tai verkkopalvelu. Yhteyden muodostamisessa ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin saattaa olla ongelma, tai virhe voi tapahtua, kun sovellus on vuorovaikutuksessa sen kanssa. Katso "Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin" sivulla 63 saadaksesi lisätietoja. ■ Sovellus toimii hitaasti tai sen suorituskyky heikkenee ajan myötä. Vaikka suorituskykyongelmat eivät kuulu tämän kirjan soveltamisalaan, tarjoamme joitakin ulkoisia resursseja suorituskykyongelmiin. Yleensä suorituskykyongelmat voidaan korjata virittämällä WebSphere Application Server, muut ohjelmistotuotteet, joiden kanssa se on vuorovaikutuksessa, ja käyttöjärjestelmä. Perusteellinen suorituskyvyn testaus ja viritys on suoritettava ennen sovelluksen tuotantoa. Katso "Sovellus on hidas tai sen suorituskyky heikkenee ajan myötä" sivulla 69 saadaksesi lisätietoja.

32 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

WebSphere Application Server -tukitiimi on havainnut, että suurin osa asiakkaiden kohtaamista ongelmista sopii johonkin näistä ongelmaluokituksista. Tässä kirjassa annamme kattavaa tietoa joidenkin näiden yleisten ongelma-alueiden ongelmien määritysstrategioista. Niiden ongelmaluokittelujen osalta, joita ei käsitellä tässä kirjassa, tarjoamme linkkejä ulkoisiin resursseihin, joissa käsitellään kunkin ongelmatyypin ongelman määrittämistä.

Jos olet jo tutkinut WebSphere-lokeja ja todennut, että tietty virhesanoma sisältää ongelman avaimen, käytä taulukkoa 1-1 pikaviitteenä löytääksesi tiedot viestin etuliitteestä.

Taulukko 1-1 Virheilmoituksen etuliite aiheen kartoitukseen

Viestin etuliitteet Aihe

INST, ADMU (profiilin luomisen aikana) tai "Asennus" sivulla 34

WSVRT (IVT:n aikana)

MIGR "Siirto" sivulla 35

ADMA "Sovellusten pakkaus ja käyttöönotto"

SECJ, SECG, JSAS, JSSL, WSEC tai WSSK "Suojaus" sivulla 39< /h2>

PLGN, PLGC ja PLPR "Web-palvelinlaajennus" sivulla 45

SRVE (verkkosäilö), JSPG (JSP:t) tai "verkkosäilö" sivulla 50

CNTR, PMGR ja ACIN "EJB-säilö" sivulla 51

SESN "Istunnonhallinta" sivulla 52

DYNA "Dynaaminen välimuisti" sivulla 54

h2>

WTRN, WLTC "Tapahtumien hallinta" sivulla 55

WWLM "Työkuorman hallinta" sivulla 56

HMGR, CWRCB, CWWCW "Korkean saatavuuden hallinta" sivulla 57

CWWDR "Tietojen replikointipalvelu" sivulla 58

WACS, APPR, ASYN, OBPL, SCHD, STUP, "Ohjelman mallilaajennukset" sivulla 59 ACWA

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 33

Viestin etuliitteet Aihe

I18N, LTXT "Kansainvälistyminen/kaksitavu

merkistö" sivulla 61

CHFW, DCSV, HTPC, SSLC, TCPC, WSSC, "Kuljetuskanavapalvelu" sivulla 62 ja XMEM

J2CA, WSCL (WebSphere-asiakas) "JCA-yhteyksien hallinta" sivulla 63

DSRA tai CONM "Tietokantayhteydet" sivulla 64

CWSIA, CWSIB, CWSIC, CWSID, CWSIE, "Viestit" sivulla 64

CWSIF, CWSIH, CWSII, CWSIJ, CWSIK, CWSIL, CWSIM, CWSIN, CWSIO, CWSIP, CWSIQ, CWSIR, CWSIS, CWSIT, CWSIU, CWSIH, CWSII, CWSIW , CWSIY, CWSIZ, CWSJA, CWSJB, CWSJC, CWSJD, CWSJO, CWSJQ, CWSJR, CWSJU, CWSJW, CWSWS, WMSG

NMSV "JNDI-nimeäminen" sivulla 65

CORBA COMM_FAILURE "ORB" sivulla 66

WSWS, SOAP, WSIF, CWWSG "Verkkopalvelut" sivulla 67

PMON "PMI ja Tivoli Performance Viewer" versiossa

1.4.1 Asennus tai siirto

Tämä osio käsittelee WebSphere Application Serverin asennukseen tai edellisestä siirtymiseen liittyviä ongelmia julkaisut.

34 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Huomautus: Katso asennusongelmien ongelmien määritysstrategiat kohdasta WebSphere Application Server V6: Installation Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm .com/redpapers/pdfs/redp4068.pdf

1.4.2 Sovelluksen pakkaus ja käyttöönotto

Oire: Sinulla on ongelmia sovelluksen käyttöönotossa WebSphere Application Serverissä hallintakonsolin tai wsadminin avulla. Saatat saada WebSphere-järjestelmäviestejä, jotka alkavat sanalla ADMA.

Sovelluksen asennuksen ja käyttöönoton ongelmanmääritysstrategioita

varten katso seuraavat resurssit: 1. WebSphere Information Center: Sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ws60help /index.jsp?topic=/com.ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6topdeveloping.html

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 35h2>

WebSphere Information Center: käyttöönoton vianmääritys http://publib.boul.ibm.com/infocenter/ws60help/index.jsp?topic=/com. ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/ttrb_deploy.html WebSphere-tietokeskus: ADMA-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.messages.doc/doc/ADMA.html 180&uid= Ongelmia EAR/JAR/WAR-tiedostojen käyttöönoton aikana. swg21199344 OstGather: Enhanced EAR-tiedostoongelmat V6.0:lle http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21199181

WebSphere Rapid Deployment

Oire: Yrität käyttää WebSphere Rapid Deploymentia sovelluksen kehittämiseen ja testaamiseen. Et voi muodostaa yhteyttä sovelluspalvelimeen tai WebSphere Rapid Deployment ei luo tai päivitä sovelluksia.

Huomautus: Katso WebSphere Rapid Deploymentin ongelmista kohdasta WebSphere

Application Server V6: System Management Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4067.pdf

Application Server Toolkit

Oire: Sinulla on ongelma, kun käytät Application Server Toolkit (AST) -työkalua sovellusten kokoamiseen. Tämä kattaa kaikki mahdolliset AST:n ongelmat, mukaan lukien sen käynnistäminen, kaikki sovelluksen kokoonpanossa kohtaamasi ongelmat ja mahdolliset virheet.

36 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

1.4.3 Järjestelmän hallinta ja määritys Oire: WebSphere Application Server -järjestelmän hallinnassa tai määrityksessä on vaikeuksia. Tämä sisältää ongelmia seuraavissa järjestelmän hallintatyökaluissa tai toiminnoissa: määritys ja hallinta hallintatyökalujen avulla Suojaus ja hallinta JMX-asiakasohjelmat PMI ja Tivoli Performance Viewer

Määritys ja hallinta hallintatyökalujen avulla

Oire: Sinulla on ongelmia hallintakonsolin, wsadmin-komentosarjatyökalun tai komentorivin komentosarjojen käytössä tai käytössä. Tämä voi sisältää seuraavat oireet: Et voi käyttää hallintakonsolia. Et voi käyttää palvelinprosesseja wsadmin- tai hallintakomentosarjoilla, kuten stopServer. ∎ Saat virheitä suorittaessasi järjestelmän hallintatoimintoja, esimerkiksi hallitseessasi sovelluspalvelimia, solmuagentteja, Web-palvelimia tai sovelluksia. ■ Et voi yhdistää solmua käyttöönottohallinnan kanssa. Tallenna ristiriitaviestit hallintakonsoliin. ■ Yrityssovelluksesi eivät enää näy hallintakonsolissa.

Huomautus: Katso näiden järjestelmänhallinnan

-ongelmien ongelmien määritysstrategiat kohdasta WebSphere Application Server V6: System Management Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/ redp4067.pdf

Resurssit komentosarjatyökalujen ongelmiin

Löydät järjestelmänvalvojan komentosarjatyökalujen ongelmiin liittyviä ongelmanmääritysstrategioita seuraavista resursseista: ! .ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tovr_ant.html 1. WebSphere Information Center: komentorivityökalujen käyttäminen http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic= /com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/txml_command.html

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 37h2>

WebSphere Information Center: Vianmääritys järjestelmänvalvojalle http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ws60help/index.jsp?topic=/com. ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/ttrb_admin.html WebSphere-tietokeskus: WASX-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WASX.html MustGather: ws_ant-ongelmat versiossa 6.0 http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196231 MustGather: WebSphere-määritysarkiston toiminnot http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21200348

Resursseja muihin järjestelmän hallintaongelmiin

Löydät ongelmien määritysstrategioita muihin järjestelmän hallintaongelmiin seuraavista resursseista: 100-20 WebSphere Information Center: Hallinta-arkkitehtuurin määrittäminen http://publib.boulder. ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tagt_admin.html ! com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/trun_svr_conf.html WebSphere Information Center: hallinnon vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com . ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/ttrb_admin.html WebSphere Information Center: Selitykset ADFS:stä, ADMB, ADMC, ADMD, ADME, ADMF, ADMG, ADMK, ADML, ADMN, ADMR, ADMS, ADMU, BNDE-, CHKC-, CHKP-, CHKS-, CHKW-, ECNS-, ODCF-, PROC-, WACT- ja WSVM-järjestelmäviestit http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.express.doc/info/exp/ae/welc_ref_trb_msg.html 1. MustGather: Järjestelmänhallintatoiminnot V5.0-, V5.1- ja V6.0-versioille http://www-1.ibm.com/support/docview .wss?rs=180&uid=swg21199596 kulut A Solmun ongelmat versiolle V6.0 http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196227 MustGather: V6.0:n profiilin luomiseen/poistoon liittyvät ongelmat www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196228

38 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Katso MustGather: Mallien käyttö ja luonti epäonnistuu V6.0:ssa http://www-1.ibm.com/support/docview.wss ?rs=180&uid=swg21195439–MustGather: Solmuagentin ja Deployment Managerin etsintäongelmat kaikissa V6.0:n julkaisuissa ja versioissa http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid =swg21962201- MustGather: Portinhallinta V6.0:lle http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196226‎WebSphere Application Server V6 System Management & Konfigurointikäsikirja, SG24-6451.

Huomautus: Lisätietoja SSL-määrityksen ongelmista on kohdassa WebSphere Application Server V6: System Management Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4067.pdf

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 39h2>

WebSphere Information Center: SECG-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp? aihe=/fi. ibm.websphere.messages.doc/doc/SECG.html WebSphere Information Center: JSAS-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/JSAS.html WebSphere Information Center: JSSL-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/JSSL.html WebSphere Information Center: WSEC-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WSEC.html WebSphere Information Center: WSSK-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/docWSSK.html MustGather: Ongelmia Global Securityn käytössä kaikissa V6.0:n julkaisuissa http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid =swg21199336 OstGather: Ongelmia JAAS-verkkokirjautumisissa kaikissa V6.0:n julkaisuissa http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21199332. Turvallisuuspalvelut MustGather: Ongelmat kaikille V6.0:n julkaisuille http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21199335 MustGather-MustGather: Java Secure Socket Extension (JSSE), SSL tai Java Cryptography Extensions (JCE) ) -ongelmat http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21162961 osio WebSphere Application Server V6 Security Handbook, SG24-6316.

40 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

. com.ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/ttrb_admin.html MustGather: JMX API -asiakasohjelma V6.0:lle http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196218

PMI ja Tivoli Performance Viewer

Oire: Sinulla on ongelma Performance Monitoring Infrastructuressa (PMI) tai Tivoli Performance Viewerissa. Saatat saada WebSphere-järjestelmäviestejä, joiden alussa on PMON. Sinulla voi myös olla ongelmia PMI:n määrittämisessä tai minkä tahansa toiminnon suorittamisessa Tivoli Performance Viewerin kanssa hallintakonsolissa.

WebSphere Application Server V6 mittaa PMI:n

suorituskykyä useiden laskurien ja tilastojen avulla. Voit tarkastella suorituskykytietoja käyttämällä hallintakonsolin Tivoli Performance Vieweria. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on kohdassa "Sovelluksen testaus" sivulla 7.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 41h2>

Odottamattomat tulokset sovellukselta. Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin.

Sovellus- tai WebSphere-prosessi ei voi käynnistyä

Oire: Sovellus- tai WebSphere Application Server -prosessi (esimerkiksi sovelluspalvelin, solmuagentti tai käyttöönoton hallinta) ei voi käynnistyä.

Huomautus: Jos sinulla on ongelmia startServer-, stopServer-, startNode-, stopNode-,

startManager- ja stopManager-komentojen kanssa, katso WebSphere Application Server V6: System Management Problem Determination osoitteessa http://www.redbooks. ibm.com/redpapers/pdfs/redp4067.pdf

42 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihinOire: Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin. Vika voi johtua seuraavista osista tai olosuhteista: IBM HTTP Server - Edge -komponentit - Web-palvelin -liitännäinen - Sovelluspalvelin kaatuu - Sovelluspalvelin hangtuu - 100 % suorittimen käyttöaste - muisti täynnä

IBM HTTP Server

Oire: Sovelluspalvelin ei vastaa saapuviin pyyntöihin ja IBM HTTP Server ei palvele staattisia HTML-sivuja.

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 43h2>

VerA, IBM HTTP Server, IBM HTTP Server 6 Information Center http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.ihs.doc/info/welcome_ihs.html account =/com. ibm.websphere.ihs.doc/info/aes/ae/welc_troub.html MustGather: Lue ensin IBM HTTP Serverille http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=177&uid= swg21192683

44 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Laad Balancer, version 6 vianmääritys http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/doc/v60/ec /infocenter/ edge/LBguide.htm#HDRTRB

Web-palvelinlaajennus

Web-palvelinlaajennuksen avulla Web-palvelin voi lähettää dynaamisen sisällön pyyntöjä Web-sovelluksiin (servletit ja JSP:t), jotka on asennettu WebSphereApplication Serveriin.

Oire: Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin. Sovellus

vastaa, kun sitä käytetään suoraan sovelluspalvelimen kautta, mutta ei, kun sitä käytetään Web-palvelimen kautta. Web-palvelimen liitännäisongelman korkean tason oireet ovat seuraavat: määrä- plug-in-asennuksen tai -määrityksen jälkeen

Jos sovelluksesi ei vastaa pyyntöihin, tarkista ensin, vastaako verkkopalvelimesi staattisia HTML-sivuja koskeviin pyyntöihin. Jos on, voit rajata huomiosi laajennukseen ja sovelluspalvelimeen.

Jos haluat selvittää, onko kyseessä laajennusongelma, yritä käyttää servlettiä tai JSP™:tä suoraan

sovelluspalvelimella ohittaen laajennuksen. Voit tehdä tämän käyttämällä sovelluspalvelimen HTTP-siirtoporttia (oletuksena portti 9080) URL-osoitteessa päästäksesi servlettiin tai JSP:hen. Voit esimerkiksi yrittää käyttää snoop-servlettiä, joka on yksi WebSphere Application Server -esimerkeistä: http://localhost:9080/snoop

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 45

Sovelluspalvelimen kaatuminen Oire: Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin. Sovelluspalvelinprosessi ei ole enää käynnissä.

Sovelluspalvelin jumittuu

Oire: Sovellus ei vastaa saapuviin pyyntöihin, mutta sovelluspalvelinprosessi on edelleen käynnissä.

46 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

J2EE-sovelluksissa ripustettujen säikeiden havaitseminen http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/ctrbhangdetection.html&hl=fi Verkkomoduuli tai sovelluspalvelin kuolee tai jumittuu http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic= /com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rtrb_appdies.html&uid IBM Education Assistant: WebSphere Application Server -ongelmien määritys http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid =swg20054607 Löydät luettelon MustGather-asiakirjoista jumittumista varten seuraavalla hakuargumentilla http://www-1.ibm.com/support/search.wss?rs=180&tc=SSEQTP&tc1=SSCMPB9&q= Täytyy kerätä asiakirja

100 % suorittimen käyttöaste

Oire: Huomaat, että WebSphere Application Server -prosessi (sovelluspalvelin, klusterin jäsen, solmuagentti tai käyttöönottohallinta) saavuttaa 100 % tai epätavallisen korkean prosenttiosuuden suorittimen käyttöasteesta.

Saatat huomata tämän tarkistamalla järjestelmän kunkin prosessin suorittimen käytön käyttöjärjestelmän apuohjelmilla, tai sinulla saattaa olla sovelluspalvelin, joka johtuu korkeasta suorittimen käytöstä.

Löydät ongelmanmääritysstrategioita 100-prosenttisen suorittimen käyttöongelmiin seuraavista resursseista: 100 % CPU:n käyttö AIX®-alustoilla http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs= 180&uid=swg21116458 A. MustGather: 100 % suorittimen käyttö HP-UX:ssa http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21166017 Linuxissa %PU10 MustGather ® http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21132699Katso: 100 % suorittimen käyttö Solaris™-alustoilla http://www-1.ibm.com/support /docview.wss?rs=180&uid=swg21115625€ MustGather: 100 % suorittimen käyttö Windows-alustoilla http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21137447

Muisti loppuOire: Huomaat, että WebSphere Application Server -prosessi (sovelluspalvelin, klusterin jäsen, solmuagentti tai käyttöönottohallinta)

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 47

kuluttaa koko järjestelmässäsi käytettävissä olevan muistin tai näet java.lang.OutOfMemoryError-ilmoituksen prosessin SystemOut- tai SystemErr-lokissa.

Saatat huomata tämän tarkistamalla käyttöjärjestelmäsi apuohjelmia käyttävän muistin käytön, tarkistamalla lokit tai saattamalla sovelluspalvelimen jumiin, mikä johtuu muistin loppumisesta.

48 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Odottamattomat tulokset sovelluksestaSovellus tuottaa odottamattomia tuloksia (mahdollisesti virheitä tai poikkeuksia). Tämä on laaja luokka, joka sisältää ongelmia, joita voi esiintyä missä tahansa seuraavista ajonaikaisista osista tai palveluista: juuri-In-Time (JIT)-kääntäjä-Web-säilö-EJB-säilö-Classloader- Session management-resurssit Korkean käytettävyyden hallinta - Tietojen replikointipalvelu - Ohjelmamallin laajennukset

Just-In-Time (JIT) -kääntäjä

Oire: Saat ajoittain odottamattomia tuloksia sovelluksesta. JIT-kääntäjän poistaminen käytöstä ratkaisee ongelman.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 49

Lisätietoja sekatilan kynnysarvosta on osoitteessa http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/diagnosis

Jos ongelma ilmenee edelleen, kun JIT on poistettu käytöstä, tarkista muut tässä kuvatut ongelmaluokitukset, määritä, mihin luokitukseen ongelma sopii, ja noudata kyseisen luokituksen ongelmanmääritysvaiheita.

50 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Huomautus: Katso Web-säilöongelmien ongelmien määritysstrategiat kohdasta WebSphere Application Server V6: Web Container Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks .ibm.com/redpapers/pdfs/redp4058.pdf

EJB-kontti

Oire: Saat ajoittain odottamattomia tuloksia sovelluksesta ja

ongelma näyttää johtuvan EJB:stä (entity beans, session beans, andmessage-driven beans). Korkean tason oireet voivat sisältää mitä tahansa seuraavista: Odottamaton käyttäytyminen, kun EJB toimii seuraavat etuliitteet: CNTR, PMGR ja ACIN

Monet virheet voivat liittyä tietojen käyttöön ja tapahtumiin.

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 51h2>

100-20 WebSphere Information Center: PMGR-järjestelmäviestien selitys http:// publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/PMGR.html WebSphere Information Center: ACIN-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/ACIN.html MustGather: EJB-säilö V4.0-, V5.0-, V5.1- ja V6-julkaisuille http://www-1.ibm.com/support/docview. wss?rs=180&uid=swg21153218 MustGather: Persistence Manager http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21200344

Löydät luokanlatausongelmien ongelmanmääritysstrategioita seuraavista resursseista: 1. WebSphere Information Center: Luokan lataus http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com . ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/trun_classload.html… aihe=/fi. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rrun_classload_rlinks.html 1. WebSphere Information Center: Luokkalatainten vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/ttrb_classload_viewer.html 5.5.5.5.5.2.2.2.2.2.2.2.2. swg21196187

Istunnon hallinta Istunto (jota joskus kutsutaan HTTP-istunnoksi) on sarja HTTP-pyyntöjä servletille samalta käyttäjältä, joka käyttää samaa verkkoselainta. WebSphere

52 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Sovelluspalvelin tarjoaa istunnonhallintatoiminnon, jonka avulla voidaan seurata jokaista käyttäjää ja antaa sovelluksille mahdollisuuden tarjota personoitua sisältöä.

Oire: WebSphere Application Serverin HTTP

-istuntojen hallintaan liittyy ongelma. Tähän voi sisältyä mikä tahansa seuraavista: ‐ Odottamaton istunto‐ Odottamaton istunto‐ Odottamaton istunto‐ Odottamaton istunto‐ Odottamaton istunto‐ Tallennustilanteen aikakatkaisut‐ Ongelmia istunnon kanssa (tietokannan pysyvyydessä tai muistista muistiin -istunnoissa). mukautettu verkkosisältö-Virhe- tai varoitusviestit etuliitteellä SESN

Huomautus: Lisätietoja istunnonhallintaongelmista on kohdassa WebSphere

Application Server V6: Web Container Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4058.pdf

Huomautus: Kun klusteroidussa

-ympäristössä on istunnonhallintaongelma, taustalla saattaa olla Web-palvelimen laajennusongelma. Lisätietoja tästä on kohdassa WebSphere Application Server V6: Web Server Plug-in Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4045.pdf

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 53h2>

WebSphere Information Center: Ongelmia HTTP-istuntojen luomisessa tai käytössä http://publib.boul.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp ?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rtrb_httpsessprobs.html 100 000 ?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rprs_r4ln.html WebSphere Information Center: SESN-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/SESN.html MustGather: Istunnot ja istunnonhallintaongelmat versiossa 6.0 http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21192604

Huomaa, että tietojen replikointipalvelun ongelmat voivat aiheuttaa istunnon hallintaongelmia (katso "Tietojen toisinnuspalvelu" sivulla 58).

Dynaaminen välimuisti Dynaaminen välimuistiominaisuus tallentaa välimuistiin servlettien, JSP:iden ja ulkoisten Web-palvelujen tulosteet, joita asiakkaat kutsuvat WebSphere Application Server -sovelluksessa.

Oire: Sinulla on ongelma

WebSphere Application Serverin dynaamisen välimuistiominaisuuden kanssa. Mahdollisiin ongelmiin voi kuulua mikä tahansa seuraavista: Odottamaton tai virheellinen välimuistin käyttäytyminen; virheet ja poikkeukset dynaamisesta välimuistikomponentista; dynaamisen välimuistin määritysongelmat; hidasta suorituskykyä.

54 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

LastenA WebSphere Information Center: dynaamisen välimuistipalvelun vianmääritysvihjeitä http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/ index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rdyn_trb.htmlLastena WebSphere Information Center: DYNA-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/DYNA.html–MustGather: Dynaamisen välimuistin ongelmat V6.0:ssa http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21193837

Huomaa, että tietojen replikointipalvelun ongelmat voivat aiheuttaa dynaamisia välimuistiongelmia (katso "Tietojen toisinnuspalvelu" sivulla 58).

Oire: WebSphere Application Serverin

tapahtumien hallintaan liittyy ongelma. Tämä sisältää minkä tahansa seuraavista oireista: Odottamaton tapahtumakäyttäytyminen-Odottamaton tapahtuman aika loppunut-

Tapahtumaongelmat voivat liittyä myös tietokanta-, viesti- tai

yrityksen tietojärjestelmän yhteysongelmiin, jotka on kuvattu kohdassa "Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin" sivulla 63.

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 55h2>

WebSphere Information Center: vihjeitä tapahtumien vianetsintään http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rjtaprob0.html WebSphere Information Center: Tapahtumapalvelun poikkeukset http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rjta_except.html WebSphere Information Center: WTRN-järjestelmän viestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WTRN.html WebSphere Information Center: WLTC-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WLTC.html.MustGather: Java Transaction Service (JTS) -ongelmat versioissa V4.0, V5.0, V5.1 ja V6.0 http://www-1.ibm.com /support/docview.wss?rs=180&uid=swg21153216

Oire: Sinulla on ongelma WebSphere

Application Serverin WLM-ominaisuuksissa, mukaan lukien kuormituksen tasaus ja EJB-pyynnön tai HTTP-pyynnön vikasieto. Mahdollisia ongelmia ovat mm.: määrä- myönnetty) kaikki WLM:ään liittyvät virheet tai poikkeukset. Virhe- tai varoitusviestit etuliitteellä WWLM

56 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Löydät ongelmanmääritysstrategioita EJBrequestsin WLM:n ongelmiin seuraavista resursseista:. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/crun_wlm.htmlKatso WebSphere Information Center: Työkuormituksen hallintakomponenttien vianmääritysvihjeitä http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rtrb_wlmcomp.html… WebSphere Information Center: Työkuormaa ei jaeta .websphe re.nd.doc/info/ae/ae/rtrb_wlmprobs.html… aihe=/fi. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rrun_wlm_exceptions.htmlEt jsp?topic=/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rrun_wlm_rlinks.htmlsphere Information Center: WWLM-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WWLM.html–MustGather: Enterprise JavaBeans (EJB) -työkuorman hallinta http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21052165

Korkean käytettävyyden hallinta

WebSphere Application Server V6:n korkean käytettävyyden hallintaohjelma poistaa yksittäiset vikakohdat ja tarjoaa vikasietoisuuden kaikille sovelluksille ja WebSphereApplication Server -palveluille. Se hallitsee sovelluksiesi ja palveluidesi saatavuutta. Sitä käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa "Korkea saatavuus ja vikasietoisuus" sivulla 14.

Oire: Sinulla on ongelma korkean käytettävyyden hallinnassa

WebSphere Application Server -sovelluksessa, mukaan lukien - poikkeuksia korkean käytettävyyden hallinnasta. määrä Virhe- tai varoitusviestit, jotka alkavat HMGR:llä, CWRCB:llä tai CWWCW:llä.

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 57

Löydät ongelmanmääritysstrategioita korkean käytettävyyden hallintaan liittyviin ongelmiin seuraavista resursseista: 1. WebSphere Information Center: Korkean käytettävyyden ympäristön määrittäminen http://publib .boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/trun_haenvironment.html 8. WebSphere Information Center: korkean saatavuuden hallinta http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/crun_hahamanager.html WebSphere Information Center: korkean käytettävyyden ympäristöongelmien vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rtrb_ha_env_trbl.html 8. WebSphere Information Center: Tietoja korkeasta käytettävyydestä http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic= /com. ibm.websphere.pmc.nd.doc/tasks/tjt0014_.html 8. WebSphere Information Center: HMGR-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.messages.doc/doc/HMGR.html WebSphere Information Center: CWRCB-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WRCB.htmlC-tietokeskus WebSphere-tietokeskus: CWWCW-järjestelmäsanomien selitys http://publi.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/CWCW.htmlWatherWCW.html MustGather: High Availability ja High Availability (HA) Manager http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid= swg21201016

Tietojen replikointipalvelu

Tietojen replikointipalvelu siirtää tietoja klusterin jäsenten välillä, mikä mahdollistaa istunnon muistista muistiin replikoinnin, dynaamisen välimuistin ja tilallisen istuntopavan vikasietoisuuden.

Oire: Sinulla on ongelma tietojen replikointipalvelussa

WebSphere Application Server -sovelluksessa. Mahdollisia ongelmia ovat mm.: Odottamaton tietojen replikointikäyttäytyminen (saattaa esiintyä työkuorman hallinnan, dynaamisen välimuistin tai istunnon hallintaongelmina). kaikki virheet tai poikkeukset tietojen replikointipalvelusta. jotain CWWDR.-alkuisia virhe- tai varoitusviestejä

58 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Voit löytää ongelmien määritysstrategioita tiedon replikointipalvelu-ongelmille seuraavista resursseista: Veessphere Information Center: Tietojen replikointi klusterin sovelluspalvelimien välillä http: //publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/trun_drs_replication.html… WebSphere Information Center: Replikointi http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/crun_drs_replication.html… =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/CWWDR.html

Ohjelmamallilaajennukset

Ohjelmointimallilaajennukset (PME) parantavat sovellusten ominaisuuksia ja suorituskykyä sekä tekevät ohjelmoinnista ja käyttöönotosta nopeampaa ja tuottavampaa.

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 59h2>

WebSphere Information Center: ActivitySessions-vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ass/tasks/probd.html Tasasphere Information Center: ActivitySession-palvelu: Resurssit oppimiseen http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index. jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ass/ref/ras_rlinks.html 8. WebSphere Information Center: WACS-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp ?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WACS.html WebSphere Information Center: Sovelluksen profilointi http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_appprof.html 8. WebSphere Information Center: APPR-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/APPR.html WebSphere Information Center: Asynchronous beans http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_asb.html WebSphere Information Center: ASYN-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/docASYN.html/WebSphere Information Center: Objektivarastot http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_objp.html 8. WebSphere Information Center: Objektivarastot: Oppimisresurssit http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp? aihe=/fi. ibm.websphere.base.doc/info/aes/asyncbns/ref/rasb_objpoolsrlinks.html 1. WebSphere Information Center: OBPL-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index. ?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/OBPL.html 1. WebSphere Information Center: Ajoituspalvelu http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_sch.html WebSphere Information Center: Selitys SCHD-järjestelmäsanomista http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/SCHD.html

60 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Laske- WebSphere Information Center: käynnistyspavut http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_sub.htmlAE WebSphere Information Center: STUP-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/STUP.html€Sphere Information Center: Työalue http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_wa.html… =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/ACWA.html

Kansainvälistyminen/kaksitavuinen merkistö

Oire: Sinulla on minkä tahansa tyyppisiä ongelmia merkkikoodauksen tai sovelluksesi kansainvälistymisen kanssa (tulosteen tuottaminen eri alueiden kielellä, aikavyöhykkeellä, valuutalla ja kulttuurisovelluksilla) alueet). Tämä voi sisältää: - Ongelmia kaksitavuisten merkkien näyttämisessä tietyillä kielillä.‎Ongelmia, joita esiintyy vain kansainvälistyneissä sovelluksissa. - Virheet tai varoitusviestit, jotka alkavat I18N:llä ja LTXT:llä.

Huomautus: Merkkien koodausongelmia käsitellään WebSphere Application -sovelluksessa

Server V6: Web Container Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4058.pdf

Löydät ongelmanmääritysstrategioita muihin kansainvälistymisongelmiin

seuraavista resursseista:. index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_in.html… com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/i18n/ref/rin_troubleshoot.html… ?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rin_resources.html

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 61h2>

WebSphere Information Center: I18N-viestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/18N.html WebSphereI Information Center: Selitys LTXT-järjestelmäsanomista http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/docLTXT.html MustGather: i18n (kansainvälistyminen)/Double Byte Character Set (DBCS) http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180& uid=swg21141732

Siirtokanavapalvelu

Siirtokanavapalvelu on WebSphere Application Server V6:n uusi ominaisuus. Se hallitsee asiakasyhteyksiä ja HTTP- ja JMS-pyyntöjen I/O-käsittelyä Java 1.4:n uusien ei-estävien I/O-ominaisuuksien perusteella.

62 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Katso WebSphere Information Center: HTPC-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index. jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/HTPC.html€Sphere Information Center: SSLC-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/SSLC.html€Sphere Information Center: TCPC-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/TCPC.html€Sphere Information Center: WSSC-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WSSC.html‐WebSphere Information Center: XMEM-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/XMEM.html

Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä ulkoiseen järjestelmään tai resurssiin

Näihin ongelmiin kuuluvat: JCA-yhteyksien hallinta - Tietokantayhteydet - Viestit - JNDI-nimeämispalvelut

JCA-yhteydenhallinta

Oire: Sinulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa ulkoiseen resurssiin Java Connector Architecture (JCA) -yhteyshallinnan kautta. Tämä sisältää tietolähteet (joita käytetään JDBC™-tietokantayhteyksien hankkimiseen), JMS-yhteystehtaita ja yhteyksiä yrityksen tietojärjestelmiin asennetulla JCA-resurssisovittimella. JCA-yhteyksienhallinta yhdistää ja hallinnoi yhteyksiä näihin järjestelmiin.

Mahdollisia ongelmia ovat yleiset yhteyden yhdistämis- tai määritysongelmat

, yhteyden muodostusongelmat, aktivointimääritykset, jotka saavat viestejä taustajärjestelmistäsi. JCA-yhteysoireet havaitaan WebSphere-virhesanomien kautta, joissa on etuliitteet DSRA, WSCL, J2CA, WTRN, CONM, SQLException tai tietokannan virhekoodeja.

JCA-komponenttien tai JCA-yhteysmääritysvirheiden aiheuttamat ongelmat

voivat ilmetä yhtenä tai useampana seuraavista alkuoireista:

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 63

Yhteys katkeaa tai palauttaa tiedot väärin sovellukseen.

Huomautus: Katso JCA-yhteyksienhallinnan ongelmien määritysstrategiat

kohdasta WebSphere Application Server V6: JCA Connection Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/ redp4080.pdf

Huomautus: Tietokantayhteyden

-ongelmien ongelmien määritysstrategiat ovat artikkelissa WebSphere Application Server V6: JCA Connection Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4080 .pdf

64 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

CWSIA, CWSIB, CWSIC, CWSID, CWSIE, CWSIF, CWSIH, CWSII, CWSIJ, CWSIK, CWSIL, CWSIM, CWSIB, CWSW CWSIQ, CWSIR, CWSIS, CWSIT, CWSIU, CWSIV, CWSIW, CWSIX, CWSIY, CWSIZ, CWSJA, CWSJB, CWSJC, CWSJD, CWSJO, CWSJQ, CWSJR, CWSJW, CWSJW, ja CWSJW. Huomaa, että nämä viestit sisältävät kymmentä merkkiä yhdeksän sijasta. Ongelmia WebSphere MQ JMS -toimittajan tai yleisen JMS-palveluntarjoajan kanssa voivat olla JMS-yhteystehdas- tai kohdemääritysongelmia, viestikuuntelijapalvelu- ja viestipohjaisia ​​papu-ongelmia sekä WebSphere-järjestelmäviestejä, jotka alkavat WMSG:n kanssa.

Huomautus: Viestintäongelmien ongelmanmääritysstrategioita on kohdassa

WebSphere Application Server V6: Default Messaging Provider Problem Determination osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4076 .pdf

Oire: Sovelluksesi kohtaa ongelman käytettäessä mitä tahansa resurssia

JNDI-haun kautta. Merkkejä JNDI-ongelmasta ovat mm.: määrä-

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 65h2>

WebSphere Information Center: Nimeäminen ja hakemistot: Oppimisresurssit http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/topic/ com.ibm.websphe re.base.doc/info/aes/ae/rnam_r4ln.html merkintä-WebSphere Information Center: NMSV-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index. jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/NMSV.html MustGather: Java Naming and Directory Interface (JNDI) ja nimeämisongelmat kaikille julkaisuille http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs= 180&uid=swg21143296

Oire: Sovelluksesi kohtaa ongelman, kun käytät EJB:tä

Object Request Brokerin (ORB) kautta. ORB-ongelman merkkejä ovat: ORB-virheet tai poikkeukset SystemOut- tai SystemErr-lokissa. Todennäköisimmin nämä ovat CORBA-virhekoodeja (kuten CORBA COMM_FAILURE). jotain ORBX-alkuisia virhe- tai varoitusviestejä.

66 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Katso WebSphere Information Center: ORBX-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index. jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/ORBX.html–MustGather: Object Request Broker (ORB) kaikille julkaisuille http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21157005

Oire: Sovelluksesi kohtaa ongelman, kun se toimii Web

palveluasiakkaana etäverkkopalveluun tai kun se toimii verkkopalveluna, jota ulkoiset asiakkaat käyttävät. Näitä ovat: - Web-palvelujen virheet ja poikkeukset, jotka näkyvät SystemOut- ja SystemErrects-logeissa -> Unexpective Web-palveluiden käyttäytyminen-Määritysongelmat-Ongelmia Web-palvelujen työkaluissa, kuten Java2WSDL- ja WSDL2Java-skriptit-Ongelmia, jotka ilmenevät verkko- tai Web-palveluita määritettäessä. palvelut yhdyskäytävän ilmentymät palvelun integrointiväylällä. Virhe- tai varoitusviestit, jotka alkavat WSWS:llä, SOAP:lla, WSIF:llä (verkkopalveluille) tai CWWSG:llä (verkkopalveluyhdyskäytävälle)

Löydät verkkopalveluiden ongelmien määritysstrategioita seuraavista resursseista: – WebSphere Information Center: Web Services http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com . ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/welc6tech_wbs.html#Sphere Information Center: Web-palvelujen vianmääritys http://publib.boulder.base.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/twbs_troubleshootwbs.htmlEt ?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwbs_trbcommand.html

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 67h2>

WebSphere Information Center: Web-palvelujen käännettyjen sidosten vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp? aihe=/fi. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwbs_trbjavacompiler.html WebSphere Information Center: Web-palveluasiakkaan ajonajan vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index. jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwbs_trbclientruntime.html WebSphere Information Center: Serialisoinnin ja deserialisoinnin vianmääritys Web-palveluissa http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6jsp0/index. ?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwbs_trbserialize.html 1. WebSphere Information Center: Web Services Invocation Frameworkin vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.js aihe=/fi. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/twsf_trouble.html 5. WebSphere Information Center: UDDI-rekisterin vianmääritys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/twsu_probdet.html 1000 infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rtrb_svsccomp.html 1. WebSphere Information Center: SOAP-pyynnön lähettäneelle asiakkaalle palautetut virheet http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index .jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rtrb_soapprobs.html 1. WebSphere Information Center: Web-palvelujen jäljitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/twbs_tracewbscomp.html 50000 =/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/twbs_tracewbs.html merkintä-WebSphere Information Center: Usein kysytyt kysymykset Web-palveluista http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp? aihe=/fi. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwbs_faq.html

68 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Katso WebSphere Information Center: Verkkopalvelut: Oppimisresurssit http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index .jsp?topic=/com. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwbs_resourceslearning2.htmlKatso WebSphere Information Center: WSWS-järjestelmäviestien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic? =/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WSWS.htmlAkt ibm.websphere.messages.doc/doc/SOAP.html€Sphere Information Center: WSIF-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WSIF.htmlA WebSphere Information Center: CWWSG-järjestelmäsanomien selitys http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com. ibm.websphere.messages.doc/doc/WWSG.htmlC.MustGather: Web Services Engine -ongelmat kaikissa WebSphere Application Server V5.0.2-, V5.1- ja V6.0 -julkaisuissa ja -versioissa http://www-1.ibm. com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg211983633 MustGather: Ongelmia verkkopalveluyhdyskäytävässä http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg210159216 MustGather: Web Services Invocation Frameworkin (WSIF) liittyvät ongelmat http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg211591555555555555555555555555555555555555555555> MustGather: Ongelmia UDDI:n kanssa http://www-1 .ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21164764

Sovellus on hidas tai sen suorituskyky heikkenee ajan myötä

Tämä laaja luokitus kattaa kaikki ongelmat, jotka liittyvät hitaisiin tai huonontuviin suorituskykyihin.

Luku 1. Ongelmanmäärityksen lähestymistapa 69h2>

WebSphere Information Center: Suorituskyky: Oppimisresurssit http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp? aihe=/fi. ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rprf_resourceslearning.html määrä WebSphere Application Server -suorituskykytiedot http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/was/performance.html kohta WebSphere Application Server V6 Skaalautuvuuden ja suorituskyvyn käsikirja, SG24-6392.

1.5 Yhteyden ottaminen IBM:n tuen saamiseksi

Kuten olet ehkä jo ymmärtänyt, monet WebSphere Application Server V6:n mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista ilman WebSphere Application Server -tukitiimin apua. Valmistautumalla huolella ongelmiin ja ennaltaehkäisemällä niitä sekä noudattamalla ongelmanmääritysstrategiaasi pystyt ratkaisemaan useimmat ongelmat itse. Saattaa kuitenkin olla tilanteita, joissa tukitiimin kutsuminen on tarpeen, varsinkin jos WebSphere Application Server -koodivirhe on ongelman syy. Tässä osassa kerrotaan IBM:n tukiprosessista ja siitä, kuinka voit työskennellä tukitiimin kanssa tehokkaimmin.

1.5.1 IBM:n tukirakenne

Jotta saisit kaiken hyödyn irti IBM:n tukiprosessista, on tärkeää ymmärtää tukiorganisaation rakenne. On olemassa useita tukihenkilöryhmiä, joiden kanssa voit työskennellä kunkin ongelman parissa:

70 WebSphere Application Server V6 -ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

Katsotoimiston (ongelmansyöttö) -tiimi Jos ilmoitat ongelmasta puhelimitse, ensimmäinen henkilö, jonka kanssa puhut, on front officen jäsen ( kutsutaan myös ongelmansyöttö) -tiimiksi. Tämän tiimin ihmiset työskentelevät kanssasi kansallisella kielelläsi. Ne sijaitsevat yleensä samalla alueella maailmassa, josta soitat. Front office -tiimin päätavoitteena on saada sinulta yksityiskohtainen ongelmakuvaus, vahvistaa yhteystietosi ja saatavuus, avata ongelmanhallintatietue (PMR) ja sitten reitittää PMR sopivalle tuotetukitiimille. Taso 1) -tiimi Seuraava vaihe prosessissa on, että käyttöliittymätiimi (Yhdysvalloissa tason 1 tukitiimi) työskentelee PMR:n parissa. Jos avaat PMR:n sähköisesti, tämä on ensimmäinen tiimi, jonka kanssa työskentelet. Tämä tiimi työskentelee kanssasi myös kansallisella kielelläsi, ja he sijaitsevat yleensä samalla alueella maailmassa kuin sinä. Monien maiden käyttöliittymätiimin henkilöillä on laajat taidot monissa IBM-ohjelmistotuotteissa, ja he työskentelevät PMR:inä useille tuotteille. Tason 1 tiimi Yhdysvalloissa toimii vain WebSphere Application Server PMR:illä. Heillä on laajat WebSphere Application Server -taidot ja he tukevat koko tuotetta. Tukianalyytikot saavat lisätietoja ongelmasta. He todennäköisesti pyytävät tiedostoja tai lokeja, jotka auttavat määrittämään ongelman syyn. Sitten he tutkivat ongelmaa ja tarjoavat mahdollisia ratkaisuja. Jos he eivät pysty tarjoamaan ratkaisua ongelmaan, he eskaloivat PMR:n seuraavalle tukitasolle. Takapää (taso 2) -tiimi PMR-tiimi siirretään taustapään (taso 2) tukitiimille, jos sitä ei voida ratkaista. käyttöliittymän tai tason 1 tiimin toimesta. WebSphere Application Serverin Level 2 -tiimi sijaitsee vain Yhdysvalloissa, ja he työskentelevät vain englanniksi. Käyttöliittymätiimi kysyy, pystytkö työskentelemään tason 2 tiimin kanssa englanniksi. Jos haluat työskennellä mieluummin omalla kielelläsi, käyttöliittymätiimi voi kääntää tason 2 tiimin viestit puolestasi. Tason 2 tiimi koostuu ryhmästä erikoistuneita tiimejä. Jokainen tiimi työskentelee vain tietyillä tuotteen osa-alueilla, ja he kehittävät asiantuntemusta niiltä osin. He tekevät laajemman analyysin ongelmasta ja lähettämistäsi tiedostoista ja saavat tarvittaessa lisätietoja ongelmasta. Tason 2 tiimi saattaa myös pyytää tarkempia diagnostisia tietoja, kuten tietyn komponentin jälkiä, auttaakseen tutkimuksessaan. Analysoituaan kaikki tiedot ja suoritettuaan tutkimuksen Level 2 -tiimi joko tarjoaa ratkaisun ongelmaan tai työskentelee seuraavan tason tuen kanssa, jos he uskovat, että ongelman aiheuttaa WebSphere

Luku 1. Lähestymistapa ongelman määrittämiseen 71

Sovelluspalvelimen koodivirhe. Siinä tapauksessa aukeaa valtuutettu ohjelmaanalyysiraportti (APAR). ▪ Muutostiimi (Taso 3) Jos tason 2 tiimin analyysi osoittaa, että ongelma johtuu WebSphere Application Server -koodin viasta, he lähettävät PMR:si muutostiimille, joka tunnetaan myös nimellä Level 3 -tiimi. Muutosryhmä on osa WebSphere Application Server -kehitysryhmää, joka on keskittynyt erityisesti vikojen korjaamiseen. Tason 3 tiimin jäsenet työskentelevät vain yhdessä tietyssä WebSphere Application Server -komponentissa. Heillä on erittäin syvät tiedot kyseisestä komponentista. Tason 3 tiimi ei kommunikoi suoraan asiakkaiden kanssa. Sen sijaan he tarjoavat päivityksiä tason 2 tiimille, ja tason 2 tiimi välittää päivitykset asiakkaalle.

1.5.2 Tutki ongelmaa

Ennen kuin avaat PMR:n, suosittelemme, että noudatat kaikkia tässä kirjassa käsiteltyjä ongelmanmääritysstrategioita. Tärkeintä on tutkia ongelmaa. WebSphere Application Server -tukitiimi on havainnut, että muut asiakkaat ovat jo ilmoittaneet suuren osan ongelmista. Näissä tapauksissa voit säästää paljon aikaa ja vaivaa tarkastelemalla IBM:n dokumentaatiota varmistaaksesi, että ongelma ei ole tunnettu ongelma, ennen kuin avaat PMR:n. Voit tarkastella Web-sivustojen luetteloa kohdassa "Tutki ja tutki ongelmaa" sivulla 27 suorittaaksesi tutkimuksen.

1.5.3 MustGather-tiedostojen kerääminen

Mainitsimme MustGather-asiakirjat ensin kohdassa "Diagnostisten tietojen kerääminen" sivulla 21. Nämä asiakirjat ovat hyödyllisiä oppaita, kun kehität diagnostisten tietojen keruusuunnitelmaa, ja ne ovat tärkeitä myös silloin, kun avaat PMR:n WebSphere Application Server -tukitiimin kanssa. Tukiryhmä tarvitsee tiettyjä diagnostiikkatietoja jokaisen WebSphere Application Server -ongelmatyypin tutkimiseen. Kohdassa "Ongelman luokittelu ja perimmäisen syyn selvittäminen" sivulla 31 luetellaan jokainen ongelmaluokittelu ja sisällytimme linkit MustGather-asiakirjoihin kunkin luokituksen osalta. Voit tarkastella kohtaamasi ongelman tyyppistä asiakirjaa tai aloittaa yleisestä MustGather-asiakirjasta kaikentyyppisten ongelmien varalta. IBM - MustGather: Lue ensin kaikki WebSphere Application Server -tuotteet osoitteessa: http:// www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21145599

72 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

1.5.4 Vakavuuden määrittäminen Kun avaat PMR:n, määrität PMR:lle vakavuustason. Vakavuusasteet ovat välillä 1-4, joista 1 on vakavin ja 4 on vähiten vakava. Vakavuusaste heijastaa vaikutusta liiketoimintaan ja siten ongelman kiireellisyyttä. Vaikka on houkuttelevaa avata kaikki PMR:t vakavuusasteella 1, on erittäin tärkeää määrittää tarkka vakavuusaste tilanteelle. IBM-tuki priorisoi PMR:t vakavuustason mukaan. Kun sinulla on todellinen vakavuus 1 ongelma, et halua, että tukitiimin on priorisoitava sitä samalla tasolla kuin muut ongelmat, jotka eivät ole yhtä kriittisiä. Taulukko 1-2 sisältää kunkin vakavuustason viralliset kuvaukset IBM:n ohjelmistotuen käsikirjasta.

Huomautus: Vaikka IBM:n tukianalyytikot saattavat joskus kysyä, voidaanko vakavuusastetta muuttaa, se on viime kädessä sinun (tai yrityksen muiden työntekijöiden) päätös siitä, mikä vakavuusaste on.

Taulukko 1-2 PMR:n vakavuustasojen ohjeet

Vakavuustason kuvaus

Vakavuus 1 Kriittinen vaikutus liiketoimintaan: Et voi

käyttää ohjelmaa, mikä vaikuttaa kriittisesti toimintaan. Tämä tila vaatii välitöntä ratkaisua.

Vakavuusaste 2 Merkittävä vaikutus liiketoimintaan:

-ohjelma on käyttökelpoinen, mutta se on erittäin rajoitettu.

Vakavuus 3 Joitakin vaikutuksia liiketoimintaan: Ohjelma on

käyttökelpoinen, mutta vähemmän merkittäviä ominaisuuksia (jotka eivät ole toiminnan kannalta kriittisiä) ei ole saatavilla.

Vakavuusaste 4 Minimaalinen vaikutus liiketoimintaan: Ongelmalla

on vain vähän vaikutusta toimintaan tai ongelmaa on kierretty kohtuullisesti.

Näiden ohjeiden sisällyttäminen WebSphere Application Server -ehtoihin:

vakavuusasteen 1 PMR:t ovat tyypillisesti tilanteita, joissa tuotantoympäristösi saatavuus vaikuttaa. Tapauksessa, jossa tuotantojärjestelmäsi ei toimi, tukitiimin ensisijaisena tehtävänä on auttaa sinua palauttamaan tuotantosi toimivuuden, kuten kerrotaan kohdassa "Palaa turvallisiin olosuhteisiin" sivulla 24. Se voi olla mikä tahansa tilanne, jossa liiketoiminta on korkealla tasolla. vaikutus. Se voi esimerkiksi olla ongelma, joka aiheuttaa organisaatiollesi tulon tai tuottavuuden menetyksen. Vakavuusasteelle 1

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 73

PMR:t, tällä hetkellä ei ole olemassa kiertokulkua tai ratkaisua. Tukitiimi työskentelee PMR:ssäsi kellon ympäri, kunhan he voivat ottaa sinuun yhteyttä milloin tahansa vuorokauden aikana, kunnes ongelma on ratkaistu. vakavaraisuuden 2 PMR:t ovat yleisimmät PMR-tasot. Tässä tapauksessa ongelmalla on merkittävä vaikutus, mutta sovellus on edelleen käynnissä tuotantoympäristössäsi. Se voi sisältää myös tilanteita, joissa sovelluksesi ei ole vielä tuotannossa. Näitä ovat tilanteet, joissa sinulla on määräaika ongelman ratkaisemiselle, ja tilanteet, joissa ongelma viivästyy, kun sovelluksesi tulee tuotantoon. Vakavuusasteen 2 PMR:t katsotaan vakaviksi, ja tukitiimi priorisoi niitä korkealla, mutta ongelmia ei pidetä yhtä kriittisinä kuin vakavuusasteen 1 ongelmia. Tukitiimi työskentelee kanssasi aikavyöhykkeesi normaaleina aukioloaikoina. 3. vakavuusasteen PMR:t osoittavat, että ongelma ei vaikuta vakavasti liiketoimintaasi. Lähes kaikki vakavuusasteen 3 ongelmat ilmenevät testiympäristössäsi eivätkä vaikuta tuotantoon. Jos se vaikuttaa tuotantoon, sillä on vain vähäinen vaikutus, ja saatat löytää ratkaisun ongelmaan. Vaikka odotatkin, että ongelma ratkaistaan ​​ajoissa, sinulla ei ole määräaikaa ongelman ratkaisemiselle, eikä ongelma viivytä hakemuksesi valmistuspäivää. Tukitiimi työskentelee kanssasi aikavyöhykkeesi normaaleina aukioloaikoina. 4. Vakavuusasteen PMR:t osoittavat, että ongelmalla ei juuri ole vaikutusta liiketoimintaan. Tämä sisältää teknisiä kysymyksiä ja pyyntöjä päivittää asiakirjoja. Se voi myös sisältää ongelmia, jotka ilmenevät vain testiympäristössäsi, jossa kierto on jo tehty. Vakavuusaste laskee joskus vakavuusasteeseen 4, kun ratkaisu tarjotaan, mutta tarvitset jonkin aikaa liuoksen testaamiseen ennen PMR:n sulkemista. On odotettavissa, että vakavuuden 4 PMR:t eivät vaikuta tuotantoympäristöösi. Sinulla ei ole määräaikaa ongelman ratkaisemiselle ja voit odottaa pidemmän ajan ratkaisun saamista. Tukitiimi työskentelee kanssasi aikavyöhykkeesi normaaleina aukioloaikoina, eikä tukitiimin päivityksiä välttämättä tule usein.

1.5.5 PMR:n luominen

Nyt kun olet perehtynyt IBM:n tukirakenteeseen, olet tutkinut ongelmaa, kerännyt MustGather-tiedot ja määrittänyt ongelman vakavuuden, on aika avaa PMR.

74 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Voit tällä hetkellä avata PMR:n kahdella tavalla, sähköisesti tai puhelimitse. Olemme havainneet, että PMR:ien avaaminen sähköisesti on helpompaa useimmille asiakkaille. Suosittelemme käyttämään tätä menetelmää. Puhelintuki on kuitenkin edelleen saatavilla.

PMR:n avaaminen sähköisesti

Voit avata PMR:n sähköisesti verkossa käyttämällä Electronic ServiceRequest (ESR) -ongelmien lähetystyökalua osoitteessa http://www-306.ibm.com/software /support/probsub.html

Avaa PMR puhelimitse

Toinen vaihtoehto on avata PMR puhelimitse. Puhelinnumero, johon soitat PMR:n avaamiseksi, vaihtelee maittain ja muuttuu ajoittain. Löydät maasi puhelinnumeron tästä linkistä IBM Software SupportHandbook -oppaasta: http://techsupport.services.ibm.com/guides/contacts.html

Luku 1. Lähestymistapa ongelmanmääritykseen 75

1.5.6 Tietojen lähettäminen IBM:lle PMR:n työskentelyn aikana saattaa olla tarpeen lähettää WebSphere Application Server Support -tukeen useita erityyppisiä tietoja tiimi. Kuten kohdassa "PMR:n luominen" sivulla 74 on kerrottu, ESR-työkalun käyttäminen tiedostojen liittämiseen PMR:ään tekee tästä prosessista helppoa. Jos et kuitenkaan käytä ESR-työkalua, voit silti lähettää tietoja sähköpostitse tai FTP:n kautta. Yleissääntönä on, että sähköposti tulee käyttää, jos tiedon koko on alle 10 megatavua, ja FTP:tä, jos tiedon koko on yli 10 megatavua. Lisäksi kun lähetät FTP-tietoja, PMR päivitetään automaattisesti, jotta tukitiimi tietää, että lähetit tiedot, ja he voivat aloittaa niiden analysoinnin välittömästi. Jos kuitenkin lähetät sähköpostin, muista päivittää PMR sähköisesti tai soita maasi IBM-tukipuhelinnumeroon ja pyydä PMR-päivitystä, jotta tukitiimi tietää, että lähetit tiedot.

Suosittelemme, että lähetät kaikki PMR:ään liittyvät sähköpostit osoitteeseen

weblev2@us.ibm.com. Tämä on jaettu sähköpostiosoite. Koko WebSphere Application Server Level 1- ja Level 2 -tiimeillä on pääsy tähän sähköpostiosoitteeseen. Jos lähetät sähköpostin vain tietylle tukianalyytikolle, vain tällä analyytikkolla on pääsy sähköpostiisi. Tämä voi olla haitallista, varsinkin jos analyytikko on poissa toimistosta tai jos tarvitset apua normaalin työajan ulkopuolella.

76 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Luku 2. Diagnostiikkatiedot

Tämä artikkeli sisältää tietoja WebSphere Application Server V6:ssa saatavilla olevista diagnostiikkatiedoista. Se sisältää tietoja tietojen sijainnista, niiden keräämisestä ja määritysvaihtoehdoista.

Se sisältää tietoja seuraavista:

100 JVM-lokit (SystemOut and SystemErr) 4. Jäljitys ▪ Keräilijätyökalu ▪ First Failure Data Capture (FFDC) ▪ Prosessin lokit (toiminta) loki) velvollisuus Asennuslokit ₰ IBM HTTP Server and Plug-in lokit ja jäljitykset

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. 77

2.1 JVM-lokit (SystemOut ja SystemErr) SystemOut- ja SystemErr-lokit luodaan jokaiselle WebSphere Application Server -prosessille (sovelluspalvelin, klusterin jäsen, solmuagentti ja käyttöönottohallinta). Nämä lokit tunnetaan JVM-lokeina. Kunkin JVM:n System.Out- ja System.Err-virrat ohjataan SystemOut- ja SystemErr-lokeihin. WebSphere Application Server kirjoittaa näihin lokeihin. Sovelluksesi voivat myös kirjoittaa niihin käyttämällä print(), println()- ja printStackTrace()-menetelmiä.

Löydät lokit seuraavasta hakemistosta:

/profiles//logs/

Kuva 2-1 Lokitiedoston kiertoominaisuuksien muuttaminen

78 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Määritykset-välilehdellä voit muokata seuraavia asioita: SystemOut- ja SystemErr-lokien tiedostonimi (ja hakemisto) Tiedostomuoto Suosittelemme, että jätät tämän Basic-oletusarvoon, jotta lokit ovat helpompia lukea.Lokitiedoston kierto SystemOut- ja SystemErr-lokit hallitsevat itseään . He kirjoittavat määritettyyn tiedostoon, kunnes joko enimmäiskoko tai tietty aika saavutetaan. Kun näin tapahtuu, nykyinen lokitiedosto nimetään uudelleen nykyiseksi tiedostonimeksi ja nykyiseksi aikaleimaksi. Sitten luodaan uusi SystemOut- tai SystemErr-tiedosto lisäkirjausta varten. Vanhoja lokitiedostoja kutsutaan historiallisiksi lokitiedostoiksi. Tämän jälkeen sinulla saattaa olla esimerkiksi seuraavat SystemOut-tiedostot /profiles//logs/-hakemistossa: - SystemOut.log, nykyinen lokitiedosto - SystemOut_05.06.07_10.28.48.log, historiallinen lokitiedosto tarpeidesi mukaan. , voit valita, kiertyvätkö lokitiedostot, kun ne saavuttavat tietyn koon, tietyn aikavälin tai molemmat. Jos valitset ajan, suosittelemme, että määrität toistoajaksi 24 tuntia. Voit myös määrittää aloitusajan määrittääksesi ajan, jolloin lokit pyörivät. Jos määrität tiedostokoon, suosittelemme, että nostat enimmäiskoon oletusarvon 1 megatavua suuremmaksi. Haluat koordinoida Maksimikoon arvon historiallisten lokitiedostojen enimmäismäärän kanssa järjestelmässäsi käytettävissä olevan levytilan perusteella. Varmista kummalla tahansa menetelmällä, että tallennettujen lokitietojen määrä on riittävä, jotta asiaankuuluvat lokitiedot ovat olemassa, kun tunnistat ongelman. säilytettävistä historiallisista lokitiedostoista. Jos arvo saavutetaan ja toinen historiallinen lokitiedosto on luotava, vanhin poistetaan järjestelmästäsi. Asennetun sovelluksen tulos Nämä ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka sovellusten print- ja println-lausekkeet tulostetaan. Vaihtoehtoja on kaksi: - Näytä sovelluksen tulostuslausekkeet. Tämä on oletuksena käytössä. Jos poistat sen valinnan, sovelluksen tulostus- ja println-lauseita ei kirjata SystemOut- ja SystemErr-lokitiedostoihin. - Muotoile tulostetut lausunnot. Tämä on myös oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa valinnan, jos et halua, että hakemuksesi tulostetaan ja tulostetaan

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 79

muotoiltu samalla tavalla kuin lokitiedostoissa olevat WebSphere Application Server -viestit.

Kaikkia näitä ominaisuuksia voidaan muuttaa sekä SystemOut- että SystemErr-lokeissa. Voit käyttää samoja ominaisuuksia molemmille lokeille, mitä suosittelemme, tai käyttää eri ominaisuuksia niille.

SystemOut.login tulosteen merkinnät ovat seuraavassa muodossa: [7/12/05 14:46:00:264 EDT] 0000001a ApplicationMg A WSVR0221I: Sovellus aloitettu: adminconsole

Jokainen merkintä voidaan purkaa seuraavasti:

555 Aikaleima Esimerkissä aikaleima on [7/12/05 14:46:00:264 EDT]. Aikaleima muotoillaan käyttämällä sen prosessin maa-asetusta, jossa se on alustettu. Se sisältää täydellisen päivämäärän (esimerkiksi KK/PP/VV), 24 tunnin kellonajan millisekunnin tarkkuudella ja aikavyöhykkeen. sängyn tunnus Esimerkissä säikeen tunnus on 0000001a. Säikeen tunnus on kahdeksanmerkkinen heksadesimaaliarvo, joka luodaan viestin lähettäneen säikeen hash-koodista. ■ Lyhyt nimi Esimerkissä lyhyt nimi on ApplicationMg. Lyhytnimi on viestin lähettäneen komponentin lyhennetty nimi. Tämä nimi on yleensä WebSphere Application Server -komponentin luokan nimi ja se on jokin muu sovellusten tunniste.

80 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tapahtuman tyyppi Esimerkissä tapahtuman tyyppi on A. Tapahtumatyyppi on yhden merkin kenttä, joka ilmaisee viestin tyypin. Mahdolliset arvot ovat: - F - kohtalokas viesti - E - virheilmoitus - W - varoitusviesti - A - tarkastusviesti - I - tiedotusviesti - C - konfigurointiviesti - D - yksityiskohtaviesti - O - viesti, joka kirjoitettiin suoraan järjestelmään .out sovelluksen tai sisäisten komponenttien toimesta - R - viesti, jonka käyttäjäsovellus tai sisäiset komponentit kirjoittivat suoraan System.err-tiedostoon - Z - paikkamerkki, joka osoittaa, että tyyppiä ei tunnistettu. Viestitunniste Esimerkissä viestin tunniste on WSVR0221I. Viestin tunniste on yhdeksän merkin pituinen merkkijono, joka on muotoa CCCC1234X. Ensimmäiset neljä merkkiä (CCCC) osoittavat sanoman lähettäneen WebSphere Application Server -komponentin. Seuraavat neljä merkkiä (1234) osoittavat viestin, jonka komponentti lähettää. Viimeinen merkki (X) ilmaisee viestin vakavuuden. Sen arvo on joko I (informational), W (varoitus) tai E (virhe). Löydät kuvaukset kaikista WebSphere Application Server -sanomien tunnisteista WebSphere Information Center -kohdassa Vianmääritysviide: Viestit osoitteessa http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com. ibm.websphere.express.doc/info/exp/ae/welc_ref_trb_msg.html5000 Viesti Esimerkissä viesti on Sovellus aloitettu: hallintakonsoli. Sanoma on tiedot, jotka komponentti kirjaa SystemOut.log-lokiin. Se on tarkoitettu tarjoamaan hyödyllistä tulostetta tiedotustarkoituksiin, virheenkorjaukseen ja vianetsintään.

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 81

2.2 Jäljitys Jäljityslokeja voidaan myös määrittää samalla tavalla kuin JVM-lokeja. Jäljityksen on oltava erikseen käytössä. Ne on oletuksena poistettu käytöstä. Jäljitystuloste antaa erittäin yksityiskohtaista tietoa WebSphere Application Server -koodin suorittamisesta. Se sisältää aikaleimoja, tietoja WebSphere-menetelmistä, joita kutsuttiin, ja erityisiä diagnostiikkatietoja, jotka ovat mukana vianmäärityksen helpottamiseksi.

Jäljitysten ominaisuuksien määrittäminen hallintakonsolista:

1. Valitse Vianmääritys → Lokit ja jäljitys. 2. Valitse prosessi, jonka jäljityslokit haluat määrittää. 3. Napsauta Diagnostic Trace. Yleiset ominaisuudet -ikkuna avautuu kuvan 2-2 mukaisesti.

Kuva 2-2 Jäljitysominaisuuksien muuttaminen

82 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Jäljitystiedostoja ei voida siirtää ajan perusteella. Sinun on määritettävä tiedostojen enimmäiskoko yhdessä historiallisten tiedostojen enimmäismäärän kanssa. Sinun tulee asettaa nämä arvot asianmukaisesti riippuen siitä, kuinka kauan saattaa kestää ongelman toistaminen jäljityksen ollessa käytössä ja kuinka paljon levytilaa on käytettävissä. Kun nämä ominaisuudet on asetettu, jäljitystiedostot siirtyvät samalla tavalla kuin JVM-lokit. Voit myös määrittää tiedostonimen ja määrittää hakemiston jäljitystiedostoille.

Kuten JVM-lokien kohdalla, suosittelemme, että Trace Output Format -asetukseksi valitaan Basic (oletusarvo). Tämä tekee jäljestä helpompi lukea, ja se on WebSphere Application Server -tukitiimin ensisijainen muoto.

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 83

Kuva 2-3 Lokin yksityiskohtatason muuttaminen hallintakonsolissa

Komponentit voivat olla mitä tahansa WebSphere Application Server -paketteja tai -luokkia.

Ryhmät ovat ennalta määritettyjä pakettien ja luokkien joukkoja, jotka ovat hyödyllisiä tietyn osan vianmäärityksessä.

84 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

WebSphere Application Server -komponenttien MustGather-asiakirjat keskustelevat, mikä lokin tietotaso on asetettava erityyppisille ongelmille. On hyvä idea tallentaa erityyppisten ongelmien lokin yksityiskohtataso diagnostiseen tiedonkeruusuunnitelmaan. Kun asetat lokin yksityiskohtatasoa, sinun tulee asettaa tasoksi kaikki lähes kaikissa tapauksissa. Sinun tulee myös sisällyttää *=info lokin yksityiskohtatason alkuun, jotta tietojen kirjaus on käytössä komponenteille, joita ei jäljitetä. Jos haluat esimerkiksi ottaa jäljityksen käyttöön J2C-yhteydenhallintakomponentille, aseta lokin tietotasoksi:*=info:WAS.j2c=all

Jokainen merkintä voidaan purkaa seuraavasti:

Aikaleima Esimerkissä aikaleima on [7/12/05 16:13:10:379 EDT]. Aikaleima muotoillaan käyttämällä sen prosessin maa-asetusta, jossa se on alustettu. Se sisältää täysin määritellyn päivämäärän (esimerkiksi KK/PP/VV), 24 tunnin ajan millisekunnin tarkkuudella ja aikavyöhykkeen. määrä- Säikeen tunnus Esimerkissä säikeen tunnus on 00000032. Säikeen tunnus on kahdeksan merkkiä heksadesimaaliarvo, joka on luotu jäljitystapahtuman antaneen säikeen hash-koodista.

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 85

500 Lyhyt nimi Esimerkissä lyhyt nimi on DSConfigurati. Lyhyt nimi on jäljitystapahtuman antaneen komponentin lyhennetty nimi. Tämä on yleensä WebSphere Application Server -komponentin luokan nimi, ja se on jokin muu sovellusten tunniste. Tapahtuman tyyppi Esimerkissä tapahtuman tyyppi on suurempi kuin -symboli (>). Tapahtumatyyppi on yhden merkin kenttä, joka ilmaisee jäljitystapahtuman tyypin. Mahdolliset arvot ovat: - > - osoittaa määritetyn menetelmän nimen syöttämisen - < - ilmaisee määritetyn menetelmän nimen poistumisen - 1 - jälkimerkintä tyyppiä hieno tai tapahtuma - 2 - jäljitysmerkintä tyyppiä hienompi - 3 - jäljitysmerkintä tyyppiä finest, debug tai dump - Z - paikkamerkki ilmaisemaan että jäljitystyyppiä ei tunnistettu Esimerkki osoittaa, että getPooledConnection-menetelmä on syötetty. 1. Luokan nimi Luokan nimi on valinnainen osa jäljitysmerkintää. Se osoittaa luokan, joka loi jäljitystapahtuman. Esimerkissä luokan nimi ei näy. MENETELMÄN nimi Metodin nimi on toinen valinnainen osa jäljitysmerkintää. Se osoittaa menetelmän, joka loi jäljitystapahtuman. Esimerkissä menetelmän nimi on getPooledConnection. ▪ Tekstiviesti Esimerkissä viesti on Entry.

86 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

2.3 Collector -työkalu WebSphere Application Server -keräystyökalu on komentosarja, joka löytyy hakemistosta /bin (collector.bat tai collector.sh) . Komentosarjan suorittaminen tuottaa Java-arkistotiedoston (jar), joka sisältää kaikki WebSphere Application Server -asennuksesi lokit ja XML-määritystiedostot sekä käyttöjärjestelmätiedot, Java-tiedot ja tiedot siitä, täyttyivätkö ohjelmiston edellytykset ja niiden tasot. .

2.4 First Failure Data Capture (FFDC)

WebSphere Application Server V6 sisältää ominaisuuden nimeltä First Failure Data Capture (FFDC). FFDC-ominaisuus toimii taustalla ja kerää WebSphere Application Server -ajon aikana tapahtuvia tapahtumia ja virheitä. Sen keräämät tiedot kirjoitetaan lokitiedostoihin /profiles//logs/ffdc-hakemistossa.

FFDC ei vaikuta WebSphere Application Serverin suorituskykyyn, eikä sitä tule poistaa käytöstä. FFDC-lokit eivät todennäköisesti ole hyödyllisiä

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 87

ongelmanmääritysyritykset. Ne voivat kuitenkin olla hyödyllisiä WebSphere Application Server -tukitiimille, jos avaat PMR:n.

/properties

-hakemistossa on kolme FFDC-määritystiedostoa. Ainoa tiedosto, jota sinun tulee muokata, on ffdcRun.properties-tiedosto. Voit lisätä tiedostoon ExceptionFileMaximumAge-ominaisuuden. Tämä ominaisuus määrittää päivien määrän, jonka FFDC-loki pysyy /profiles//logs/ffdc-hakemistossa, ennen kuin se poistetaan. Osana diagnostisten tietojen keruusuunnitelmaa saatat haluta muokata ExceptionFileMaximumAge-ominaisuutta varmistaaksesi, että FFDC-tiedostot pysyvät järjestelmässäsi tietyn ajan. Älä muokkaa muita ominaisuuksia, ellei WebSphere Application Server -tukitiimi pyydä sinua tekemään niin.

2.5 Muut lokit

Seuraavat lokit eivät aina ole hyödyllisiä ongelmien määrittämisessä, mutta saatat huomata, että joskus niitä tarvitaan.

2.5.1 Prosessilokit (alkuperäiset)

WebSphere Application Server -prosessissa suoritettava alkuperäinen koodi voi kirjoittaa tietoja prosessilokeihin (kutsutaan myös alkuperäisiksi lokeiksi). Natiivikoodi on ei-Java-koodia, joka löytyy yleensä tiedostoista, joissa on .dll-, .exe- ja .so-tunniste. Prosessilokien nimet ovat native_stdout.log ja native_stderr.log. Ne sijaitsevat /profiles//logs/-hakemistossa.

88 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Lisätietoja prosessilokeista on WebSphere Information Center -kohdassa Prosessilokit osoitteessa: http://publib.boulder.ibm.com /infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm. websphere.base.doc/info/aes/ae/ctrb_stdlogs.html

2.5.2 Palveluloki (activity.log)

Palveluloki tunnetaan yleisemmin nimellä activity.log, ja se löytyy /profiles//logs-hakemistosta. Jokaiselle solmulle on vain yksi activity.log. WebSphere Application Server ajonaikaiset tapahtumat kirjataan activity.log-tiedostoon. Se on kirjoitettu binäärimuodossa, joten sitä ei voi tarkastella tekstieditorissa. Activity.login päätarkoitus on, että sitä voidaan tarkastella Log Analyzer -työkalulla, se on graafinen käyttöliittymä, joka näyttää aktiviteetti.login tapahtumat ja käyttää oiretietokantaa tapahtumien analysointiin ja ongelmien diagnosointiin.

On myös mahdollista tarkastella aktiviteetti.login tapahtumia Log Analyzerin ulkopuolella käyttämällä showlog-komentosarjaa /bin-hakemistossa.

Voit määrittää activity.login ominaisuuksia hallintakonsolissa:

1. Valitse Vianmääritys → Lokit ja jäljitys. 2. Valitse WebSphere Application Server -prosessi. 3. Valitse IBM Service Logs. Voit valita, otetaanko activity.log käyttöön vai poistetaanko se käytöstä, valita hakemiston sijainti ja tiedoston nimi, määrittää tiedostojen enimmäiskoko ja valita, minkä tyyppisiä viestejä lokiin kirjataan.

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 89

2.5.3 Asennuslokit Kun WebSphere Application Server V6:n asennuksessa ilmenee ongelmia, saatat joutua tarkastelemaan seuraavia lokeja vian syiden selvittämiseksi. $logs/log.txt Tämä lokitiedosto tallentaa asennuksen tilan. /profiles//logs/pctlog.txt Tämä lokitiedosto tallentaa profiilin luomisen tilan/profiles/logs/ivtClient.log Tämä lokitiedosto tallentaa asennuksen tapahtumat varmistustesti

2.6 IBM HTTP Serverin ja laajennusten lokit ja jäljitys

Jos sinulla on IBM HTTP Serveriin tai Web-palvelinlaajennukseen liittyvä ongelma, sinun on ehkä tarkasteltava lokeja tai otettava käyttöön jäljittää. Tässä osiossa käsitellään näitä lokeja ja jälkiä koskevia tietoja.

2.6.1 IBM HTTP Server -lokit

IBM HTTP Server kirjoittaa kaksi lokitiedostoa: käyttölokin, joka sisältää tiedot kaikista Web-palvelimen käyttöoikeuksista, ja virhelokin, joka sisältää tiedot kaikista virheistä. Lokien oletussijainti on seuraava: Windows - Access: \logs\access.log - Virheloki: \logs\error.log 5. UNIX® - Käyttöloki: /logs/access_log - Virheloki: /logs/ error_log

2.6.2 Verkkopalvelimen lisäosien lokit

Laajennus kirjoittaa myös oman lokinsa, jonka löydät Web-palvelimen laajennuksen asennushakemistopolusta. Etsimäsi lokitiedosto on toisessa hakemistorakenteessa, joka on nimetty WebSphere-kokoonpanossa määritetylle loogiselle Web-palvelimelle.

Löydät lokitiedoston sijainnin katsomalla ensin Web-palvelimen asetuksia. Tämä viittaa laajennuksen määritystiedostoon, kuten on esitetty esimerkissä 2-1 sivulla 91. Laajennuksen määritystiedosto kertoo sitten, missä

90 WebSphere Application Server V6 -ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

on esimerkin 2-1 mukainen. Tämä esimerkki näyttää myös, missä määrität kirjattavien yksityiskohtien määrän.

Esimerkki 2-1 Laajennuksen lokitiedoston sijainti

LogLevelin oletusasetus on Error, mutta voit määrittää sen arvoksi Trace kerätäksesi huomattavasti enemmän tietoa. Jos sinun on otettava tämä ongelma esille IBM-tuen kanssa, he pyytävät liitännäisjäljitystä.

2.6.3 Web-palvelimen lisäosien jäljitys

Jotta jäljitys olisi tehokasta, sinun on otettava käyttöön mahdollisimman paljon kirjaamista Web-palvelimessa. Voit esimerkiksi asettaa lokitason kaapamaan monisanaisen tulosteen IBM HTTP Serverissä muokkaamalla LogLevel-komentoa konfiguraatiotiedostossa kuvan osoittamalla tavalla: LogLevel debug

Sinun on käynnistettävä IBM HTTP Server uudelleen, jotta tämä tulee voimaan.

Sinun ei tarvitse käynnistää IBM HTTP Serveriä uudelleen, jotta tämä muutos tulee voimaan.

Vinkki: Plug-in-jäljitys tuottaa merkittäviä määriä tietoa. Tee testistäsi mahdollisimman tarkka ja suorita se erillään luotujen rivien määrän vähentämiseksi.

2.6.4 Verkkojäljitys

Harvinaisissa tapauksissa saatat joutua käyttämään verkkoprotokollaanalysaattoria, jonka avulla voit siepata iptracen. Tämän työkalun avulla voit selvittää, missä ongelma piilee. WebSphere Application Server ei toimita tällaista työkalua. Saatavilla on kuitenkin kolmannen osapuolen työkaluja (esimerkiksi Ethereal osoitteesta http://www.etheral.com/).

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 91

2.7 Järjestelmänhallinnan lokit Kun sinulla on järjestelmänhallinnan ongelma, saatat joutua tarkastelemaan tiettyjä lokeja tai sallimaan jäljityksen. Tässä osiossa käsitellään näitä lokeja ja jälkiä koskevia tietoja.

2.7.1 wsadminin lähtö

wsadminin viestit kirjoitetaan wsadmin.traceout-lokitiedostoon: /profiles//logs/wsadmin.traceout

Voit myös lisätä tähän tiedostoon kirjattujen tietojen määrää jäljittämällä wsadmin-apuohjelman. Voit tehdä tämän päivittämällä seuraavan tiedoston: /properties/wsadmin.properties

Poista seuraavan rivin kommentti:

com.ibm.ws.scripting.traceString=com.ibm.*=all=enabled

Huomaa, että kirjattujen tietojen käyttö on rajoitettua, koska wsadmin kutsuu MBeansia sovelluspalvelimessa, joka käyttää hallintakonsolisovellusta. Joten sinun on yleensä jäljitettävä myös kyseinen sovelluspalvelin.

2.7.2 Hallintakomentosarjat

Voit hallita WebSphere Application Server -palveluita toimitettujen hallintakomentosarjojen avulla. Jokaisessa WebSphere Application Server -asennuksessa on esimerkiksi komentosarja sovelluspalvelimen käynnistämiseksi, komentosarja sovelluspalvelimen pysäyttämiseksi ja komentosarja, joka näyttää kaikkien profiilissa määritettyjen sovelluspalvelimien tilan. Jokainen näistä komentosarjoista kirjoittaa oman lokitiedostonsa palvelimen lokihakemistoon. Esimerkiksi stopServer-skripti kirjoittaa tiedoston stopServer.log lokihakemistoon: /profiles//logs//stopServer.log

2.7.3 Profiilin hallintalokit

Profiilin luonti- ja hallintatyökalu wasprofile kirjoittaa viestejä profiilista riippumattomien lokien hakemistoon, joka on: /logs/wasprofile/.log

Tämä lokitiedosto on XML-muodossa.

92 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Graafinen Java-käyttöliittymä, jota käytetään profiilin luomiseen, kutsuu vain wasprofilea komento kerättyään tarvittavat tiedot. Oletuksena se ei kirjoita lokia, mutta voit välittää sille lokiparametrin kuvan osoittamalla tavalla: pctWindows -is:log c:\temp\pct.log

2.8 WebSphere Rapid Deployment -lokit

WebSphere Rapid Deployment -työkalu toimii hakemistossa, jonka luot ja välität WebSphere Rapid Deploymentille WORKSPACE-ympäristömuuttujassa. Se kirjaa Eclipse-viestit kahteen erilliseen tiedostoon tässä hakemistossa: ■ /.metadata/.log/project/.metadata/.log

Muiden WebSphere Application Server -apuohjelmien tapaan WebSphere

Rapid Deployment kutsuu MBeansia sovelluspalvelimessa. Sovelluspalvelimen lokit voivat auttaa ratkaisemaan WebSphere Rapid Deploymentin ongelman. WebSphere Rapid Deployment -apuohjelmaa ei voi jäljittää. Voit kuitenkin jäljittää sovelluspalvelimen kohdassa "Jäljitys" sivulla 82 kuvatulla tavalla.

2.9 Yhteenveto lokeista

Taulukko 2-1 sivulla 94 näyttää WebSphere-lokien yhteenvedon.

Huomautus: Tässä taulukossa:

merkintä edustaa WebSphere Application Server -sovelluksen asennuksen juurihakemistoa, esimerkiksi: c:\WebSphere\Appserver.Juurihakemisto edustaa esimerkiksi tietyn WebSphere Application Server -profiilin juurihakemistoa. : /profiles/esitä IBM HTTP Serverin asennushakemistoa, esimerkiksi: c:\IBM HTTP Server

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 93

Taulukko 2-1 Lokitiedoston yhteenveto Tehtävät Lokit Muoto / työkalut

Asennustehtävät

WebSphere-asennus /logs/log.txt text

IBM-HTTP-palvelimen asennus / text2>

500 Asennus

Malli- ja IVT-sovelluksen /logs/ text

asennus: kaikki ‒ SamplesGallery ‒ samples_fig.log jotain samples_install.log

WebSphere-järjestelmäsovelluksen /logs/ text

asennus: tiedostonsiirto tiedostonsiirtoon tiedostosiirto dminconsoli

Profiilitehtävät

Ohjattu profiilin luontitoiminto /logs/pctLog.txt text

/logs/waspro XML-tiedosto/wasprofile_create_.l og.

Sovellus- ja järjestelmätehtävät

Sovellus print() and println() 2 /logs//: Text.

5. SystemOut.log1 JVM System.out ja System.err 5. SystemErr.log1-hallintakonsoli: virrat Vianmääritys → Lokit ja jäljitys →→JVM-lokit 1 Configurable 2 voi edustaa profiilin sijaintia sovelluspalvelimelle, solmuagentille tai käyttöönoton hallintaohjelmalle. Jos profiili on solmuagenttia varten, on "solmuagentti". Jos profiili on tarkoitettu käyttöönottopäällikölle, se on "dmgr"

94 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tehtävälokien muoto / työkalut

WebSphere käsittelee prosessilokit tekstissä (palvelin on pysäytettävä

2 /logs/: tarkastellaksesi tekstieditorilla) native_stderr.log1 iden native_stdout.log1 hallintakonsoli: Vianmääritys → Lokit ja Jäljitys →→ Käsittelylokit

Operatiiviset tehtävät

Käynnistä/pysäytä sovelluspalvelin. /logs//: text

5000

Jos käytät startServer

-tracea, katso /logs/:KatsoServer.log STARTServer.log

Käynnistä / lopeta käyttöönotto /logs/dmgr/: text

manager-SystemOut.log1 500 SystemErr.log1

/logs/dmgr/: StartSer.log 500 StopServer.log

Käynnistä / lopeta solmuagentti /logs/nodeagent/ text

Jos käytät startNode -tracea, katso kohta

/logs/nodeagent/ : 500000000000 Configurable2 voi edustaa profiilin sijaintia sovelluspalvelimelle, solmuagentille ja ordeployment managerille. Jos profiili on solmuagenttia varten, on "solmuagentti". Jos profiili on tarkoitettu käyttöönoton hallintaa varten, on "dmgr"

Luku 2. Diagnostiikkatiedot 95

Tehtävät Lokit Muoto / työkalut

Aloita/pysäytä klusteri Kun käynnistät tai pysäytät klusterin,

tämä toimenpide suoritetaan jokaisessa palvelimessa. Kirjaaminen on sama kuin käynnistäisit tai pysäyttäisit jokaisen palvelimen.

Määritystehtävät

Solmun lisääminen soluun /logs/: texth2>

addNode.log 500 runAddNode.log 1 Configurable 2 voi edustaa sovelluspalvelimen, solmuagentin tai käyttöönottohallinnan profiilin sijaintia . Jos profiili on solmuagenttia varten, on "solmuagentti". Jos profiili on tarkoitettu käyttöönottopäällikölle, se on "dmgr"

96 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Luku 3. Asennusongelman

määritys Tässä artikkelissa käsitellään WebSphere Application Server V6:n asennukseen liittyvien ongelmien diagnosointia. Se kattaa toiminnot ja ratkaisut, jotka liittyvät seuraaviin asennusongelmiin: ∎ Launchpad tai ohjattu asennustoiminto ei käynnisty Asennusvirhe tai jumittuminen Profiilin luontivirhe ▪ Asennustestin (IVT) epäonnistuminen.

Muiden tuotteiden, kuten IBM HTTP Server- ja Web Server -laajennusten, asennusrutiini on erillinen sovelluspalvelintuotteista. Tämä asiakirja kattaa vain WebSphere Application Server V6:n asennukseen liittyvät ongelmat.

Tärkeää: Suosittelemme, että aloitat ongelmanmääritysprosessin

lukemalla Approach to Problem Determination in WebSphere Application Server V6 osoitteessa http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4073 .pdf.

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. 97

3.1 Johdanto WebSphere Application Server V6:n asennusprosessi on muuttunut aiemmista versioista. Suurin muutos on, että vain yksi kopio ydintuotetiedostoista on asennettu. Profiilien avulla määritetään useita palvelimen ajonaikaisia ​​ympäristöjä.

WebSphere Application Server -asennuksen aloituskohta on käynnistyslevy (Kuva 3-1). Täältä voit valita WebSphere Application Serverin ohjatun asennustoiminnon käynnistämisen.

Kuva 3-1 WebSphere Application Server -asennuksen käynnistyslevy

98 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Kuva 3-2 tarjoaa yleiskatsauksen asennustapahtumista ja yleisistä asennukseen liittyviä ongelmia.

LaunchPad Näyttää suoritettavat tehtävät

Yleisiä ongelmia Ei tuettua selainta, Selaimen kokoonpano Ei tarpeeksi levytilaa

Yleisiä ongelmia Vähäiset resurssit, kuten levytila, virtuaalimuisti Ongelmia JVM:ssä

Ohjattu profiilin luontitoiminto

Luo uusi sovelluspalvelin, käyttöönottohallinta ja mukautettu profiili

Asennuksen vahvistustyökalu (IVT)

Tarkista asennus

Kuva 3-2 Yleiskatsaus asennustapahtumiin, yleisiin ongelmiin ja lokeihin

Luku 3. Asennusongelmien määritys 99

Huomautus: Kuvassa 3-2 sivulla 99 Ohjattu asennustoiminto ja ohjattu profiilin luontitoiminto näkyvät eri kokonaisuuksina. Tämän näet, jos asennat Network Deployment -version. WebSphere Application Server -perus- tai Express-asennuksessa profiilin luominen oletusprofiilille tapahtuu itse ohjatussa asennustoiminnossa.

3.2 Ongelman ratkaiseminen

Aloitat ongelmanmääritysprosessin arvioimalla korkean tason oireita ja määrittämään, kuvaako jokin näistä oireista ongelmaasi. Jos näin ei tapahdu, sinun on kerättävä asianmukaiset tiedot, joita tarvitaan ongelman diagnosoimiseksi.

Jos et löydä oirettasi tässä luettelossa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 113.

Toipuminen epäonnistuneesta tai jumiutuneesta asennuksesta:

Riippuen järjestelmän tilasta, kun asennus epäonnistuu tai

jumiutuu, saatat joutua poistamaan WebSphere Application Server -asennuksen manuaalisesti. ennen kuin yrität prosessia uudelleen. WebSphere Information Centerissä on yksityiskohtaiset alustakohtaiset ohjeet asennuksen poistamiseen osoitteessa: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.nd.doc/ info/ae/ae/tins_uninstman.html

100 WebSphere Application Server V6:n ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

3.2.1 Oire: Launchpad tai ohjattu asennustoiminto ei käynnisty tai epäonnistuu Tämä oire kattaa seuraavat tilanteet: ‒ Launchpad.bat-komennon suorittaminen Windowsissa tai launchpad.sh-komentosarja UNIX-ympäristössä ei käynnistä käynnistyslevyä. ∎ Jos valitset Launch WebSphere Application Serverin ohjatun asennustoiminnon käynnistyspalkin avulla, ohjattu asennus ei käynnisty tai ohjattu toiminto sulkeutuu virhesanoman kanssa tai ilman sitä.

Mahdollisia syitä ongelmatyypeille ovat verkkoselainvaatimukset ja levytila- tai käyttöoikeusvaatimukset.

Jos ohjattu asennustoiminto käynnistyy ja toimii jonkin aikaa, mutta näyttää jumiutuvan, siirry kohtaan "Oire: Ohjattu asennus jumiutuu" sivulla 103.

Luku 3. Asennusongelmien määritys 101

Jos tätä tiedostoa ei ole olemassa, suorita asennusohjelma komentoikkunasta käyttämällä -log-vaihtoehtoa luodaksesi lokin kaikista tapahtumista. - UNIX ./install -log !logfile @ALL - Windows install -log !logfile @ALL Jossa lokitiedosto on täysin kelvollinen tiedostonimi lokitapahtumien kirjoittamista varten.

Kun keräät lokitiedostoja, kopioi ne paikkaan, jossa voit tarkastella niitä. Jos sinun on luotava ongelma uudelleen tämän dokumentaation keräämiseksi, muista valmistautua (sovittaa työvuorot, tarkista edellytykset jne.).

Mitä etsiä

Ongelmat käynnistyslevyn tai ohjatun asennustoiminnon käynnistämisessä voidaan yleensä jäljittää puuttuviin järjestelmä- tai sovellustasoihin. Ensimmäinen vaihe tämän ongelman diagnosoinnissa on varmistaa, että sinulla on asianmukaiset asennuksen edellytykset. Löydät nämä tiedot osoitteesta: http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/doc/latest/prereq.html

Ongelmia käynnistyslevyn tai ohjatun asennustoiminnon käynnistämisessä

Jos ongelmasi on käynnistyslevyn käynnistämisessä, katso IBM_WebSphere_LaunchPad_log.txt-loki. Tämä loki sisältää yleensä vain vähän viestejä, jotka osoittavat, milloin käynnistyslevy on suoritettu. Jos käynnistyksen aikana tapahtuu virhe, se saattaa sisältää myös virheilmoituksia. Jos käynnistyslevy ei käynnisty ollenkaan, lokitiedostoa ei luoda.

Ongelmia ohjatussa asennustoiminnossa

Asennustapahtumat on asennettu log.txt-tiedostoon. Jos ohjattu asennustoiminto käynnistyy, mutta epäonnistuu asennuksen aikana, etsi log.txt-tiedostosta viestejä, jotka sisältävät INSTCONFSUCCESS-, INSTCONFPARTIALSUCCESS- tai INSTCONFFAILED-sanomia, jotka saattavat osoittaa asennuksen nykyisen tilan.

Jos näet INSTCONFPARTIALSUCCESS- tai INSTCONFFAILED-viestit, niitä edeltää

virhe- tai varoitusviestit (esimerkiksi viestit, jotka osoittavat resurssiongelmia, kuten levytilan riittämättömyyttä, poikkeuksia JVM, segmentointivirheet ja niin edelleen).

102 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Seuraavaa muistuttava virhe osoittaa, että levytila ​​on ongelma: Sopivaa JVM:ää ei löydy. Suorita ohjelma uudelleen valitsemalla -is:javahome < JAVA HOME DIR> laitteessa ei ole tilaa jäljellä

Tämä virhe osoittaa, että asennusohjelman suorittamiseen ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Voit saada tämän virheen, vaikka WebSphere Application Server -sovelluksen asennuspaikkaan olisi riittävästi tilaa (esimerkiksi asema D: tai /usr).

Varmista, että sijainnissa C:\Temp tai %TEMP% Windowsissa tai /tmp-hakemistossa

UNIXissa on tarpeeksi vapaata tilaa asennusohjelman suorittamista varten. Sinun on tarkastettava asennusasiakirjasta tarvittava tarkka tilapäisen levytilan määrä, yleensä vähintään 100 Mt.

Toinen vaihtoehto on käyttää -is:tempdir ohjatun asennustoiminnon kanssa, jossa tempdir on tilapäisen hakemiston sijainti osiossa, jossa on riittävästi vapaata tilaa.

Jos täytät asennuksen edellytykset, etkä vieläkään ole ratkaissut ongelmaasi, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 113 saadaksesi tietoja tunnettujen asennuksen ongelmien etsimisestä.

3.2.2 Oire: Ohjattu asennus jumiutuu

Asennuksen aikana näytetään edistymisen ilmaisin, joka näyttää kuinka pitkälle asennus on edennyt. Jos edistymisosoittimessa ei tapahdu muutosta kovin pitkälle ajalle, asennusprosessi voidaan keskeyttää.

WebSphere Application Server- tai WebSphere Application Server - Express

-asennuksessa ohjattu asennustoiminto luo oletuspalvelinprofiilin. Asennusohjelma käynnistää ensin tiedoston kopiointiprosessin ja sitten profiilin luontiprosessin. WebSphere Application Server Network Deploymentissa tämä on kaksivaiheinen prosessi. Asennus on valmis, ja sinulta kysytään, haluatko luoda profiilin.

Luku 3. Asennusongelmien selvittäminen 103

Kerättävät tiedot Jos asennus jumiutuu, tarkista seuraavat asiat: 5000 /logs/log.txt. ei ehkä ole luotu tai se saattaa olla järjestelmän väliaikaisella alueella, joka on %TEMP%\log.txt Windowsissa tai /tmp/log.txt UNIXissa. Varmistaaksesi, että saat täydellisen luettelon tämän lokin viesteistä, suorita asennusohjelma komentoikkunasta käyttämällä -log-vaihtoehtoa luodaksesi lokin kaikista tapahtumista. - UNIX ./install -log !logfile @ALL - Windows install -log !logfile @ALL Jossa lokitiedosto on täysin kelvollinen tiedostonimi lokitapahtumien kirjoittamista varten. ■ /profiles//logs/pctLog.txt Tämä lokitiedosto luodaan vain, kun ohjattu profiilin luontitoiminto suoritetaan. Tätä lokia ei luoda käytettäessä wasprofile-komentoa suoraan tai tuotteen asennuksen aikana.

Mitä etsiä

Jos uskot, että asennusprosessi on jumiutunut, tarkista log.txt-tiedosto ajoittain nähdäksesi, edistyykö se. Viestit, kuten INSTCONFSUCCESS, INSTCONFPARTIALSUCCESS tai INSTCONFFAILED log.txt-tiedostossa, osoittavat asennuksen nykyisen tilan. Jos näet INSTCONFPARTIALSUCCESS- tai INSTCONFFAILED-viestin, niiden edessä pitäisi olla virhe- tai varoitusviestejä.

Tarkista myös muut järjestelmän toiminnot, kuten suorittimen käyttö, kiintolevyn käyttö tai mikä tahansa verkkotoiminto (jos asennat etänä), varmistaaksesi, että asennukseen ei vaikuta ulkoisia tekijöitä.

Jos asennus näyttää pysähtyneen, etsi viimeisin tallennettu viesti lokitiedostosta. Tämä viesti antaa sinulle käsityksen siitä, mitä asennusohjelma teki ennen kuin se katkesi.

104 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Selvitä, tapahtuiko tiedostojen kopiointiprosessissa virheitä. Etsi log.txt-tiedostosta seuraava merkintä: (), Install, com.ibm .ws.install.ni.ismp.actions.ISMPConfigManagerLaunchAction, msg1, INSTCONFSUCCESS: Asennuksen jälkeinen määritys onnistui

Jos näet tämän viestin, tiedoston kopiointi on suoritettu onnistuneesti. Jos ei, tarkista lokin viestit virheen varalta.

Selvitä, tapahtuivatko virheet profiilin luontiprosessissa

Jos tiedoston kopiointi onnistui, kaikki tämän jälkeen tulevat virheilmoitukset osoittavat ongelmia profiilin luomisessa tai muissa myöhemmissä vaiheissa, mukaan lukien mallisovellus ja hallintakonsoli sovellusten käyttöönotto. Etsi lokista seuraava merkintä (log.txt WebSphere Application Serverille ja WebSphere Application Server - Expressille, pctLog.txt WebSphere Application Server Network Deploymentille): (), Install, com.ibm.ws.install.ni.ismp .actions.ISMPWSProfileLaunchAction, msg1, INSTCONFSUCCESS: Asennuksen jälkeinen määritys onnistui

Jos et näe tätä viestiä, profiilin luomisessa on ongelmia. Jos haluat diagnosoida profiilin luomiseen liittyviä ongelmia, katso "Oire: Profiilin luontivirhe" sivulla 105.

Toisaalta, jos näet tämän viestin, profiilin luominen onnistui ja on aika arvioida oireesi uudelleen. Siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 113.

3.2.3 Oire: Profiilin luonti epäonnistui

Profiilien avulla voit määrittää useita ajonaikaisia ​​ympäristöjä, joista jokaisella on oma hallintaliittymänsä ja jotka jakavat saman koodipohjan. Profiilin luomiseen liittyvät ongelmat voivat johtua pitkistä hakemistopoluista, tiedostojen käyttöoikeuksista, ongelmista isäntänimen kanssa ja niin edelleen.

Oletuspalvelinprofiili luodaan osana asennusprosessia

WebSphere Application Server- tai WebSphere Application Server - Express -asennuksessa. Ohjattu verkon käyttöönotto -asennustoiminto antaa sinulle mahdollisuuden luoda profiili. Profiilit voidaan myös luoda milloin tahansa asennuksen jälkeen.

Luku 3. Asennusongelmien määritys 105

Kerättävä data Jos profiilin luominen epäonnistuu, tarkista seuraavat asiat: /logs/wasprofile/wasprofile_create_.log Tämä lokitiedosto luodaan, kun asennusvaihe on päättynyt tiedoston kopiointiprosessin ja aloittaa oletusprofiilin luomisen. Tämä lokitiedosto luodaan myös aina, kun ohjattu profiilin luontitoiminto tai wasprofile-komento suoritetaan. Tämä lokitiedosto jäljittää kaikki tapahtumat, jotka tapahtuvat profiilin luomisen aikana. Se on XML-lokitiedosto, ja se näkyy parhaiten katseluohjelmalla, joka voi muotoilla XML:n, esimerkiksi Web-selain tai WordPad Windowsissa. Tämän lokitiedoston merkinnät koostuvat merkinnöistä. Esimerkki lokimerkinnästä, joka ilmaisee virheen, näyttäisi seuraavanlaiselta:2005-07-19T14:18:53 1121762933500 2984 com.ibm.ws.install.configmanager.ConfigManager VAROITUS com.ibm.ws.ConfigManager.configManager.configmanager. executeAllActionsFound 11 kohtalokas määritystoiminto epäonnistui: com.ibm.ws.install.configmanager.actionengine.ANTAction -C:\IBM\WAS\profileTemplates\managed\actions\executeManagedProfileSetup.antètxtxt/log.

Seuraavat lokitiedostot luodaan profiilin luomisen aikana. Ne sijaitsevat /profiles//logs-hakemistossa. Jokainen loki saattaa olla olemassa tai olla olematta luodun profiilin tyypistä riippuen. pctLog.txt Luodaan vain, kun ohjattu profiilin luontitoiminto suoritetaan. Tätä lokia ei luoda käytettäessä wasprofile-komentoa suoraan tai tuotteen asennuksen aikana. amjrte_config.log Tivoli Access Managerin kokoonpanoloki Java Runtime Environment -ympäristöön. säästä collection_metadata.log Kerää metatietotietoja järjestelmän hallituista objekteista arvioidakseen ja estääkseen mahdollisia asennusristiriitoja.

106 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

€ CreateDefaultServer.log Wsadminin loki, joka tallentaa palvelin1-prosessin luomisen oletusprofiiliin. ТB merkinnät ja pikakuvakkeet. määrä- ivt_config.log ivtAPP-sovellukselle - mejb_config.log ManagementEJB-sovellukselle - hamanager_config.log korkean käytettävyyden sovellukselle - query_config.log Query-sovellukselle - samples_config.log PlantsByWebSphere-näytesovellukselle - samples_install.Galle Sphere- ja SampletsphereBrylle esimerkkisovellukset - scheduler.cal_config.log SchedulerCalendars-sovellukselle - webui_config.log hallintakonsolisovellukselle - defaultapp_deploy.log DefaultApplication-sovellukselle SIBDefineChains.log Palveluintegraatioväylän päätepisteiden, saapuvien kanavien ja kanavaketjujen sekä lähtevien säikeiden luontiloki , ja lähtevät kanavat ja kanavaketjut.SIBDeployRA.log Käyttöönottoloki palvelun integrointiväyläfunktiolle. winservice_config.log Palveluloki Windowsille, joka on luotu palvelimelle 1.5.5. addNode.log Loki solmun liittämiseksi soluun (muokattu profiili ).

Mitä etsiä

Log.txt- tai pctLog.txt-tiedostossa olevat viestit, kuten INSTCONFSUCCESS, INSTCONFPARTIALSUCCESS tai INSTCONFFAILED, osoittavat tiedoston nykyisen tilan.

Luku 3. Asennusongelmien määritys 107

asennus. Jos näet INSTCONFPARTIALSUCCESS- tai INSTCONFFAILED-viestin, niiden edessä pitäisi olla virhe- tai varoitusviestejä.

Etsi esimerkiksi seuraava merkintä:

(), Install, com.ibm.ws.install.ni.ismp.actions.ISMPWSProfileLaunchAction, err, INSTCONFFAILED: Vaadittuja määritystoimia ei voi suorittaa jälkeen asennus. Määritys epäonnistui. Asennus ei onnistu. Katso lisätietoja osoitteesta \install_root\logs\wasprofile\wasprofile_create_profilename.log

Jos näet tämän merkinnän, katso tiedostoa wasprofile_create_.log ja yritä

selvittää, mitä tehtävää suoritettiin, kun profiilin luominen epäonnistui. Useimmat tehtävät, kuten järjestelmän tai mallisovelluksen asennus, kirjataan yksittäisiin lokitiedostoihin /profiles//logs-hakemistossa. Jos voit määrittää, mitä tehtävää profiilin luonti suoritti, kerää kyseisen tehtävän tiedosto. Jos sinulla oli esimerkiksi ongelmia mukautetun solmun luomisessa, katso lokitiedostosta /profiles//logs/addNode.log mahdollisia virheitä.

Lisätietoja yleisistä ongelmista on kohdassa "Profiilin luontiongelmat" sivulla

3.2.4 Oire: IVT epäonnistuu

IVT tarkastelee palvelimen profiiliasetuksia ja etsii palvelin, joka toimii palvelimen porttinumerolla. Huomaa, että jos palvelin on käynnissä kyseisessä portissa, IVT toimii tätä palvelinta vastaan, vaikka se ei olisikaan juuri asentamasi palvelin. Jos kyseisessä portissa ei ole käynnissä palvelinta, IVT yrittää käynnistää palvelimen. Kun palvelin on käynnistynyt onnistuneesti, IVT käyttää palvelinta ja suorittaa erilaisia ​​testejä, mukaan lukien servlet-moottorin varmennus, JSP-vahvistus, EJB-varmennus ja niin edelleen.

Mahdollisuus suorittaa IVT näkyy First Steps -konsolissa asennuksen päätyttyä ja jokaisen profiilin luomisen jälkeen, lukuun ottamatta mukautetun profiilin luomista, koska palvelinta ei luoda.

Sinun tulee suorittaa IVT ennen WebSphere Application Serverin kokoonpanomuutosten tekemistä. Tämä toimii tarkistuspisteenä sen selvittämiseksi, onko asennuksesta johtuvia ongelmia. Jos IVT toimii puhtaana ja ongelmia ilmenee myöhemmin, ne

108 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

johtuu todennäköisesti asennuksen jälkeen tehdyistä kokoonpanomuutoksista. On suositeltavaa, että kaikki WebSphere Application Serverin esiintymät pysäytetään ennen IVT:n suorittamista.

Virhe IVT:ssä johtuu yleensä siitä, että sovelluspalvelin ei käynnisty.Yleisiä syitä tähän ovat porttiristiriidat, muistin riittämättömyys ja muut asiat.

Mitä etsiä

Ensimmäinen tiedosto, jota tarkastellaan, jos IVT epäonnistuu, on ivtClient.log. IVTL- ja ADMU-etuliitteillä varustetut viestit antavat tietoa IVT-sovelluksen tekemisestä ja kunkin toiminnon tilasta.

Etsi seuraava viesti ivtClient.logista:

ADMUXXXXX: Palvelimen palvelimen nimi avoinna sähköistä liiketoimintaa varten; prosessin tunnus on xxxx

Jos löydät tämän viestin, palvelin on käynnistynyt onnistuneesti ja IVT epäonnistui suoritettaessa yhtä testeistä. Tarkista virheilmoitukset inivtClient.log löytääksesi epäonnistuneen prosessin.

Jos palvelin ei käynnisty, katso palvelimen portin numero: merkintä. Tämä merkintä sisältää profiiliinstanssin palvelinportin numeron. Varmista, että tämä portti ei ole käytössä (katso "Sovelluspalvelimen käynnistysongelmat" sivulla 111).

Luku 3. Asennusongelmien määritys 109

Jos portti ei näytä olevan ongelma, katso osoitteesta startServer.log, SystemErr.log ja SystemOut.log tietoja palvelimen käynnistyksestä, esim. seuraavasti: Etsi mahdollisia virheilmoituksia, jotka alkavat WSVR:llä (server runtime) tai ADMU:lla (hallintaapuohjelma) startServer.log- ja SystemOut.log-tiedostoista. ∎ Etsi virheilmoituksia SystemErr.logista. Nämä viestit alkavat seuraavasti: [Päivämäärä ja aikaleima] 0000000a SystemErr

Jos et pysty tunnistamaan ongelmaa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 113.

3.3 Ongelma-alueiden analysointi

Kerättyjen tietojen analysointi johtaa todennäköisesti johonkin seuraavista alueista. Jos ei, katso "Seuraava vaihe" sivulla 113.

3.3.1 Verkkoselainvaatimukset

Jos sinulla on ongelmia käynnistyslevyn käynnistämisessä, on mahdollista, että tuettua verkkoselainta ei ole asennettu tai määritetty oikein. Jos näin on: Varmista, että tuetun verkkoselaimen uusin versio on asennettu. Mozillaa ja Internet Exploreria tuetaan määritys- ja asennustoimintoihin. Varmista UNIX-ympäristöissä, että tuetun selaimen sijainti viedään. Jos esimerkiksi Mozilla-suoritettava tiedosto sijaitsee /usr/bin-hakemistossa, vie sen sijainti seuraavasti: export BROWSER=/usr/bin/mozilla Huomautus Varmista, että JavaScript™ on käytössä selaimen asetuksissa. Esimerkki: - Valitse Mozillassa Muokkaa → Asetukset → Lisäasetukset → Skriptit & Plugins - Ota JavaScript käyttöön: Navigaattori, Salli komentosarjat: (valitse kaikki ruudut) - Valitse Internet Explorerissa Työkalut → Internet-asetukset → Suojaus → Internet-komentosarjan mukautettu taso → Aktiivinen komentosarja → Ota käyttöön

Seuraava linkki antaa tarkkoja tietoja järjestelmän valmiudesta asentaa WebSphere Application Server RedHat Linux Enterprise Edition 4:ään: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21201306

110 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

3.3.2 Sovelluspalvelimen käynnistysongelmat Profiilin luomisen aikana on tärkeää, että kullekin WebSphere Application Server -palvelulle määritetyt porttinumerot ovat ainutlaatuinen. Ohjattu profiilin luontitoiminto yrittää oletusarvoisesti määrittää porttinumeroita, jotka eivät ole ristiriidassa muiden asennuksen profiilien kanssa. On kuitenkin myös mahdollista, että on olemassa muita sovelluksia, jotka käyttävät samoja porttinumeroita (esimerkiksi WebSphere Application Serverin vanhemmat versiot rinnakkaiseloympäristössä tai Rational Application Developerin yksikkötestiympäristö).

Jos sovelluspalvelin ei käynnisty IVT-prosessin aikana tai myöhemmin käyttämällä startServer-komentoa, etsi seuraava viesti osoitteesta startServer.log: ADMYUXXXXX: palvelimen ilmentymä saattaa olla jo käynnissä: server1

Tämä viesti osoittaa, että toinen palvelimen ilmentymä on jo käynnissä tai toinen prosessi käyttää samaa porttinumeroa.

Voit ratkaista ongelman seuraavasti:

ServerStatus-komennolla voit määrittää, onko palvelinilmentymä, jota yrität käynnistää, jo käynnistetty. ∎ Tarkista sovelluspalvelinprosessin vaatimat portit. Näet nämä osoitteesta: /profiles//config/cells//nodes// serverindex.xml. Luettele järjestelmän tällä hetkellä käyttämät portit. Yksi tapa tehdä tämä on antaa komentokehoteikkunassa komento netstat -a. Jos sinulla on porttiristiriita, päivitä serverindex.xml-tiedosto käyttämään ristiriitaista porttinumeroa.

Luku 3. Asennusongelmien määritys 111

3.3.3 Profiilin luontiongelmat Seuraavat ovat yleisiä profiilin luomiseen liittyviä ongelmia.

Tiedostopolun pituusvirheet

Windows 2000:ssa komennon pituusrajoitus on 258 merkkiä. Saattaa ilmetä ongelma, joka estää profiilin onnistuneen luomisen, kun polku on liian pitkä. Hakemiston enimmäispituus on 60 merkkiä. Profiilien asennuksen juurihakemiston enimmäispituus on 80 merkkiä.

Jos lokitiedostoissasi on virheitä, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin Syöterivi on liian pitkä, komentojonon tiedostopolun ja solmun nimen pituus on aiheuttanut koko komennon ylittäneen käyttöjärjestelmän komennon pituuden rajan.

Tämä virhe voi näkyä viestikentässä ohjatun toiminnon aikana tai wasprofilea käytettäessä tiedostossa /profiles//logs/collect_metadata.log.

Luo profiili uudelleen käyttämällä lyhyempiä hakemistopolkuja ja solmun nimiä. Jos olet vielä asennusprosessissa, harkitse uudelleenasennusta käyttämällä lyhyempää polkua asennuksen juurille.

Isäntänimivirhe

Jos näet virheitä, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin localhost ei ole kelvollinen isäntänimi etäkäytölle, olet kirjoittanut localhost-arvon ohjatun profiilin luontitoiminnon isäntänimi-kenttään. Muut verkon koneet eivät voi tavoittaa solmuasi localhostilla, joten sinun on annettava järjestelmäsi IP-osoitteeseen isäntänimi, jonka muut järjestelmät voivat ratkaista.

Mallin polkuvirhe

Jos saat UNIX-ympäristössä seuraavankaltaisen virheen, tarkista profiilimallien sijainti ja käyttöoikeudet: Saapuva komentorivi on: { "-create" ,"- help" ,"-templatesPath" ,"/opt/WebSphere/AppServer/crso/profileTemplates/managed" } TemplatePathia ei voitu ratkaista komentoriviltä

Mukautetun profiilin virhe

Jos mukautetun profiilin luomisessa tapahtui virhe, tarkista lisävirheiden varalta addNode.log-tiedostosta. Etsi seuraavankaltainen virhesanoma: [Päivämäärä ja aikaleima] 0000000a AbstractNodeC E ADMU0006E: Poikkeus luomassa Deployment Manager -yhteyttä: com.ibm.websphere.management.exception.ConnectorException: ADMC0016E: Järjestelmä ei voi luoda SOAP-liitintä yhteyden muodostamiseksi isäntäkoneen nimeen portissa 8879

112 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Jos näet tämän sanoman, on todennäköistä, että käyttöönoton hallintaprofiili ei ole käynnissä. Varmista, että käyttöönoton hallintaprofiili on luotu ja että se on käynnissä määritetyssä portissa ja isännässä ennen mukautetun profiilin luomista.

Jos kumpaakaan näistä viesteistä ei tule näkyviin etkä näe muita ilmeisiä ongelmia, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 113.

3.4 Seuraava vaihe

Tässä artikkelissa esitetyt oireet ja ongelma-alueet ovat joitain todennäköisemmin kokeneita. On kuitenkin muita asioita, jotka voivat mennä pieleen asennuksen aikana.

Tarkista ongelmien luokittelu nähdäksesi, onko olemassa muita osia, jotka voivat aiheuttaa ongelman.

Katso myös WebSphere Information Centerin dokumentaatiosta

lisäresursseja ongelmien diagnosointiin ja korjaamiseen: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic =/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rtrb_allrfl.html

Luku 3. Asennusongelmien määritys 113

114 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille 4

Luku 4. Järjestelmänhallinta

-ongelmien määritys Tässä artikkelissa käsitellään tekniikoita WebSphere Application Server -järjestelmänhallinnan ongelmien syyn määrittämiseksi. Tässä artikkelissa käsitellyt oireet ovat seuraavat: Et voi käyttää hallintakonsolia. Et voi käyttää palvelinprosesseja wsadmin- tai hallintakomentosarjoilla, kuten stopServer. ∎ Saat virheitä suorittaessasi järjestelmän hallintatoimintoja (esimerkiksi sovelluspalvelimien, node-agenttien, Web-palvelimien tai sovellusten hallinnassa). jotain et voi yhdistää solmua käyttöönoton hallintaohjelman kanssa. Tallenna ristiriitaviestit hallintakonsoliin. ■ Yrityssovelluksesi eivät enää näy hallintakonsolissa. Sinulla on ongelmia WebSphere Rapid Deploymentin kanssa. SSL-yhteyden kanssa on ongelmia ja saat viestejä, jotka osoittavat, että varmenteesi ovat vanhentuneet.

Tärkeää: Suosittelemme, että aloitat ongelmanmääritysprosessin

lukemalla Approach to Problem Determination in WebSphere Application Server V6 osoitteessa http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4073 .pdf.

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. 115

4.1 Johdanto Tässä artikkelissa tarkastellaan järjestelmänhallintatoimintojen aikana ilmenevien ongelmien ratkaisemista. WebSphere Application Server -kokoonpanoa ylläpidetään XML-tiedostoissa. XML-tiedostoja ylläpidetään hakemistorakenteessa, joka kuvastaa WebSphere Application Server -asennuksesi topologiaa (Kuva 4-1).

määritysarkisto

Hallintakonsoli

wsadmin

WebSphere WebSphere-palvelinpalvelin

Kuva 4-1 Yleiskatsaus järjestelmän hallinnasta

WebSphere-hallintakonsoli ja wsadmin-komentorivi

-hallintatyökalu lukevat, ylläpitävät ja muokkaavat XML-tiedostojen sisältöä.

Suosittelemme, että varmuuskopioit määritystietovaraston säännöllisesti

. Voit varmuuskopioida arkiston manuaalisesti tiedostojärjestelmän varmuuskopion avulla tai käyttää WebSphere Application Serverin mukana toimitettua backupConfig-työkalua. Tämä komentosarja luo pakatun tiedoston, joka sisältää kaikki kokoonpanotiedostot, joita saatat tarvita WebSphere Application Server -kokoonpanon palauttamiseen.

Vinkki: XML-tiedostojen muokkaamista suoraan arkistossa ei tueta, ja se voi johtaa odottamattomiin tuloksiin.

116 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Perustasolla, joka on yhden WebSphereApplication Serverin erillinen asennus, konfigurointihakemisto on kuvan 4-2 mukainen. . Näytetyt XML-tiedostot sisältävät tiedot, jotka hallintakonsoli muotoilee ja näytetään selaimen eri laatikoissa ja tekstikentissä.

Kuva 4-2 Määrityshakemistot ja tiedostot

Hallintakonsoli ja muut hallintatyökalut kutsuvat hallintapapuja (MBeans) WebSphere Application Server -prosessissa. WebSphere Application Server käyttää MBeaneja järjestelmän hallintatoimintojen suorittamiseen.

Verkon käyttöönottoympäristössä käyttöönoton hallintaohjelma ylläpitää

päävarastoa kaikille WebSphere Application Server -solmuille ja palvelimille, joita se hallitsee solussa. Jokaisen solmun tarvitsemien tiedostojen kopiot replikoidaan kyseiseen solmuun prosessilla, joka tunnetaan nimellä synkronointi.

Luku 4. Järjestelmänhallinnan ongelman määritys 117

T e p lo e n t O s t e r i n o t o s t o n t e p o s t i i

C e ll

Solmuagentti Solmuagentti

Node01 Node02

Solmu01 Solmu02 T e p o s i t o s t o s i s t

Kuva 4-3 Replikoitu järjestelmänvalvojan arkisto

Vain muutetut tiedostot synkronoidaan, joten vaikka järjestelmäsi suorittaisi

automaattisen synkronoinnin minuutin välein (oletusaikaväli), tämä minimaalinen vaikutus suorituskykyyn, koska solmuagentti muodostaa yhteyden käyttöönoton hallintaan ja saa tiedon, ettei mikään ole muuttunut.

Voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti hallintakonsolin avulla valitsemalla

Järjestelmänhallinta → Solmut, valitsemalla synkronoitavan solmun ja napsauttamalla sitten joko Synkronoi tai Täysi uudelleensynkronointi.

Valitsemalla Synkronoi synkronoidaan vain muutokset, jotka hallintakonsoli on tietoinen

normaalin synkronointimekanismin avulla. Täysin uudelleensynkronoinnin valitseminen synkronoi kaikki muutokset, jotka on tehty päätietovarastoon millä tahansa tavalla. Jos esimerkiksi muokkaat server.xml-tiedoston peruskopiota tekstieditorilla, Synkronoi-painikkeen napsauttaminen ei replikoi tätä tiedostoa solmuun. Jos napsautat Täysi uudelleensynkronointia, päivityksesi replikoidaan.

118 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Voit myös suorittaa synkronoinnin solmuagentista käyttämällä thesyncNode.bat|sh-komentosarjaa. Sinun on pysäytettävä solmuagentti, jotta voit käyttää tätä työkalua. Voit siirtää parametreja komentosarjalle viestien kirjaamiseksi määritettyyn tiedostoon tai synkronoinnin jäljittämiseksi.

Huomautus: Voit myös suorittaa synkronoinnin wsadmin-työkalulla. Katso lisätietoja WebSphere Information Centeristä.

Vinkki: Synkronointi ei suojaa koko replikoidun arkiston menettämiseltä. Solmuagentin määritystiedostojen on oltava olemassa, jotta synkronointi toimii. Se ei korvaa kattavaa varmuuskopiointikäytäntöä.

Sovelluskehittäjät voivat nopeasti luoda uuden puhtaan profiilin testatakseen

sovellusta ja poistaa profiilin, kun testaus on valmis.

Profiilit luodaan joko ohjatulla profiilinluontitoiminnolla tai thewasprofile-komennolla, ja niitä hallitaan wasprofile-komennolla.

Käyttäjärekisteri sisältää organisaation käyttäjien nimet, ryhmäjäsenyydet, roolit ja salasanat. Alkeimmalla tasolla useimmat käyttöjärjestelmät

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 119

sisältävät käyttäjärekisterin, jotta käyttäjät voivat kirjautua sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja käyttää käyttöjärjestelmän resursseja. Monimutkaisemmalla tasolla suuri hajautettu organisaatio saattaa ylläpitää täydellistä luetteloa käyttäjistä, mukaan lukien heidän salasanansa, henkilökohtaiset tiedot, ryhmäjäsenyydet ja työroolit hajautetussa LDAP-tietovarastossa.

Jos sinulla on useita WebSphere Application Server -asennuksia useille

palvelimille, jotka sinun on suojattava, sinun on käytettävä LDAP-rekisteriä, jotta sama rekisteri on kaikkien palvelimien käytettävissä.

Voit koodata näiden tiedostojen salasanat estääksesi niiden lukemisen helposti käyttämällä salasanaenkoodausapuohjelmaa: /bin/PropFilePasswordEncoder.bat|sh

Kun suojaus on käytössä, WebSphere Application Server käyttää SSL:ää

tiedonsiirtoon selaimesta hallintakonsoliin ja muuhun hallinnolliseen viestintään. SSL-viestintä perustuu avaintietokantatiedostoon ja salasanaan. WebSphere Application Serverin mukana tulee valeavaintietokantatiedosto, joka on suojattu WebAS-salasanalla. Suosittelemme

120 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

että luot oman avaintietokantatiedoston tuotantopalvelimia varten. Lisätietoja avaintietokannan mukauttamisesta on WebSphere Information Centerissä: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.base.doc/info/ aes/ae/tsec_preparetruststorefile.html

Voit jälleen koodata näiden tiedostojen salasanat.

WebSphere Rapid Deployment

WebSphere Rapid Deployment on WebSphere ApplicationServer V6:n uusi ominaisuus, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa yrityssovellusten tai niiden komponenttien käyttöönotto kehitystarkoituksiin. WebSphere RapidDeployment on Eclipse IDE:n supistettu versio ja toimii erätilassa.

WebSphere Rapid Deployment on etualalla oleva prosessi, joka valvoo valittua

hakemistoa. Jos kehittäjä kopioi yrityssovelluksen EAR-tiedoston kyseiseen sijaintiin, WebSphere Rapid Deployment havaitsee uuden EAR:n ja ottaa sen automaattisesti käyttöön WebSphere Application Serverissä. Kuva 4-4 näyttää WebSphere Rapid Deployment -komponentit.

Kuva 4-4 WebSphere Rapid Deploymentin osat

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 121

WebSphere Rapid Deployment on tarkoitettu vain kehitysympäristöihin päivitysten testausprosessin yksinkertaistamiseksi sovellukset. Sitä ei ole tarkoitettu tuotantoympäristöihin, joissa et halua tuotantokoodin päivittyvän helposti. Tästä syystä WebSphere Rapid Deployment -prosessi toimii vain etualalla.

4.1.1 Tietojen kerääminen

Sinun on kerättävä seuraavat lokitiedostot ja tiedot järjestelmänhallinnan ongelmien määrittämistä varten: tila-AWebSphere Application Server -lokit ▪ wsadmin-tulosteet hallintakomentosarjat lokit Profilenhallintalokit WebSphere Rapid Kehityslokit

Jos ongelmaa on vaikea luoda uudelleen tai se häiritsee liiketoimintaa, kohdasta

"Seuraava vaihe" sivulla 162 on täydellinen luettelo asiakirjoista, jotka on kerättävä ennen jatkamista. Erityisesti sinun tulee tarkistaa MustGather-asiakirjoista täydellinen luettelo IBM-tuen edellyttämistä asiakirjoista.

WebSphere Application Server -lokit

Sinun on tarkasteltava WebSphere Application Server -lokitiedostoja diagnosoidessasi järjestelmän hallintaongelmia.

122 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Sovelluspalvelin Joidenkin ongelmatyyppien osalta saatat joutua katsomaan myös sen sovelluspalvelimen lokeja, jota yrität hallita. Nämä lokitiedostot ovat:/profiles//logs//SystemOut.log/profiles//logs//SystemErr.log

Järjestelmänhallinnan jäljitys

Useimmat järjestelmänhallintaongelmat voidaan jäljittää asettamalla seuraava jäljitys: Admin=all

Jos et pysty muodostamaan yhteyttä WebSphere-hallintakonsoliin tai wsadminiin, voit

asettaa jäljityksen päivittämällä server.xml-tiedoston jäljitettävälle sovelluspalvelimelle. Löydät server.xml-tiedoston palvelimen kohdan alta asetustiedoston hakemistorakenteessa:/profiles//config/cells//nodes//servers//server.xml

Luku 4. Järjestelmänhallinnan ongelmien määritys 123

Avaa tämä tiedosto tekstieditorissa ja päivitä palvelutunniste muuttamalla startupTraceSpecification tarvitsemaasi jäljitysmerkkijonoon esimerkin 4-1 mukaisesti.

Esimerkki 4-1 Jäljitysmerkkijonon asettaminen tiedostoon server.xml

Sinun on käynnistettävä palvelin uudelleen, jotta tämä tulee voimaan.

wsadminin lähtö Viestit wsadminista kirjoitetaan wsadmin.traceout-lokitiedosto: /profiles//logs/wsadmin.traceout

Voit myös lisätä tähän tiedostoon kirjattujen tietojen määrää jäljittämällä wsadmin-apuohjelman. Päivitä seuraava tiedosto: /properties/wsadmin.properties

Poista rivin kommentti:

com.ibm.ws.scripting.traceString=com.ibm.*=all=enabled

Huomaa, että kirjattujen tietojen käyttö on rajoitettua, koska wsadmin kutsuu MBeansia sovelluspalvelimessa, joka käyttää hallintakonsolisovellusta. Yleensä sinun on myös jäljitettävä sovelluspalvelin.

Hallintakomentosarjalokit

WebSphere Application Server -palveluita voidaan hallita mukana toimitettujen hallintakomentosarjojen avulla. Jokaisessa WebSphere Application Server -asennuksessa on esimerkiksi komentosarja sovelluspalvelimen käynnistämiseksi, komentosarja sovelluspalvelimen pysäyttämiseksi ja komentosarja, joka näyttää kaikkien profiilissa määritettyjen sovelluspalvelimien tilan. Jokainen näistä komentosarjoista kirjoittaa oman lokitiedostonsa palvelimen lokihakemistoon. Esimerkiksi stopServer-skripti kirjoittaa stopServer.log lokihakemistoon:

/profiles//logs//stopServer.log

Profiilin hallintalokit

Profiilin luonti- ja hallintatyökalu wasprofile kirjoittaa viestejä profiilista riippumattomien lokien hakemistoon, joka on: /logs/wasprofile/.log

Tämä lokitiedosto on XML-muodossa.

124 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Graafinen Java-liittymä, jota käytetään profiilin luomiseen, kutsuu vain wasprofilea komento kerättyään tarvittavat tiedot. Oletuksena se ei kirjoita lokia. Voit kuitenkin välittää sille lokiparametrin kuvan osoittamalla tavalla: pctWindows -is:log c:\temp\pct.log

WebSphere Rapid Development -lokit

WebSphere Rapid Deployment -työkalu toimii hakemistossa, jonka luot ja välität WebSphere Rapid Deploymentille WORKSPACE-ympäristömuuttujassa. Se kirjaa Eclipse-viestit kahteen erilliseen tiedostoon tässä hakemistossa: ■ /.metadata/.log/project/.metadata/.log

Muiden WebSphere Application Server -apuohjelmien tapaan WebSphere Rapid

Deployment kutsuu MBeansia sovelluspalvelimessa. Sovelluspalvelimen lokit voivat auttaa ratkaisemaan WebSphere Rapid Deploymentin ongelman. WebSphere Rapid Deployment -apuohjelmaa ei voi jäljittää. Voit kuitenkin jäljittää sovelluspalvelimen kohdassa "WebSphere Application Server -lokit" sivulla 122 kuvatulla tavalla.

Huomautus: UNIX-ympäristössä pisteellä (.) alkavat tiedostot ja hakemistot ovat piilossa. Sinun on välitettävä -a-parametri ls-komennolle nähdäksesi ne.

4.2 Ongelman ratkaiseminen

Aloitat ongelmanmääritysprosessin arvioimalla korkean tason oireita ja määrittämään, kuvaako jokin näistä ongelmaasi. Jos näin ei tapahdu, keräät asianmukaiset tiedot, joita tarvitaan ongelman diagnosointiin.

4.2.1 Korkean tason oireanalyysi

Aloitetaan ongelman ratkaiseminen: Jos et pysty käyttämään WebSphere-hallintakonsolia, siirry kohtaan "Ongelma: Hallintakonsolia ei voi käyttää" Jos käytät wsadminia tai hallintakomentosarjoja, kuten stopServeriä, mutta nämä järjestelmänvalvojan työkalut eivät voi käyttää palvelinprosessia, siirry kohtaan "Ongelma: wsadmin tai hallintakomentosarjat eivät voi käyttää palvelinta" sivulla 130.

Luku 4. Järjestelmänhallinnan ongelmien määritys 125

Jos yrität suorittaa WebSphere Application Server -prosessien hallintatehtäviä (kuten käynnistää tai pysäyttää palvelimen), harkitse seuraavia tilanteita: - Jos yrität eivät pysty pysäyttämään sovelluspalvelinta, siirry kohtaan "Ongelma: Palvelinprosessia ei voida pysäyttää" sivulla 133. - Jos et pysty käynnistämään sovelluspalvelinta, siirry kohtaan "Ongelma: Palvelinprosessia ei voida käynnistää" sivulla 135. - Jos käyttöönottohallinta ei kommunikoi solmuagentin kanssa, siirry kohtaan "Ongelma: Solmuagenttia ei voida käyttää" sivulla 137. - Jos et pysty hallitsemaan Web-palvelinta WebSpheren hallintatyökalujen avulla, siirry kohtaan "Ongelma" : Web-palvelinta ei voi hallita" sivulla 138. - Jos et pysty hallitsemaan (käynnistämään, pysäyttämään, asentamaan) sovellusta, siirry kohtaan "Ongelma: Sovellusten hallinta ei onnistu" sivulla 141. Mikäli et pysty yhdistämään solmu, jossa on käyttöönoton hallinta, siirry kohtaan "Ongelma: Solmun lisääminen käyttöönottohallintaohjelmaan epäonnistui" sivulla 143. Jos teet muutoksia hallintakonsolissa ja saat viestejä, jotka varoittavat tallennusristiriitasta, siirry kohtaan "Ongelma: Tallenna ristiriidat hallintakonsoliin" sivulla 150. Jos yrityssovellukset eivät enää näy hallintakonsolissa, siirry kohtaan "Ongelma: yrityssovelluksia puuttuu" sivulla 151. Mikäli sinulla on ongelmia kommunikoida järjestelmäsi kanssa SSL:n kautta tai Jos vastaanotat viestejä varmenteiden vanhentumisesta, siirry kohtaan "Ongelma: Virheelliset tai vanhentuneet sertifikaatit" sivulla 153. Jos sinulla on ongelmia WebSphere Rapid Deploymentin kanssa, siirry kohtaan "Ongelma: WebSphere Rapid Deployment" sivulla 158. Jos et voi luoda , poista tai päivitä WebSphere Application Server -profiilit, katso WebSphere Application Server V6: Asennusongelmien määritys osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4068.pdf

Minne tästä eteenpäin: Jos oireesi löytymisen ja asianmukaiseen osioon siirtymisen jälkeen tai jos mikään näistä oireista ei muistuta ongelmaasi, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 162.

126 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

4.3 Ongelma-alueiden analysointi Kerättyjen tietojen analysointi johtaa todennäköisesti johonkin seuraavista ongelma-alueista. Jos ei, katso "Seuraava vaihe" sivulla 162.

4.3.1 Ongelma: Hallintakonsolia ei voida käyttää

Yrität käyttää WebSphere-hallintakonsolia, mutta kirjautumissivua ei näytetä. Sen sijaan näet tyhjän sivun tai HTTP 404 -virheen, sivua ei löydy -virheen.

Tämä ongelma ilmenee heti WebSphere Application

Server -palvelimen asennuksen, suojauksen käyttöönoton, solmun lisäämisen jälkeen käyttöönoton hallintaan tai WebSphere Application Server -prosessin uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Verkkokäyttöönottoympäristössä prosessi suoritetaan käyttöönottohallinnassa

. Itsenäisessä palvelinympäristössä prosessi suoritetaan palvelimessa (palvelin1).

Sinun on ehkä myös suoritettava järjestelmänvalvojan jäljitys ja suojausjäljitys ongelmasta riippuen. Katso "Tietojen kerääminen" sivulla 122 saadaksesi lisätietoja.

Mitä etsiä

Tämä ongelma voi ilmetä, koska hallintakonsolia isännöivä palvelin ei ole käynnissä tai yrität muodostaa yhteyden väärään porttinumeroon. Se voi myös tapahtua, jos hallintakonsolin tiedostot on vahingossa poistettu tai suojaus on määritetty väärin.

Tarkista portin numero ja URL-osoite

Oletuksena pääsy hallintakonsoliin tapahtuu seuraavan URL-osoitteen kautta: http://:9060/ibm/console

Portti on kuitenkin määritettävissä, ja jos koneeseen on asennettu useita profiileja, portti voi olla eri kuin oletusportti.

Tarkista WebSphere Application Server SystemOut.log -tiedostosta, että

hallintakonsoli on käynnistynyt. Näet sivulla 128 esimerkin 4-2 kaltaisia ​​viestejä, jotka osoittavat, että hallintakonsoli on käynnistynyt ja mitä porttia hallintakonsoli kuuntelee.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 127

Esimerkki 4-2 Hallintakonsolin käynnistysviestit [6/22/05 9:58:31:342 EDT] 0000001b ApplicationMg A WSVR0221I: Sovellus aloitettu: hallintakonsoli [6/22/05 9:58:31:492 EDT] 0000000a TCPC-kanava A TCPC0001I: TCP-kanava TCP_1 kuuntelee isäntä * (IPv4) -porttia 9060.

Kuva 4-5 Hallintakonsolin portin numero

Varmista, että muodostat yhteyden oikeaan palvelimeen oikealla porttinumerolla, esimerkiksi: http://localhost:9060/ibm/console

Varmista, että hallintakonsolisovellus on käynnistynyt

Jos hallintakonsoli ei käynnisty, näet esimerkissä 4-3 esitetyn kaltaisia ​​virheitä.

Esimerkki 4-3 Hallintakonsolin virheviestit

[7/3/05 15:10:29:359 EDT] 0000000a DeployedAppli E WSVR0100W: Alustuksessa tapahtui virhe,adminconsolejava.io.FileNotFoundException:C. :\IBM\WAS6\AppServer\systemApps\adminconsole.ear\deployment.xml(Järjestelmä ei löydä määritettyä polkua) osoitteessa java.io.FileInputStream.open(Native Method)

128 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Huomautus: WebSphere Application Server V6:ssa adminconsole.ear- ja filetransfer.ear-sovellukset eivät enää näy asennettuina sovelluksina, eikä niitä voida hallita samassa yhteydessä tavalla kuin muut sovellukset. Tämä estää niiden asennuksen vahingossa poistamisen.

Tarkista suojausasetukset

Et ehkä voi käyttää hallintakonsolisovellusta, jos suojaus on käytössä, koska selaimen ja WebSphere Application Serverin välisen SSL-viestinnän määrittämiseen käytettyjen digitaalisten sertifikaattien ongelma on .Jos näin on, voit ilman ongelmia käyttää muita sovelluspalvelimen sovelluksia, jotka eivät käyttäneet SSL:ää. Katso lisätietoja kohdasta "Ongelma: Virheelliset tai vanhentuneet varmenteet" sivulla 153.

Jos ongelmasi ei ratkea korjaamalla virheellisiä varmenteita, voit varmistaa, että se liittyy turvallisuuteen, poistamalla suojaus käytöstä ja testaamalla uudelleen.

Löydät security.xml-tiedoston määrityshakemistorakenteesta osoitteesta /profiles//config/cells//security.xml

Sinun on käynnistettävä palvelin uudelleen, jotta tämä muutos tulee voimaan.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 129

4.3.2 Ongelma: wsadmin tai hallintakomentosarjat eivät pääse palvelimeen Yrität käyttää wsadmin-ohjelmaa järjestelmän hallintaan, mutta et pysty muodostamaan yhteyttä sovelluspalvelinprosessi tai eivät saa vastausta wsadminilta.

Sinulla on tämä ongelma, kun yrität käyttää toimitettuja hallintakomentosarjoja, kuten stopServer.bat tai serverStatus.bat.

Tämä ongelma ilmenee heti WebSphere Application Server -palvelimen asennuksen

jälkeen, suojauksen käyttöönoton, solmun lisäämisen jälkeen käyttöönoton hallintaan tai WebSphere Application Server -palvelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Jos yrität hallita palvelua hallintakomentosarjalla, kuten

stopServer.bat, tarvitset kyseisen skriptin lokitiedoston (stopServer.log) ja mahdollisesti jälkiä kyseisestä komentosarjasta. .

Mitä etsiä

Tämä ongelma voi ilmetä, koska sovelluspalvelin, johon yrität muodostaa yhteyden, ei ole käynnissä tai yrität muodostaa yhteyden väärään porttinumeroon.

Wsadmin-apuohjelma muodostaa yhteyden sovelluspalvelimeen erillisessä

ympäristössä tai käyttöönoton hallintaan hajautetussa ympäristössä. Seuraava virhe osoittaa, että yhteyttä ei voitu muodostaa: WASX7023E: Virhe luotaessa "SOAP"-yhteyttä isäntään "isäntänimi"

Varmista, että sovelluspalvelin on käynnissä ja että käytät oikeaa porttinumeroa yhteyden muodostamiseen sovelluspalvelimeen tai käyttöönottohallintaan.

Tarkista portin numero

Voit määrittää wsadmin.properties-tiedoston avulla, mihin palvelimeen wsadmin yrittää muodostaa yhteyden ja missä portissa. Tämä tiedosto on profiilihakemistorakenteessa: /profiles//properties/wsadmin.properties

130 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Esimerkki 4-4 näyttää isäntänimen ja portin numeron, joita wsadmin käyttää oletuksena.

Esimerkki 4-4 SOAP-isäntä ja portti erilliselle palvelimelle

com.ibm.ws.scripting.host=localhostcom.ibm.ws.scripting.port=8879

Voit verrata tätä sovelluspalvelimen SystemOut.log-merkintään, joka kertoo, missä portissa sovelluspalvelin todella kuuntelee SOAP-yhteyksiä, kuten esimerkissä 4-5.

Esimerkki 4-5 SOAP-liittimen porttinumero SystemOut.logista

[7/8/05 14:19:55:445 EDT] 0000000a JMXSoapAdapte A ADMC0013I: SOAP-liitin on saatavilla portissa 8880

Vaihtoehtoisesti voit välittää portin numeron wsadminille komennolla -portparameter:wsadmin -host kll6571 -port 8880

Verkkokäyttöönoton asennuksessa wsadmin yrittää lähettää pyyntöjä

käyttöönoton hallintaohjelmalle. Jälleen wsadmin.properties-tiedosto sisältää käyttöönoton hallintaprosessin isäntänimen ja portin numeron. Käyttämällä -host- ja -port-parametreja voit käyttää wsadminia muodostamaan suoran yhteyden johonkin muuhun prosessiin kuin käyttöönottohallintaan. Voit esimerkiksi muodostaa yhteyden suoraan solmuagenttiin tai etäsovelluspalvelimeen. Esimerkki 4-6 esittää yhteyden solmuagenttiin ja sitten stopServer-komennon antamista.

Esimerkki 4-6 Yhteyden muodostaminen suoraan solmuagenttiin wsadminin avulla

$ ./wsadmin.bat -host m23vnx60.itso.ral.ibm.com -portti 8881WASX7209I: Yhdistetty prosessiin "solmuagentti" solmu m23vnx60Solmu01 käyttäen SOAPconnectoria; Prosessin tyyppi on: NodeAgentWASX7029I: Jos tarvitset apua, kirjoita: "$Help help"wsadmin>$AdminControl stopServer nodeagentWASX7337I: Palvelimen "solmuagentille" kutsuttu pysäytys Odotetaan pysäytyksen valmistumista.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 131

Huomautus: Esimerkissä 4-6 et saa enää vastausta, koska palvelin sammuu. Käytä Ctrl+c poistuaksesi apuohjelmasta.

Varmista, että sovelluspalvelin on käynnissä

Voit käyttää netstat-komentoa varmistaaksesi, että prosessi kuuntelee porttia. Esimerkki 4-7 näyttää netstat-komennon tulosteen, joka on suodatettu grep-työkalulla näyttämään vain rivit, jotka sisältävät merkkijonon 8880.

Esimerkki 4-7 netstat-lähtö

C:\IBM\WAS6\AppServer\profiles\StandAlone\bin>netstat -an|grep 8880 TCP 0.0.0.0:8880 0.0.0.0:0 KUUNTELU TCP 9.42.171.145:8880 9.42.171.145:1114 CLOSE_WAIT TCP 127.0.0.1:8880 127.0.0.1:1122 CLOSE_WAIT TCP 127.0.0.1:8880 CLOSE_1WAIT.1.1.1.

Huomautus: Netstat-komento on käytettävissä sekä UNIX- että Windows-käyttöjärjestelmissä. Grep-komento on oletuksena käytettävissä UNIXissa, ja voit ladata ilmaisia ​​kopioita grepistä Windowsille.

Voit myös käyttää telnet-komentoa yhteyden muodostamiseen isäntänimeen ja porttiin esimerkin 4-8 mukaisesti.

Esimerkki 4-8 Telnetin käyttö portin testaamiseen

C:\IBM\WAS6\AppServer\profiles\StandAlone\bin>telnet localhost 8880 Yhdistetään paikallispalvelimeen... Yhteyttä ei voitu avata isäntään portissa 8880 : Yhteys epäonnistui

Huomaa, että vaikka yhdistäisitkin, et voi tehdä mitään, koska WebSphere Application Server ei vastaa telnet-komentoihin. Voit sulkea telnet-istunnon painamalla Ctrl+c.

Jos telnet ei pysty muodostamaan yhteyttä, palvelinta ei käynnistetä tai se ei hyväksy minkäänlaista yhteyttä. Yritä käynnistää sovelluspalvelin uudelleen. Sinun on luultavasti lopetettava Java-prosessi, koska se ei hyväksy stopServer-komentoa.

132 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tarkista suojausasetukset Jos suojaus on käytössä, sinun on välitettävä käyttäjänimi ja salasana wsadminille yhteyden muodostamista varten. Jos et välitä käyttäjätunnusta tai salasanaa tai ymmärrät ne väärin, saat virheilmoituksen yhteyden muodostamisessa, kuten esimerkissä 4-9

Esimerkki 4-9 Väärä käyttäjänimi tai salasana

WASX7246E: "SOAP"-yhteyttä ei voi muodostaa isäntään "localhost" todennusvirheen vuoksi. Varmista, että käyttäjä ja salasana ovat oikein komentorivillä tai ominaisuustiedostossa. Poikkeussanoma (jos on): "ADMN0022E: Pääsy getProcessType-operaatiolle on estetty Server MBeanissa riittämättömien tai tyhjien valtuustietojen vuoksi."

Et ehkä voi muodostaa yhteyttä sovelluspalvelimeen tai käyttöönoton hallintaan

, jos suojaus on käytössä, koska SSL-viestinnän määrittämiseen käytettävissä digitaalisissa varmenteissa on ongelma. Katso "Ongelma: Virheelliset tai vanhentuneet varmenteet" sivulla 153 saadaksesi lisätietoja.

4.3.3 Ongelma: Palvelinprosessia ei voi pysäyttää

Yrität pysäyttää sovelluspalvelimen hallintakonsolin kautta, mutta saat virheilmoituksia.

Jos yrität hallita palvelinta hallintakomentosarjalla, kuten

stopServer.bat, tarvitset kyseisen skriptin lokitiedoston (stopServer.log) ja mahdollisesti jälkiä kyseisestä komentosarjasta. .

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 133

Mitä etsiä Kuva 4-6 näyttää tuloksen, jonka näet hallintakonsolissa, jos yrittäisit pysäyttää jumiutuneen sovelluspalvelimen. Kestää jonkin aikaa, ennen kuin pysäytyspyyntö aikakatkaistaan.

Kuva 4-6 Hallintakonsolin virhe sovelluspalvelimen pysäyttämisessä

Tässä tapauksessa käyttöönottohallinnan SystemOut.log-tiedosto ei todennäköisesti sisällä asiaankuuluvia viestejä. Solmuagentin SystemOut.logissa saatat kuitenkin nähdä viestejä, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin esimerkissä 4-10.

Esimerkki 4-10 Solmuagenttivirhe sovelluspalvelimen pysäyttämisessä

[7/11/05 13:51:54:207 EDT] 0000000d ThreadMonitor W WSVR0605W: Säie"SoapConnectorThreadPool"0 (02:0) 06" on ollut aktiivinen 607 027 millisekuntia ja saattaa katketa. Palvelimessa on yhteensä 1 säiettä, jotka voidaan ripustaa.

Tässä esimerkissä ongelmana on, että sovelluspalvelin on ripustettu, eikä se voi vastata pyyntöihin. Saatat myös nähdä tilanteen, jossa solmuagentti on ripustettu, kuten esimerkissä 4-11 näkyy.

Esimerkki 4-11 Hung solmuagentin virheilmoitukset

[7/11/05 14:19:00:918 EDT] 0000000f ThreadMonitor W WSVR0605W: Säie "WebContainer : 1"(0000) on ollut30 aktiivinen 619290 millisekuntia ja voidaan ripustaa. Palvelimessa on yhteensä 1 säiettä, jotka voidaan ripustaa.

Jos solmuagentti on ripustettu, hallintakonsoli aikakatkaistaan ​​lopulta vähintään 10 minuutin kuluttua. Näet viestin käyttöönottohallinnan SystemOut.logissa ennen aikakatkaisua.

Huomautus: Windowsin Tehtävienhallinnassa prosessitunnusta ei näytetä oletusarvoisesti. Voit kuitenkin lisätä prosessitunnuksen (PID) valitsemalla Näytä → Valitse sarakkeet.

134 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Lukitun prosessin pysäyttäminen on yksinkertaisesti kiertotapa. Todellinen ongelma on roikkuminen.

4.3.4 Ongelma: Palvelinprosessia ei voi käynnistää

Jos et pysty käynnistämään sovelluspalvelinta, ongelma on todennäköisesti joko kokoonpano- tai sovellusvirhe. Sekä hallintakonsoli että startServer-komentosarjatulostus palauttavat virheilmoituksen, joka kertoo, mistä etsiä.

Huomautus: Tässä kuvatut vaiheet koskevat myös käyttöönottohallintaa tai solmuagenttia.

Kerättävät tiedot Jos yrität käynnistää palvelimen hallintakonsolin kautta, avaa komentoikkuna ja yritä käynnistää palvelin startServer-komennolla.

Jos nämä lokit eivät kerro ongelman syytä, sinun on ehkä myös jäljitettävä komentosarja.

Mitä etsiä

Kun palvelin ei käynnisty, sinun on tarkistettava startServer-komennon tulos ja kyseisen sovelluspalvelimen lokit sellaisten viestien varalta, jotka kertovat, missä vaiheessa palvelin epäonnistui.

Esimerkki 4-12 näyttää startServer-komennon tulosteen, joka osoittaa, miksi palvelin ei käynnisty.

Esimerkki 4-12 Palvelinta ei voi käynnistää komentoriviltä

C:\IBM\WAS6\AppServer\profiles\StandAlone\bin>startserver server1 ADMU7701I: Koska palvelin1 on rekisteröity toimimaan Windows Service, tämän palvelimen käynnistämispyyntö suoritetaan käynnistämällä siihen liittyvä Windows Service. ADMU0116I: Työkalutietoja kirjataan tiedostoon

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 135

palvelinpalvelin1 on jo käynnissä b) jokin muu prosessi käyttää porttia 8880 ADMU3027E: Palvelimen ilmentymä saattaa jo olla käynnissä: server1 ADMU0111E: Ohjelma poistuu virheellä: com.ibm.websphere.management.exception.AdminException: ADMU3027E: Palvelimen ilmentymä saattaa jo olla käynnissä: server1 ADMU1211I: Saat täydellisen virheen jäljityksen käyttämällä -trace-vaihtoehtoa. ADMU0211I: Virheen tiedot saattavat näkyä tiedostossa:

C:\IBM\WAS6\AppServer/profiles/StandAlone\logs\server1\startServer.log

Esimerkissä 4-12 tulos kertoo, että jokin muu prosessi käyttää yhtä porteista, joita tämä palvelin tarvitsee käynnistykseen. Voit varmistaa, että portti on käytössä netstat-komennolla.

Esimerkki 4-13 osoittaa, että jokin prosessi kuuntelee porttia 8880. UNIXissa voit määrittää lsof-komennolla, mikä prosessi kuuntelee porttia.

Esimerkki 4-13 Netstat-komennon tulos

TCP 9.42.171.145:8880 9.42.171.145:2698 TIME_WAIT TCP 9.42.171.145:8880 9.42.171 TIME39445:2698 TIME_WAIT TCP

Huomautus: Netstat-komento on käytettävissä sekä UNIXissa että Windowsissa.

Esimerkki 4-14 näyttää lsof-komennon tulosteen. Tämä tulos kertoo, että Java-prosessi kuuntelee TCP-porttia 8880. Prosessin tunnus on 12968.

Esimerkki 4-14 Lsof:n käyttäminen avointen porttien tarkistamiseen

[root@m23vnx60 root]# lsof -i|grep 8880 java 12968 wasadmin 135u IPv4 655014 TCP *:8880 (KUUNTELU)

Huomautus: lsof-komennolla on Windows-vastineita ladattavaksi Internetistä.

136 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tarkistamalla palvelimen lokit voit määrittää, onko palvelin todella käynnistynyt.

Esimerkki 4-15 Palvelimen käynnistäminen menettää yhteyden

C:\IBM\WAS6\AppServer\profiles\StandAlone\bin>startserver server1 ADMU7701I: Koska palvelin1 on rekisteröity toimimaan Windows-palveluna, Tämän palvelimen käynnistyspyyntö suoritetaan käynnistämällä siihen liittyvä Windows-palvelu. ADMU0116I: Työkalutietoja kirjataan tiedostoon

Voit ehkä ratkaista tämän asettamalla SOAP-aikakatkaisuparametrin seuraavassa tiedostossa: /profiles//properties/soap.client.props

4.3.5 Ongelma: Solmuagenttia ei voi käyttää

Olet äskettäin käynnistänyt käyttöönoton hallinnan uudelleen ja havainnut, että yksi solmuagenteistasi ei näytä olevan käytettävissä.

Luku 4. Järjestelmänhallinnan ongelmien määritys 137

Ongelman syystä riippuen saatat kuitenkin nähdä hyödyllisiä viestejä lokeissa.

Mitä etsiä

Tarkista solmuagentti varmistaaksesi, että se todella toimii etsimällä sen prosessia ja tarkistamalla sen SystemOut.log. Voit myös varmistaa, että se toimii, yrittämällä muodostaa yhteys solmuagenttiin suoraan wsadminin avulla, kuten esimerkissä 4-6 sivulla 131 näytetään.

Jos solmuagentti on käynnissä eikä käyttöönottohallinta ilmoita virheistä, mutta sanoo silti, että solmuagentti on poissa käytöstä, on mahdollista, että käyttöönoton hallintaohjelman käynnistyessä tapahtui DNS-virhe.

4.3.6 Ongelma: Web-palvelinta ei voida hallita

WebSphere Application Server V6 pystyy hallitsemaan IBM HTTP Server V6:ta hallintakonsolista.

Sinulla on ongelmia Web-palvelimen käynnistämisessä, pysäyttämisessä tai tilan saamisessa.

Mitä etsiä

Voit käynnistää ja pysäyttää minkä tahansa tuetun Web-palvelimen WebSphere-hallintakonsolin avulla. Web-palvelin on asennettava hallittuun solmuun. WebSphere Application Server -solmuagentti suorittaa asianmukaisen aloitus- tai lopetuskomennon.

138 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Kun käytät IBM HTTP Server V6.0:aa, sinun ei tarvitse asentaa Web-palvelinta hallittavaan solmuun, koska hallinta voidaan suorittaa IBM:n kautta HTTP-hallintapalvelin. IBM HTTP Server V6.0:n käynnistämisen ja pysäyttämisen lisäksi voit myös hallita sen asetustiedostoa ja tarkastella Web-palvelimen lokeja.

IBM HTTP Server hallitsemattomassa solmussa

Jos et voi hallita IBM HTTP Server -palvelinta WebSphereadministrative-konsolista, varmista, että IBM HTTP Server -hallintapalvelin on määritetty oikein.

Automaattisesti MD5-muodossa.

Uusi salasana: ****** Kirjoita uusi salasana uudelleen: ****** Lisätään salasana käyttäjälle webadmin

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 139

Kun hallitset IBM HTTP Serveriä WebSphere-hallintakonsolin avulla, sinun on varmistettava, että seuraavat ehdot täyttyvät: ■ Varmista, että IBM HTTP Server -hallinta palvelin on käynnissä. Varmista, että WebSphere-hallintakonsolissa määritetty Web-palvelimen isäntänimi ja portti vastaavat IBM HTTP Server -hallintapalvelimen nimeä ja porttia. Varmista, että palomuuri ei estä sinua käyttämästä IBM HTTP Server -hallintapalvelinta WebSphere-hallintakonsolista. Jos yrität hallita IBM HTTP Server -palvelinta suojatun SSL-yhteyden kautta, varmista, että olet vienyt IBM HTTP Server -hallintapalvelimen avaintietokannan henkilökohtaisen sertifikaatin ja tuonut sen WebSphere-avaintietokantaan allekirjoittajavarmenteena. Avaintietokanta tunnistetaan sas.client.props-tiedoston com.ibm.ssl.trustStore-parametrissa. Varmista, että IBM HTTP Server admin_error.log -tiedosto ja WebSphere Application Server -lokit (trace.log) eivät sisällä virheitä.

IBM HTTP Server hallitussa solmussa

Kun IBM HTTP Server hallitussa solmussa käynnistetään WebSphere-hallintatyökalujen avulla. Solmuagentti antaa saman komennon, jota käyttäisit komentoriviltä, ​​eli /bin/apachectl

Käyttöönoton hallinta ei kirjaa viestejä, kun yrität käynnistää Web-palvelimen. Solmuagentti kirjaa lokiin yksinkertaisen viestin ilmoittaakseen, että se yrittää käynnistää Web-palvelimen esimerkin 4-16 mukaisesti.

Jos Web-palvelin ei käynnisty, saat virheviestin hallintakonsoliin ja viestin solmuagentin lokiin, kuten esimerkissä 4-16 on esitetty.

Esimerkki 4-16 Solmuagenttiviestit käynnistävät verkkopalvelimen

[7/12/05 14:56:15:658 EDT] 000000a6 AdminHelper A ADMN1001I: Verkkopalvelin1 yritetään käynnistää solmussa m23vnx60Node0nx60 .[7/12/05 14:56:15:661 EDT] 000000a6 NodeAgent W ADML0065W: Synkronointitoiminto ennen sovelluspalvelimen käynnistämistä epäonnistui.

140 WebSphere Application Server V6 -ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

[7/12/05 14:56:22:843 EDT] 000000a6 NodeAgent W ADML0040E: Prosessi aikakatkaistiin odottamassa palvelimen "webserver1" alustusta : 1200 sekuntia

Sinun on tarkistettava verkkopalvelimen lokit selvittääksesi, mikä meni pieleen.

Voit myös jäljittää sekä käyttöönottohallinta- että solmuagenttiprosessia kohdassa "Tietojen kerääminen" sivulla 122 kuvatulla tavalla kerätäksesi lisätietoja vian lähteestä.

4.3.7 Ongelma: Sovellusten hallinta ei onnistu

Yrität hallita sovelluksia, esimerkiksi käynnistää, pysäyttää tai asentaa sovelluksen, ja sinulla on ongelmia.

Nämä ongelmat ilmenevät sovelluksen asennuksen aikana,

sovelluksen asentamisen jälkeen tai palvelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Mitä etsiä

Kun tapahtuu virhe yrittäessäsi hallita sovellusta, voit tehdä seuraavat asiat: tila- on asennettu oikein. Varmista, että määritysvarasto ei ole vioittunut

Varmista, että resurssi- tai luokkapolkuvirheitä ei ole.

Sovelluspalvelimen lokitiedostot ovat ensimmäinen paikka, josta katsot, kun niihin ilmoitetaan itse sovellukseen liittyvistä ongelmista, kuten luokkapolku- tai resurssiongelmista. Hallintakonsolin virhesanoma kertoo, mikä solmu ja palvelin on tarkistettava, kuten näkyy kohdassa Kuva 4-7 sivulla 142. Jos löydät tällaisen virheen, ratkaise sovelluksen koodaus- tai resurssiongelma sovelluskehittäjien kanssa.

Varmista, että sovellus on asennettu oikein

Jos sovellus ei käynnisty palvelimella asennuksen jälkeen, asennus ei ehkä ole onnistunut. Asennus saattaa olla

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 141

vaikutti onnistuneelta, mutta kun yrität käynnistää sovelluksen, se epäonnistuu ja hallintakonsoliin tulee viesti, kuten kuvassa Kuva 4-7 sivulla 142.

Kuva 4-7 Viesti hallintakonsolista, kun sovellus ei käynnisty

Tämä viesti näkyy myös käyttöönoton hallinnassa SystemOut.log, kuten

on esitetty esimerkissä 4-17.

Sovelluspalvelin SystemOut.log näyttää samanlaisen viestin, kuten

esimerkissä 4-18.

Esimerkki 4-18 Viesti sovelluspalvelimen lokissa, kun sovellus ei käynnisty[7/12/05 9:44:07:379 EDT] 00000039 ApplicationMg W WSVR0215W: Sovelluksen aloitus, HelloApp, epäonnistui. Sovellusta ei ole asennettu.

Varmista, että määritystietovarasto ei ole vioittunut

Määritystietovaraston vioittuminen voi myös aiheuttaa sen, että yrityssovellukset eivät käynnisty. Esimerkiksi solmun serverindex.xml-tiedosto sisältää luettelon kaikista solun palvelimista ja porteista, joiden kanssa solmun on ehkä kommunikoitava. Siinä luetellaan myös sovellukset, jotka on otettu käyttöön kyseisten solmujen palvelimilla.

142 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Jos tämä tiedosto vioittuu ja sovellusluettelo katoaa, sovelluksia ei käynnistetä tämän solmun palvelimessa. Kun palvelinprosessi käynnistyy, se luulee, että sovellusta ei ole asennettu, eikä yritä käynnistää sitä. Jos yrität käynnistää sovelluksen hallintakonsolista, näet viestin, joka näkyy kohdassa Kuva 4-7 sivulla 142. Sovelluspalvelimen lokit kertovat, että sovellusta ei ole asennettu, kuten esimerkissä 4-18 sivulla näkyy. 142.

Siirry sitten hallintakonsolissa kohtaan Järjestelmänhallinta →

Solmut. Valitse solmu ja valitse Full Resynchronize kuvan 4-8 mukaisesti.

Kuva 4-8 Täysi synkronointi

4.3.8 Ongelma: Solmun lisääminen käyttöönoton hallintaohjelmaan epäonnistui

WebSphere Application Server -solmu on yhdistetty käyttöönoton hallintaan addNodea käyttämällä komento. Tämä voi joskus epäonnistua.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 143

Kerättävät tiedot Seuraavista lokeista voi olla apua määritettäessä, miksi et voi lisätä solmua käyttöönoton hallintaan. Käyttöönottovastaavan lokit

Vian syystä riippuen saatat joutua katsomaan myös käyttöönottohallinnan lokeja.

Mitä etsiä

Esimerkki 4-19 osoittaa, että yhteys addNode-komentosarjasta käyttöönoton hallintaohjelmaan aikakatkaistiin ennen työn valmistumista.

Esimerkki 4-19 AddNode-komentosarjan virheet

ADMU0116I: Työkalun tietoja kirjataan tiedostoon /opt/IBM/WAS6/AppServer/profiles/Craig02/logs/addNode.log ADMU0128I: Käynnistystyökalu Craig02-profiililla ADMU0001I: Aloita solmun m23vnx60Node02 yhdistäminen Deployment Managerilla osoitteessa kll6571:8879. ADMU0009I: Yhteys Deployment Manager -palvelimeen onnistui: kll6571:8879 ADMU0507I: Palvelimia ei löytynyt määrityksistä kohdassa:

144 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

ADMU0211I: Virhetiedot voivat näkyä tiedostossa: /opt/IBM/WAS6/AppServer/profiles/Craig02/logs/addNode.log

Saat tarkempia tietoja addNode-lokista esimerkissä 4-20 sivulla 145 esitetyllä tavalla.

Esimerkki 4-20 AddNode.log-tiedoston virheet

[7/12/05 15:20:02:155 EDT] 0000000a AdminTool A ADMU0113E: Ohjelma poistuu virheestä: com.ibm.websphere .management.exception.ConnectorException: ADMC0009E: Järjestelmä ei onnistunut soittamaan SOAP RPC -kutsua: invoke at com.ibm.ws.management.connector.soap.SOAPConnectorClient.invokeTemplate(SOAPCon nectorClient.java:642) ...tuloksena: [SOAPPoikkeus: faultCode=SOAP-ENV:Client; msg=Luku aikakatkaistiin; targetException=java.net.SocketTimeoutException: Luku aikakatkaistiin] osoitteessa org.apache.soap.transport.http.SOAPHTTPConnection.send(Tuntematon lähde)

4.3.9 Ongelma: Tietovaraston synkronointi

Teet muutoksia kokoonpanoosi Network Deployment -ympäristössä ja vaikka voit tallentaa muutokset, synkronointipyyntö etäsolmuun epäonnistuu.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 145

Mitä etsiä Tarkista SystemOut.log käyttöönottohallinnasta ja palvelimen solmuagentista, joka ei synkronoi. Hallintakonsolin viesti kertoo, mikä solmu ei onnistu synkronoimaan, kuten kuvassa Kuva 4-9.

Kuva 4-9 Epäonnistuneen solmun synkronoinnin tulos

Esimerkissä 4-21 näkyvä viesti näkyy

käyttöönottohallinnan SystemOut.logissa.

Esimerkki 4-21 Solmun synkronointi ei onnistu

[7/3/05 16:01:17:845 EDT] 00000026 CellSync E ADMS0104I: Järjestelmä ei pysty käynnistämään synkronointipyyntöä nodeWebSpheressa: platform=common,cell=IBM-99TVXRDCell01,versio=6.0.1.2,name=nodeSync,mbeanIdentifier=nodeSync,type=NodeSync,node=IBM-99TVXRDNode01,prosessi=nodeagent.javax.management.InstanceNotFoundsException kanssa MBeanBeanSpherever: MbeanBeanSException :platform=common,cell=IBM-99TVXRDCell01,versio=6.0.1.2,name=nodeSync,mbeanIdentifier=nodeSync,type=NodeSync,solmu=IBM-99TVXRDNode01,prosessi=solmuagentti

146 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Muokattavan tiedoston replikoitu kopio saattaa olla vioittunut tai sitä ei voida käyttää solmussa, jossa muutos tehdään. Esimerkiksi Java-keon koko-parametrin muuttaminen päivittää arkiston server.xml-tiedoston. Muutos tehdään tiedoston pääkopioon, ja hallintakonsoli palauttaa viestin, että muutos on tallennettu ja synkronointi onnistui, kuten kuvassa Kuva 4-10.

Kuva 4-10 Onnistuneen tallennuksen ja synkronoinnin tulos

Myös käyttöönottohallinnan SystemOut.log näyttää synkronoinnin onnistuneen

: [7/3/05 16:11 :13:343 EDT] 00000085 DeploymentMan A ADMS0208I: Solun määritysten synkronointi on valmis.

Solmuagentin SystemOut.log näyttää kuitenkin, että solmuagentti ei pysty avaamaan tiedostoa käyttöoikeuksien vuoksi, kuten esimerkissä 4-22 näkyy.

Esimerkki 4-22 Solmuagentti ei voi avata server.xml:tä

[7/3/05 16:11:13:902 EDT] 00000040 FileDocument E ADMR0104E: Järjestelmä ei pysty lukemaan asiakirjoja soluja/ IBM-99TVXRDCell01/nodes/IBM-99TVXRDNode01/servers/server1/server.xml:java.io.FileNotFoundException:C:\IBM\WAS6\AppServer\profiles\AppSrv01\config\cells\IBMRDM-99TVX9 \servers\server1\server.xml (Pääsy on estetty)[7/3/05 16:11:13:912 EDT] 00000040 NodeSyncTask A ADMS0016I: Määritysten synkronointi epäonnistui.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 147

Tässä tapauksessa ratkaisu on korjata tiedostojen käyttöoikeudet ja yrittää synkronointia uudelleen.

Muissa tapauksissa, kuten vioittunut tai tyhjä tiedosto, ratkaisu on poistaa tiedosto ja sallia automaattinen synkronointi, jotta tiedosto korvataan hyvällä kopiolla pääarkistosta.

Jos automaattinen synkronointi ei ole käytössä, sinun on synkronoitava

solmu manuaalisesti joko hallintakonsolista tai itse solmusta. Kuva 4-11 näyttää tiedostojen synkronointiasetukset solmuagentille. Tässä tapauksessa automaattinen synkronointi on käytössä.

Kuva 4-11 Automaattisen tai manuaalisen synkronoinnin määrittäminen

148 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Jos et pysty määrittämään, miksi synkronointi epäonnistuu viesteistä kokeile lokeissa komentorivisynkronointia solmusta, jota et voi synkronoida. Sinun on pysäytettävä solmuagentti. Anna komentoriviltä syncNode-komento kuvan 4-23 mukaisesti. Sinun on välitettävä sille käyttöönottohallinnan isäntänimi ja SOAP-portti. Voit myös määrittää -trace-vaihtoehdon.

Esimerkki 4-23 SyncNoden suorittaminen ja jäljitys

[wasadmin@m23vnx60 bin]$ ./syncNode.sh kll6571 8879 -trace ADMU0115I: Jäljitystila on käytössä. ADMU0116I: Työkalutietoja kirjataan tiedostoon /opt/IBM/WAS6/AppServer/profiles/Node01/logs/syncNode.log ADMU0401I: Aloita syncNode-toiminto solmulle m23vnx60Node01 Deployment Managerin solun kokoonpanon kll6571:n: 0801791 ADMU:n nodechizing6 välillä. ADMU0111E: Ohjelma poistuu virheestä: com.ibm.websphere.management.exception.AdminException: ADMU0005E: Virhe arkiston synkronoinnissa ADMU0211I: Virheen tiedot voivat näkyä tiedostossa: /opt/IBM/WAS6/AppServer/pro01es/Cerver/pro01 syncNode.log

Huomautus: Voit pysäyttää solmuagentin ilman, että sinun tarvitsee pysäyttää sovelluspalvelimia. Solmuagentin pysäyttämisen toiminnallinen vaikutus on, että se ei valvo sovelluspalvelimia varmistaakseen, että ne ovat käynnissä.

Lokitiedoston tarkastelu näyttää ongelman esimerkin 4-24 mukaisesti.

Esimerkki 4-24 syncNode ei avaudu server.xml

[7/11/05 12:14:00:448 EDT] 0000000c FileDocument E ADMR0105E: Järjestelmä ei pysty kirjoittamaan asiakirjasoluja/kll01571C /nodes/m23vnx60Node01/servers/server02/server.xml:java.io.FileNotFoundException:/opt/IBM/WAS6/AppServer/profiles/Node01/config/cells/kll6571Cell01/nodes/server/server0x6/m0Craxign.0x Lupa kielletty)

Tässä esimerkissä jäljitystä ei tarvinnut suorittaa, koska virheilmoitus olisi joka tapauksessa ilmestynyt. Jäljistä on hyötyä ongelman löytämisessä, kun ilmeisiä virheitä ei ole.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 149

Esimerkki 4-25 Hyvänlaatuinen FileNotFound poikkeusjava.io.FileNotFoundException:/opt/IBM/WAS6/AppServer/profiles/Node01/config/cells/kll6571Cell /m23vnx60Node01/servers/nodeagent/variables.xml (ei tällaista tiedostoa tai hakemistoa)

4.3.10 Ongelma: Tallenna ristiriidat hallintakonsolissa

Näet viestejä, jotka kertovat, että järjestelmänvalvojan arkistossa on tallennusristiriita, kun kirjaudut hallintakonsoliin.

Mitä etsiä

Kun olet tehnyt muutoksia WebSphere Application Server -kokoonpanoon hallintakonsolissa ja yrittänyt tallentaa muutokset, näet viestin, joka kertoo, että tallennusristiriita on kuvan mukainen. 4-12.

Kuva 4-12 Tallennusristiriita

Tämä virhe kertoo, että kokoonpanotietovaraston yhden tai useamman tiedoston päivityksessä on ristiriita. Tallennusristiriitaa ei raportoida SystemOut.logissa, ellet päätä korvata ristiriitaista muutosta tai olet ottanut jäljityksen käyttöön.

150 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tallennusristiriita voi tapahtua useista syistä: kun yksi järjestelmänvalvoja on tehnyt muutoksia kokoonpanoon samanaikaisesti. ▪️Määritystietovarastotiedostoihin on tehty muutoksia suoraan. Tallennat sovelluksia WebSphere Rapid Deploymentin avulla.

Esimerkki 4-26 Määritysmuutosten korvaaminen

[7/11/05 11:20:03:348 EDT] 00000037 FileRepositor A ADMR0016I: Käyttäjä WTRNTDM/config modifieddocument solu servers/server1/server.xml.[7/11/05 11:20:10:569 EDT] 0000003f ServletWrappe A SRVE0242I:[/secure/tiles/syncconflict.jsp]: Alustus onnistui.[7/11:05 20:23:808 EDT] 00000038 FileRepositor W ADMR0114W: Järjestelmä korvaa asiakirjasolut/kll6571Node01Cell/nodes/kll6571StandAlone/servers/server1/server.xml pyynnöstä.[5/13:01:08]0ED:08:08 038 FileRepositor A ADMR0016I: Käyttäjä WTRNTDM/wasadmin modifieddocument cells/kll6571Node01Cell/nodes/kll6571StandAlone/servers/server1/server.xml.

On mahdollista, että arkiston parissa työskentelee useampi kuin yksi järjestelmänvalvoja

samaan aikaan, eikä tallennusristiriitojen kanssa synny ongelmia, kun nämä järjestelmänvalvojat työskentelevät arkiston eri tiedostojen ja objektien kanssa. Ellet tarkista jatkuvasti SystemOut.logia, et voi olla varma, että tekemäsi muutokset eivät korvaudu. Siksi suosittelemme, että vain yksi järjestelmänvalvoja tekee muutoksia kerrallaan.

4.3.11 Ongelma: yrityssovelluksia puuttuu

Olet kirjautunut hallintakonsoliin ja yrität hallita yrityssovelluksia, mutta niitä ei näytetä. Sovellukset saattavat toimia hyvin toiminnallisesti, et vain voi hallita niitä. Tämä ongelma ilmenee todennäköisimmin palvelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Luku 4. Järjestelmänhallinnan ongelmien määritys 151

Kerättävät tiedot Seuraavista lokeista voi olla apua määritettäessä, miksi sovelluksia puuttuu.

Mitä etsiä

Sinun pitäisi nähdä luettelo asennetuista sovelluksista hallintakonsolissa kohdassa Sovellukset → Yrityssovellukset. Jos sovelluksiasi ei enää ole tässä luettelossa, aloita tarkistamalla käyttöönottohallinnan loki. Tämä ongelma voi johtua kokoonpanotietovaraston vioituksesta tai käyttöoikeusongelmista, kuten esimerkissä 4-27 näytetään.

Esimerkki 4-27 Käyttöoikeusongelma käyttöönottohallinnan lokissa

[7/13/05 14:09:48:993 EDT] 0000003a FileDocument E ADMR0104E: Järjestelmä ei pysty lukemaan asiakirjaa soluja/m23ell0vnx60C Applications/HelloApp.ear/deployments/IBMUTC/deployment.xml:java.io.IOPoikkeus: Ei tällaista tiedostoa tai hakemistoa

Solmuagentin lokin tarkastelu näyttää sinulle samanlaisen viestin, joka mahdollisesti viittaa eri tiedostoon, kuten esimerkissä 4-28.

Esimerkki 4-28 Oikeusongelma solmuagentin lokissa

[7/13/05 14:12:03:979 EDT] 00000035 FileDocument E ADMR0109E: Tapahtui virhe palautettaessa asiakirjojen soluja/m23vnx/APplicationell/01/elloapplicationell .ear/deployments/HelloApp/META-INF/was.policy:java.io.FileNotFoundException:/opt/IBM/WAS6/AppServer/profiles/AppSrv01/config/cells/m23vnx60Cell01/applications/HelloAppments.e/HelloAppments. META-INF/was.policy (lupa evätty)

Sovelluspalvelimen lokista näkyy myös, että ongelman aiheuttavat tiedostojen käyttöoikeudet, kuten esimerkissä 4-29 näytetään.

Esimerkki 4-29 Käyttöoikeusongelma sovelluspalvelimen lokissa

[7/13/05 13:55:26:517 EDT] 0000001b FileDocument E ADMR0104E: Järjestelmä ei pysty lukemaan asiakirjaa soluja/m23vnx60Cell01 nodes/m23vnx60Node01/perftuners.xml: java.io.IOPoikkeus: Lupa estetty

Kaikissa kolmessa tapauksessa viestit viittaavat eri tiedostoihin ja eri sijainteihin tiedostojärjestelmässä. Luettelotiedostojen tiedostooikeuksien tarkistaminen osoittaa, että prosesseja suorittavalla käyttäjällä ei ole kirjoitusoikeutta kyseisiin tiedostoihin.

Tässä esimerkissä palvelimet toimivat UNIX-alustalla ja ne on määritetty toimimaan ei-root-käyttäjänä normaaleissa olosuhteissa. Jossain vaiheessa palvelimet olivat

152 WebSphere Application Server V6 -ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

käynnisti uudelleen pääkäyttäjän ja HelloApp-sovellus otettiin käyttöön. Sitten palvelimet käynnistettiin uudelleen normaalina ei-root-käyttäjänä ja tämä ongelma ilmeni. Ei-root-käyttäjä ei voinut kirjoittaa tiedostoihin, jotka luotiin palvelimen ollessa pääkäyttäjänä. Ongelma ratkeaa nollaamalla tiedostojen käyttöoikeudet.

4.3.12 Ongelma: Virheelliset tai vanhentuneet varmenteet

Jos ongelmasi näyttävät liittyvän SSL-käyttöä vaativiin sovelluksiin, on todennäköistä, että ongelma johtuu virheellisistä tai vanhentuneista varmenteista. Tämä voi aiheuttaa erilaisia ​​järjestelmänhallintaongelmia. Vanhentuneiden sertifikaattien kanssa voi ilmetä ongelmia milloin tahansa, jos et hallinnoi varmenteitasi. Voit myös törmätä tähän ongelmaan, jos olet äskettäin ottanut suojauksen käyttöön.

Sinun on ehkä myös suoritettava järjestelmänvalvojan jäljitys ja suojausjäljitys ongelmasta riippuen. Katso "Tietojen kerääminen" sivulla 122 saadaksesi lisätietoja.

Mitä etsiä

WebSphere Application Server kirjoittaa varoitussanoman (esimerkki 4-30) SystemOut.log-tiedostoon ennen kuin varmenteen vanhenee. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden uusia varmenteet ennen varsinaista vanhenemispäivää ja ennen kuin sovellukset lakkaavat toimimasta. Tällä hetkellä WebSphere Application Server V6 ei kuitenkaan ilmoita varmenteen vanhentumisesta.

Esimerkki 4-30 Varmenteen vanhenemisvaroitusviestit

7/6/05 11:37:15:860 EDT] 0000000a SASRas W JSAS0456W: VAROITUS sasOutboundSSLConfig: Varmenne, jonka alias on 07/exppires07 keyStoreC:\IBM\WAS6\AppServer/profiles/StandAlone/etc/ExpiresKeyFile.jks vanhenee 1 päivän kuluttua.

Luku 4. Järjestelmänhallinnan ongelmien määritys 153

Sovelluspalvelimen jäljittäminen seuraavan jäljitysmerkkijonon avulla näyttää, onko ongelma varmenteissa, kuten esimerkissä 4-31: traceString=ORBRas=all

Esimerkki 4-31 Jäljitysviestit, joissa näkyy vanhentunut varmenne

[7/7/05 10:23:17:553 EDT] 00000020 ORBRas 1 com.ibm.rmi.transport.ListenerThread run:259LT =3:P=897141:O=0:port=9402 Seuraava poikkeus oli loggedjavax.net.ssl.SSLEpoikkeus: Ei saatavilla olevaa varmennetta vastaa käytössä olevia SSL-salauspaketteja.

Jos näet viestejä, jotka osoittavat, että varmenne on vanhentunut tai siinä on ongelma, sinun tulee tarkistaa varmenne IBM Key Management -työkalulla (ikeyman).

Verkkokäyttöönoton asennuksessa löydät tämän tiedoston osoitteesta:

/profiles//config/cells//security.xml

Etsi security.xml-tiedostosta XML-tunniste esimerkin 4-32 mukaisesti.

Esimerkki 4-32 Security.xml:ssä määritetyt avaintietokantatiedostot

Sinun on tiedettävä avaintietokantatiedoston salasana. Jos et ole vaihtanut toimitettuja valeavaintiedostotietokantoja, oletussalasana on WebAS.

154 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Kuva 4-13 näyttää DummyServerKeyFile-avaintietokannan, joka on avoinna ikeymanutilityssä. Napsauta tässä esimerkissä varmenteen nimeä, websphere dummy -palvelinta ja napsauta sitten Näytä/muokkaa. Jos varmenne on vanhentunut, apuohjelma näyttää tämän kertovan viestiruudun. Sitten se näyttää varmenteen tiedot.

Kuva 4-13 Avaa avaintietokanta ikeyman-apuohjelmassa

Validity-kenttä näyttää myös, onko varmenne vanhentunut. Kuvassa 4-14 sivulla 156 varmenne on voimassa vain 7. heinäkuuta 2005 asti. Sulje ikkuna napsauttamalla OK.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 155

Kuva 4-14 Vanhentuneen varmenteen tiedot

Toimi: Pyydä uusi avain varmenteen myöntäjältä

Jos varmenne on vanhentunut, voit ratkaista tämän ongelman luomalla uuden kelvollisen varmenteen olemassa olevaan avaintietokantatiedostoon.

Kun asiakasohjelma, kuten selain, muodostaa SSL-yhteyden

-palvelimeen, asiakas voi luottaa varmenteen sisältöön, jonka luotettava kolmas osapuoli on vahvistanut. Varmenteen myöntäjä toimii luotettavana kolmantena osapuolena. Avaintenhallinta-apuohjelman avulla voit pyytää varmennetta varmenteen myöntäjältä. Varmenneviranomainen veloittaa sinulta tästä palvelusta.

Toimi: Luo itseallekirjoitettu varmenne (ei tuotantoon)

Vaihtoehtoisesti voit luoda itseallekirjoitetun varmenteen valeavaintiedostotietokantaan. Tämä on varmenne, jota voidaan käyttää SSL-yhteyden muodostamiseen, jos asiakas päättää hyväksyä varmenteen, vaikka varmenneviranomainen ei ole vahvistanut sitä. Tuotantoympäristössä sinun ei pitäisi käyttää itse allekirjoitettuja varmenteita SSL-yhteyksien suojaamiseen.

Jos haluat luoda itse allekirjoitetun varmenteen, napsauta kohtaa Uusi itse allekirjoitettu, kuten näkyy

Kuva 4-13 sivulla 155.

156 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Kuva 4-15 Uuden itse allekirjoitetun varmenteen luominen

Anna itse allekirjoitetun varmenteen tiedot. Maksimi voimassaoloaika, jonka voit asettaa, on 7300 päivää tai noin 20 vuotta.

Kun olet luonut uudet sertifikaatit, käynnistä WebSphere ApplicationServer uudelleen ja testaa uudelleen.

Minne tästä eteenpäin: Jos olet käyttänyt kaikki tämän osan mahdollisuudet ja sinulla on edelleen ongelmia SSL:n ja varmenteiden kanssa, katso "Seuraava vaihe" sivulla 162.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 157

4.3.13 Ongelma: WebSphere Rapid Deployment Yrität käyttää WebSphere Rapid Deploymentia sovelluksen kehittämiseen ja testaamiseen, etkä voi muodostaa yhteyttä sovelluspalvelin tai WebSphere Rapid Deployment ei luo tai päivitä sovelluksia.

Mitä etsiä

Jos sinulla on ongelmia WebSphere Rapid Deploymentin kanssa, voit tehdä seuraavat toimet: tila- Varmista, että käyttöönottohallinta ja sovelluspalvelin ovat käynnissä. Etsi Java-koodausvirheitä

WORKSPACE-muuttujan tarkistaminen

Kerrot WebSphere Rapid Deploymentille, mitä hakemistoa valvotaan asettamalla WORKSPACE-ympäristömuuttuja. Mitä hakemistoa käytät, on sinun päätettävissäsi. Varmista, että sijoitat päivitettävät tiedostot WORKSPACE-ympäristömuuttujan määrittelemään sijaintiin. Esimerkki: WORKSPACE=C:\IBM\WRD

Jos määrität hakemiston väärin WORKSPACE-muuttujassa, WebSphere

Rapid Deployment käynnistyy, mutta se ei rakenna tai ota käyttöön sovelluksia, koska se valvoo väärää hakemistoa.

WebSphere Rapid Deployment -kokoonpanon tarkistaminen

Varmista, että olet suorittanut wrd-config-sovelluksen ympäristön määrittämiseksi käsittelemällesi WebSphere Rapid Deployment -projektille. Voit tarkistaa projektisi asetukset katsomalla projektin määritystiedostoa osoitteessa: //.wrdconfig.xml

Esimerkki 4-33 näyttää tämän tiedoston sisällön.

158 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Verkon käyttöönottoympäristössä palvelimenNimen tulee olla looginen

sovelluksen suorittavan sovelluspalvelimen nimi. ServerJMXHostand serverJMXPortin tulisi viitata käyttöönottohallinnan isäntänimeen ja SOAP-porttiin.

Tarkista, että sovellusta rakennetaan

Voit tarkistaa WebSphere Rapid Deployment -lokin (esimerkki 4-34) varmistaaksesi, että ympäristö on alustettu ja että työtilaan tehdyt muutokset tunnistetaan. Viestistä näkyy myös, käsitelläänkö muutoksia oikein.

!ENTRY org.eclipse.core.runtime 10. heinäkuuta 2005 03:37:32.816

!MESSAGE Tuotetta org.eclipse.platform.ide ei löytynyt.

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:49.16

!VIESTI Luodaan uutta HelloApp-projektia.

!ENTRY org.eclipse.core.resources 1 1. 10. heinäkuuta 2005 03:40:51.936

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 159

!MESSAGE Ei voitu ladata kirjasto: libcore_2_1_0b.so. Tämä kirjasto tarjoaa alustakohtaisia ​​optimointeja tietyille tiedostojärjestelmän toiminnoille. Tätä kirjastoa ei ole kaikilla alustoilla, joten tämä ei välttämättä ole virhe. Resurssilaajennus palaa turvallisesti käyttämään java.io.File-toimintoa.

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 1 1. 10. heinäkuuta 2005 03:40:51.994

!MESSAGE Aktiivisen hakemiston tunnuksen tallentaminen työtilan juureen.

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:52.85

!MESSAGE Tyylin "WebSphere Free Form Project" määrittäminen projektille "HelloApp".

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:52.87

!MESSAGE Tallennetaan nykyistä tyyliä ja projektin ominaisuuksia...

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:52.782

!MESSAGE Koonnoksen tulostussijaintiin määritetään: '/HelloApp/bin'

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:52.861

!MESSAGE Lähdekansion määrittäminen hakemistoon '/HelloApp'

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:52.863

!MESSAGE Lähdekansion määrittäminen hakemistoon '/HelloApp/gen/src'

!ENTRY com.ibm.ws.rapiddeploy.core 0 0 10. heinäkuuta 2005 03:40:53.110

!VIESTI Uuden koontiversion tulostussijainnin määrittäminen osoitteeseen '/HelloApp/bin'

Varmista, että käyttöönoton hallintaohjelma ja sovelluspalvelin ovat käynnissä

Jos WebSphere Application Server ei ole käytettävissä WebSphere Rapid Deploymentin käynnistyksen yhteydessä, näet seuraavan viestin WebSphere Rapid Deployment -konsolissa: VIRHE! Yhteyden muodostaminen WebSphere Application Serveriin epäonnistui

Esimerkki 4-35 WebSphere Rapid Deployment ei voi julkaista sovellusta

Latauksen aikana tapahtui virhe. : publishrecord.remote [01:23:40 PM] Viedään korvatiedostoa. [01:23:41 PM] VIRHE! [SOAPPoikkeus: faultCode=SOAP-ENV:Client; msg=Virhe avattaessa socket: java.net.ConnectException: Yhteys evätty: yhdistä;

160 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

targetException=java.lang.IllegalArgumentException: Virhe avattaessa socket:java.net.ConnectException: Yhteys evätty: yhdistä]

Verkon käyttöönottoympäristössä julkaiset sovelluksen

käyttöönoton hallintaohjelmalle. Sovellusta ajetaan kuitenkin erillisellä sovelluspalvelimella. Jos käyttöönottohallinta ei ole käynnissä, näet konsolissa esimerkissä 4-35 näkyvän sanoman. Jos kohdesovelluspalvelin ei ole käynnissä, sovellus julkaisee, mutta ei käynnisty. Näet konsolissa esimerkin 4-36 mukaisen viestin.

Esimerkki 4-36 WebSphere Rapid Deployment ei voi käynnistää sovellusta

[12:08:01 PM] VIRHE! Sovellus ei käynnistynyt. HelloApp[12:08:01 PM] VIRHE! MBeanServer ei löydä MBeania ObjectNameWebSphere:platform=dynamicproxy,cell=m23vnx60Cell01,version=6.0.1.2,name=ApplicationManager,mbeanIdentifier=ApplicationManager,type=ApplicationManager,node=m23serv01:1process] TAI! Katso lisätietoja palvelimen lokeista.

Kun olet käynnistänyt prosessin uudelleen, sinun on tehtävä muutos yhteen sovellustiedostoista, jotta WebSphere Rapid Deployment havaitsee päivityksen ja julkaisee sovelluksen uudelleen.

Huomautus: WebSphere Rapid Deploymentin käyttäminen aiheuttaa tallennusristiriitoja

hallintakonsolissa, jos sinä tai joku toinen järjestelmänvalvoja olet kirjautunut sisään. Tämä on toinen syy, miksi WebSphere Rapid Deploymentia tulisi käyttää vain kehitystyössä.

Etsi Java-koodausvirheitä

Jos sovelluskoodissasi on virheitä, WebSphere Rapid Deployment näyttää koodausvirheen konsolissa, esimerkiksi:[01:28:05 PM] 'Syntaksivirhe, lisää ";" täydentämään lausuntoa resurssissa "HelloServlet.java" rivillä 37

Java-koodausvirheet eivät kuulu tämän kirjan soveltamisalaan.

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 161

Minne tästä eteenpäin: Jos olet tarkistanut kaikki ongelmat Tämä on kuvattu tähän mennessä, mutta silti ei voi rakentaa ja ottaa käyttöön sovellusta WebSphere Rapid Deploymentin avulla. Tarkista tarvittaessa käyttöönoton hallintaohjelman lokit ja sovelluspalvelimen sovelluksen käyttöönottoon liittyvät viestit.

Jos olet käyttänyt kaikki tässä osiossa kuvatut mahdollisuudet etkä vieläkään pysty käyttämään WebSphere Rapid Deploymentia, katso seuraavaa osaa.

4.4 Seuraava vaihe

Tässä artikkelissa esitetyt oireet ja ongelma-alueet ovat joitain todennäköisemmin kokeneita. On kuitenkin olemassa muita asioita, jotka voivat mennä pieleen, tai ongelman syy voi liittyä johonkin muuhun kuin järjestelmänhallintakomponentteihin.

Tarkista ongelmien luokittelu nähdäksesi, onko olemassa muita osia, jotka voivat aiheuttaa ongelman.

162 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Jos kerätä: V6.0:n profiilin luomiseen/poistoon liittyvät ongelmat http://www-1.ibm.com/support/docview.wss? rs=180&uid=swg21196228 MustGather: Solmun liittämiseen tai poistamiseen liittyvät ongelmat versiossa V6.0 http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21A196227Muss. V6.0:n porttien hallinta http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196226‎ MustGather: Solmuagentin ja Deployment Managerin etsintäongelmat kaikille V6.0:n julkaisuille ja versioille http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg21196220500-2000-20 MustGather: Mallien käyttö ja luominen epäonnistuu V6.0:ssa http://www-1.ibm.com/ support/docview.wss?rs=180&uid=swg21195439

Luku 4. Järjestelmänhallintaongelmien määritys 163

164 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille 5

Luku 5. Verkkosäilöongelma

määritys Jos käyttäjät saavat odottamattomia tuloksia verkkoselaimessa (kuten virheitä tai vääriä tietoja), sinulla saattaa olla ongelma sovelluksen Web-komponenteissa. Web-komponenttien ajonaikaista ympäristöä kutsutaan verkkosäiliöksi. Tässä artikkelissa käsitellään tekniikoita verkkosäilössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien diagnosoimiseksi. Mahdollisia Web-säilö-ongelman oireita voivat olla: - Käyttäjät eivät voi käyttää Web-komponenttia • Odottamaton toiminta Web-komponenttia suoritettaessa. Virheet Web-komponenttia käynnistettäessä • JSP-kääntämisongelmia. ■ Viestit, jotka alkavat SRVE:llä (verkkosäilö), JSPG:llä (JSP) tai JSFG:llä (JSF)

Web-säilöyn liittyviä ongelma-alueita ovat myös istunnonhallintaongelmat ja merkkikoodausongelmat.

Tärkeää: Suosittelemme, että aloitat ongelmanmääritysprosessin

lukemalla Approach to Problem Determination in WebSphere Application Server V6 osoitteessa http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4073 .pdf.

© Tekijänoikeus IBM Corp. 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. 165

5.1 Johdanto Web-säilö on web-sovellusten ajonaikainen ympäristö. Se käsittelee servlettejä, JSP-tiedostoja ja muun tyyppisiä palvelinpuolen sisällytyksiä. Web-säilö tarjoaa myös istunnonhallinnan, staattisen sisällönkäsittelyn ja saapuvan siirtoketjun HTTP-pyynnöille. Jokaisessa sovelluspalvelimen ajonaikaisessa käytössä on yksi looginen verkkosäilö, jota voidaan muokata, mutta jota ei voi luoda tai poistaa.

Kuva 5-1 havainnollistaa verkkosäilöä ja sen paikkaa sovelluspalvelimessa.

Sovelluspalvelin

Istuntopäällikkö

Servlet JSP

EJB-säilö

JCA-palvelut

Nimipalvelin (JNDI)

Suojauspalvelin

Viestit

Verkkopalvelut

Kuva 5-1 Web-säilön yleiskuvaus

Jokaisessa verkkosäilössä on seuraavat tiedot:

Säätiön kuljetusketju Pyynnöt ohjataan verkkosäilöyn saapuvan verkkosäiön avulla . Ketju koostuu TCP-tulokanavasta, joka tarjoaa yhteyden verkkoon, saapuvan HTTP-kanavan, joka palvelee HTTP 1.0- ja 1.1-pyyntöjä, ja Web-säilökanavasta, jonka kautta servlettien ja JSP-tiedostojen pyynnöt lähetetään Web-säilölle käsittelyä varten.

166 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

‎ Servlet-käsittely Käsitellessään servlettejä Web-säilö luo pyyntöobjektin ja vastausobjektin ja kutsuu sitten servlet-palvelumenetelmän. Web-säilö kutsuu tarvittaessa servletin tuhoamismenetelmän ja purkaa servletin, minkä jälkeen JVM suorittaa roskienkeruun. HTML- ja muun staattisen sisällön käsittely Web-säilö palvelee HTML:n ja muun staattisen sisällön pyynnöt, jotka ohjataan verkkosäilöön. saapuva ketju. Useimmissa tapauksissa ulkoisen Web-palvelimen ja Web-palvelinlaajennuksen käyttö verkkosäilön käyttöliittymänä on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa tuotantoympäristössä. Istuntojen hallinta Tukea tarjotaan javax.servlet.http.HttpSession-rajapinnalle kuten Servlet API -määrityksessä on kuvattu.

Kuva 5-2 sivulla 168 esittää Web-sovelluksen hakemistorakenteen.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 167

Rational Application Developer Assemblyn juuri

WEB-INF JSP, HTML jne.

web.xml lib luokat

ibm-web-ext.xmi ibm-web-bnd.xmi faces-config.xml Palvelinpuolen luokkatiedostot Kirjaston JAR-tiedostot

Kuva 5-2 Verkkosovelluksen osat

5.1.1 Alkuoireet

Verkkosäilössä ilmenevä ongelma aiheuttaa yleensä odottamattomien tulosten näyttämisen verkkoselaimessa. Tässä käsitellään kolmea yleistä merkkiä: HTTP 404 errors 500 HTTP 500 errors Virheelliset tiedot

Kuva 5-3 sivulla 169 näyttää vuokaavion korkean tason oireista ja mahdollisista ongelma-alueista, jotka saattavat koskea niitä.

168 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Selain näyttää

HTTP 404 -virhe HTTP 500 -virhe Virheelliset tiedot

Sivua ei löydy JSP-käsittelyvirhe HTTP-istunto

Resurssin löytäminen epäonnistui IllegalStateExceptions -verkkoresurssien uudelleenlataus

WebGroup/Virtual Host error Koodaus

Staattinen resurssi

Kuva 5-3 Verkkosäilöongelmien alkuoireet

5.2 Selvitä ongelma

Aloitat ongelman määritysprosessin keräämällä asianmukaiset tiedot, joita tarvitaan ongelman diagnosoimiseen. Annamme sinulle luettelon kaikista mahdollisesti tarvittavista asiakirjoista ja niiden keräämisestä. Jos sinulla on rajalliset mahdollisuudet luoda ongelma uudelleen, saatat haluta kerätä kaikki asiakirjat kerralla ennen ongelmanmääritysprosessin aloittamista.

Lopuksi annamme ohjeita seuraavasta ratkaisuvaiheesta, olipa kyseessä tukisivusto, yhteydenotto IBM:ään, tietoja määrityksistä tai jokin muu ehdotus siitä, miten edetä.

5.2.1 Kerättävät tiedot

Seuraavat tiedot auttavat sinua ongelmanmääritysprosessissa Web-suoritusympäristössä: tarpeen-WebSphere Application Server JVM-lokit ja SystemOut SystemErr-tiedostot 8. WebSphere Application Server -prosessi lokit: native_stderr.log ja native_stdout.log lokitiedostot arvo- Web-palvelimen lokitiedostot

Luku 5. Verkkosäilöongelmien määritys 169

Lisätietoja JVM- ja prosessilokien keräämisestä on kohdassa WebSphere Application Server V6: Diagnostic Data osoitteessa: http://www.redbooks.ibm.com/ redpapers/pdfs/redp4085.pdf

Web-palvelimen lokitiedostojen nimet ja sijainnit ovat tuotekohtaisia ​​(IBM HTTP Server, Apache, SunOne, IIS ja Domino®), jota tässä toiminnossa käytetään.

Jos ongelmaa on vaikea luoda uudelleen tai se häiritsee liiketoimintaa, kohdasta

"Seuraava vaihe" sivulla 209 on täydellinen luettelo asiakirjoista, jotka on kerättävä ennen jatkamista. Erityisesti sinun tulee tarkistaa MustGather-asiakirjoista täydellinen luettelo IBM-tuen edellyttämistä asiakirjoista.

5.2.2 Korkean tason oireanalyysi

Harkitse seuraavia virhetyyppejä. Jos et löydä ongelmasi kuvausta täältä, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209.

Mitä etsiä

Monet verkkosäilöongelman ilmaisimet näkyvät käyttäjälle ensin odottamattomana Web-selainsivuna tai sivun sisällönä. Odottamaton tieto voi olla HTTP-virheestä johtuva virhesivu tai sivu, jolla on virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

HTTP 404 -virheet

HTTP 404 -virheillä voi olla erilaisia ​​syitä. Taulukko 5-1 näyttää HTTP 404 -virheet, joita käsittelemme tässä artikkelissa.

Taulukko 5-1 Mistä saa tietoa HTTP 404 -virheistä

Jos virheisiin kuuluu Siirry sitten

Sivua ei löydy tai se ei näy "Oire: HTTP 404 -virhe - sivua ei voida näyttää" sivulla 172

JSPG0036E: Resurssia ei löydy "Oire: HTTP 404 -virhe - Viestiresurssia ei löytynyt" sivulla 175

Verkkoryhmää/virtuaalista isäntä ei ole määritetty "Oire: HTTP 404 -virhe -

Verkkoryhmää/virtuaalista isäntä ei määritetty" sivulla 177

170 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

HTTP 500 -virheetHTTP 500 -virheillä voi olla myös erilaisia ​​taustalla olevia syitä, mukaan lukien seuraavat: 500 Jos virheet osoittavat JSP-prosessorivirheitä tai virheellistä syntaksia JSP:issä, siirry kohtaan "Oire: HTTP 500 -virhe - JSP-käsittelyvirhe" sivulla 179. Oireet sisältävät- Jos näet HTTP 500 -virhesivun selaimessa ja SystemOut.log-tiedostossa näet IllegalStateException-ilmoituksen, siirry kohtaan "Oire: HTTP 500 -virhe - IllegalStateException" sivulla 181.

Web-sivuilla näytettävät väärät tiedot

Jos käyttäjät saavat oikean sivun verkkoselaimessa, mutta sivu sisältää virheellisiä tietoja, tarkista seuraavat oireet:> Käyttäjät ilmoittavat, että sivuilta puuttuu elementtejä. Jos Web-sivu tulee näkyviin, mutta siitä puuttuu staattisia resursseja, kuten tekstiä, kuvia tai tiedostosegmenttejä, siirry kohtaan "Staattisia resursseja ei näytetä" sivulla 190.50. Käyttäjät ilmoittavat nähneensä sovellussivujen vanhan version. Jos JSP-tiedostoa on muokattu ja otettu käyttöön palvelimella, mutta muutokset eivät näy selaimen käyttöliittymässä, sinun on ehkä varmistettava, että sovelluksen JSP-uudelleenlataus on otettu käyttöön. Siirry kohtaan "Verkkoresurssit eivät lataudu uudelleen" sivulla 192. Käyttäjät raportoivat, että sivut sisältävät virheellisiä tietoja, kuten useita kysymysmerkkejä (???) tai roskamerkkejä. On mahdollista, että sovellus käyttää DBCS-merkkejä (japani, kiina, korea) tai tiettyjä merkkejä muille kielille, jotka eivät sisälly oletusmerkkikoodaukseen. Näissä tapauksissa oikea merkkikoodaus on tarpeen näiden tietojen näyttämiseksi ja käsittelemiseksi ilman ongelmia. Lisätietoja koodauskokoonpanoista on kohdassa "Koodaus- ja kansainvälistymisongelmat" sivulla 195. Käyttäjät raportoivat ongelmista, kuten tietojen katoamisesta istunnon aikana. Käyttäjien on toistuvasti syötettävä tietoja, jotka tulisi tallentaa istunnon aikana, kadota ostoskorin tiedot tai heillä on muuta lyhytaikaista tietojen menetystä. Tämä tietojen menetys saattaa johtua HTTP-istuntojen ongelmasta. Klusteroidussa ympäristössä ongelma voi johtua Web-palvelinlaajennuksesta. On kuitenkin olemassa muita mahdollisia syitä, kuten kokoonpano- tai sovellusvirheet. Jos haluat analysoida tätä ongelmaa tarkemmin, siirry kohtaan "HTTP-istunnon hallinta" sivulla 202.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 171

5.2.3 Oire: HTTP 404 -virhe - Sivua ei voida näyttää Kuvassa 5-4 on yleiskatsaus vaiheista, joilla voit löytää syyn sivun aiheuttaman HTTP 404 -virheen ehtoa ei voida näyttää.

mikään Web-moduuli ei käynnisty onnistuneesti? Tarkista JVM-lokien ongelmat

kyllä ​​ei Web-palvelin OK? HTTP-palvelimen tuki

kyllä

Sovellus käytettävissä kyllä

Web-säilön kautta, mutta ei Web-palvelinta? HTTP-liitännäiset ongelmat

ei

Selaimen URL-osoitteen vahvistusvaiheet

Sovelluspalvelin OK? kyllä

Tarkista sovelluskehitys

ei

Katso saatavilla olevaa online-tukea Pyydä apua IBM-tuesta

Kuva 5-4 Sivua ei voida näyttää vahvistusvaiheet

Varmista, että Web-moduuli on käynnistynyt onnistuneesti

< p> Tarkista sovelluspalvelimen JVM-lokit ja etsi viestejä SystemOut.log-tiedostosta (esimerkki 5-1) varmistaaksesi, että Web-säilö ja Web-moduuli käynnistyivät onnistuneesti.

Esimerkki 5-1 Web-moduulin käynnistysprosessi johtaa SystemOut.log-tiedostoon

ApplicationMg A WSVR0200I: Käynnistettävä sovellus: [sovelluksen_nimi] WebContainer A SRVE0161I: IBM WebSphere Application Server - Web Container. Copyright IBM Corp. 1998-2004 WebContainer A SRVE0162I: Servlet-määrittelytaso: 2.4 WebContainer A SRVE0163I: Tuettu JSP-määrittelytaso: 2.0 WebGroup A SRVE0169I: Ladataan verkkomoduulia: [WWW_Sovelluksen_nimi] Sovelluksen_nimi2: Sovelluksen_nimi2: Sovellus11 ]

172 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Yksi ​​mahdollinen syy, joka estää Web-säilöä käynnistymästä, on ongelma istunnonhallinnassa. Voit selvittää, onko asia näin: Etsi virheitä tai poikkeuksia, jotka sisältävät paketin nimen comibm.ws.webcontainer.httpsession. Nämä virheet löytyvät tavallisesti sovelluksen käynnistysviestin ja sovelluksen käynnistysviestin väliltä. Etsi lokeista istunnonhallintaan liittyviä viestejä. Nämä viestit ovat muotoa SESNxxxxE virheiden osalta ja SESNxxxxW varoitusten osalta. Saatat myös nähdä tapahtumasanomia, jotka ilmaisevat ongelman istunnon tiedoissa (katso esimerkki 5-2).

Esimerkki 5-2 Istunnonhallinnan viestivirhe

Virhe "SRVE0054E: Virhe ladattaessa istunnon kontekstia ja verkkosovellusta.

Jos löydät istunnonhallintavirheen, mutta selitys ei riitä ratkaisemaan ongelmaa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209.

Varmista, että Web-palvelin toimii

Varmista, että Web-palvelin on kunnossa avaamalla URL-osoite http://palvelimen_nimi selaimesta ja katsomalla, tuleeko Tervetuloa-sivu näkyviin. Tämä toiminto ilmaisee, onko Web-palvelin käynnissä WebSphere Application Serverin tilasta riippumatta.

Varmista, että verkkopalvelinlaajennus toimii

Jos olet äskettäin päivittänyt tai asentanut sovelluksen, varmista, että verkkopalvelinlaajennus luotiin uudelleen ja siirrettiin Web-palvelimelle. Varmista myös, että Web-palvelin käyttää uutta laajennuksen määritystiedostoa.

Jos olet luonut laajennuksen uudelleen ja olet varma, että se on käytössä, mutta sinulla on edelleen ongelma, voit ohittaa verkkopalvelimen ja käyttää sovellusta suoraan

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 173

sovelluspalvelimelta. Tämä ei ole suositeltu tapa käyttää tuotantosivustoa. Se on kuitenkin hyvä diagnostiikkatyökalu, kun ei ole selvää, onko ongelma Web-palvelimessa, WebSphere Application Server -sovelluksessa vai Web-palvelinlaajennuksessa.

Varmista, että URL-osoite on oikea

Jos et pääse sivulle suoraan sovelluspalvelimelta, varmista, että sivulle avautuva URL-osoite on oikea. Lisätietoja on kohdassa "Sovelluksen URL-määritykset" sivulla 186.

Varmista, että sovelluspalvelin toimii

Jos URL-osoite näyttää olevan oikea, mutta et voi käyttää resurssia suoraan sovelluspalvelimen kautta, tarkista isännöivän sovelluspalvelimen ja Web-moduulin kunto tekemällä seuraavasti: 1. Tarkastele isännöintisovelluspalvelinta ja Web-moduulia hallintakonsolissa ja varmista, että ne ovat käytössä. Voit tarkistaa yksittäisessä palvelinympäristössä sovelluspalvelinprosessin nähdäksesi, onko se käynnissä, tai voit käyttää serverStatus-komentoa seuraavasti: c:\cd WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\bin serverStatus server1

174 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

2. Kopioi yksinkertainen HTML- tai JSP-tiedosto Web-moduulin asiakirjan juureen ja yritä käyttää sitä. Web-moduulin asiakirjan juuri sijaitsee osoitteessa /profiles//installedApps// .ear\.war Jos onnistut, ongelma on resurssissa. Tarkastele sovelluspalvelimen SystemOut.log-tiedostoa selvittääksesi, miksi resurssia ei löydy tai sitä ei voida palvella.

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos mikään näistä vaiheista ei ratkaise ongelmaasi, tarkista, onko ongelma tunnistettu ja dokumentoitu katsomalla saatavilla olevaa online-tukea (vinkkejä, teknisiä huomautuksia, ja korjaukset), jotka liittyvät verkkosäilöongelmiin: http://www.ibm.com/support/search.wss?rs=180&tc=SSEQTP&tc1=SSCMPDF

Jos haut eivät löydä ongelmaa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209 saadaksesi tietoja MustGather-dokumentaation keräämisestä HTTP-tilakoodin 404 "Ei löydy" -ongelmista.

5.2.4 Oire: HTTP 404 -virhe – resurssia ei löytynyt

Jos selain näyttää JSPG0036E: Resurssin löytäminen epäonnistui, JSP-prosessori ei löydä määritettyä JSP-sivua Web-moduulista, kuten kuvassa 5-5 sivulla 176.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 175

Kuva 5-5 JSPG0036E: Resurssia ei löydy

Varmista, että URL-osoite on oikea

Noudata kohdassa "Sovelluksen URL-osoitteen määrittely" sivulla 186 kuvattuja ohjeita nähdäksesi, onko määritetty URL-osoite oikea URL-osoite.

Jos URL-osoite näyttää oikealta, on mahdollista, että tätä sivua ei ole Web-moduulin käyttöönottoyksikössä (WAR-tiedosto). Varmista, että pyydetty sivu sijaitsee Web-moduulin hakemistorakenteessa:

/profiles//installedApps// .ear\.war

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos nämä vaiheet eivät ole onnistuneet tunnistamaan ongelmaa, katso "Seuraava vaihe" sivulla 209.

176 WebSphere Application Server V6:n ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

5.2.5 Oire: HTTP 404 -virhe - WebGroup/virtual host not found Näyttöön voi tulla virhesanoma SRVE0017W: WebGroup/Virtual Host ei ole määritetty SystemOut.log-tiedostossa monista syistä. Tarkista seuraavat asiat korjataksesi ongelman.

Varmista, että Web-moduuli on käynnistynyt

Varmista, että Web-moduuli on käynnistynyt onnistuneesti (katso "Tarkista, että Web-moduuli on käynnistynyt onnistuneesti" sivulla 172).

Varmista, että isäntäalias on ainutlaatuinen

Useissa virtuaalisissa isännissä määritetty kopio isäntäalias voi aiheuttaa tämän tyyppisen ongelman. Esimerkiksi esimerkissä 5-3 isäntäalias test:80 kopioidaan molemmissa virtuaalisissa isännissä, koska URI, joka sisältää test:80:n, vastaisi aliaksia molemmissa virtuaalisissa isännissä (*:80 ja test:80).

Esimerkki 5-3 Virtuaalipalvelimen määritelmät

Tämän ongelman ratkaiseminen:

1. Napsauta WebSphere-hallintakonsolissa Ympäristö → Virtuaaliset palvelimet. 2. Valitse kohteena oleva virtuaalinen isäntä, napsauta sitten Isäntäaliakset ja valitse *:80 isäntäalias. 3. Muuta Isäntänimi-kenttä tietyksi aliakseksi *-aliaksen sijaan. 4. Käynnistä sovelluspalvelin uudelleen.

Huomautus: Localhost-tunnisteen olemassaolo aliaksena voi aiheuttaa päällekkäisiä merkintöjä.

Jos localhostia käytetään aliasmerkintänä, tarkista etc/hosts-tiedostosta, että kaikki palvelimeen liittyvät isäntänimet (aliakset) takaisinkytkentäosoitteet (127.0.0.1) ovat osa samaa virtuaalipalvelinryhmää (esimerkiksi oletuspalvelin).

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 177

Varmista, että URL-osoite on oikea Katso "Sovelluksen URL-osoitteen määrittely" sivulla 186 varmistaaksesi, että URL-osoite on oikea.

Jos saat tämän virhesanoman, katso lisätietoja syyn ja ratkaisun teknisestä huomautuksesta # 1193379 seuraavassa Web-osoitteessa: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193379

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos mikään näistä vaiheista ei ratkaise ongelmaasi, tarkista, onko ongelma tunnistettu ja dokumentoitu katsomalla saatavilla olevaa online-tukea (vinkkejä, teknisiä huomautuksia ja korjaukset), jotka liittyvät verkkosäilöongelmiin: http://www.ibm.com/support/search.wss?rs=180&tc=SSEQTP&tc1=SSCMPDF

Jos haut eivät löydä ongelmaa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209 saadaksesi tietoja MustGather-dokumentaation keräämisestä servlet-moottori- ja verkkosäilöongelmia varten.

178 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

5.2.6 Oire: HTTP 500 -virhe - JSP-käsittelyvirhe Kuvassa 5-6 esitetään diagnostiikkatoimenpiteet, jotka on suoritettava, kun ongelman oireisiin sisältyy HTTP 500 - JSP-käsittelyvirhe.

no HTML tai servlet ei näy oikein HTTP 404 - Sivua ei löydy -vaiheet

kyllä

mikään JSP-prosessori ei käynnisty normaalisti

Kuva 5-6 JSP-käsittelyvirhe

Selvitä, onko epäonnistunut tiedosto ainoa virhe

Sinun tulee selvittää, pyydetäänkö muita resurssityyppejä, kuten HTML-tiedostoja tai servlettejä, ja näytetään oikein. Jos vika ei näytä rajoittuvan yhteen JSP-tiedostoon, siirry kohtaan "Oire: HTTP 404 -virhe – sivua ei voida näyttää" sivulla 172.

Varmista, että JSP-suoritin käynnistyi normaalisti

Jos muut resurssit näkyvät oikein, määritä, onko JSP-prosessori käynnistynyt normaalisti. Selaa sen palvelimen SystemOut.log-tiedostoa, joka isännöi JSP-tiedostoja, joita yrität käyttää. Esimerkissä 5-4 näkyvät viestit osoittavat, että JSP-prosessori on käynnistynyt normaalisti.

Esimerkki 5-4 JSP-suorittimen viestit SystemOut.log-tiedostossa

WebContainer A SRVE0239I: Extension Factory [luokka com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.JSPExtensionFactory] rekisteröitiin onnistuneesti. WebContainer A SRVE0240I: Extension Factory [luokka com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.JSPExtensionFactory] on liitetty malleihin [*.jsp *.jspx *.jsw *.jsv ].

Jos JSP-prosessori ei lataudu, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209 saadaksesi tietoja MustGather-dokumentaation keräämisestä JSP-poikkeuksia varten.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 179

Etsi JSP-koodivirheitä Jos JSP-prosessori käynnistyy normaalisti, ongelma saattaa johtua itse JSP-tiedostosta. JSP:llä saattaa olla virheellinen JSP-syntaksi, jota JSP-suoritin ei voi käsitellä. JSP-koodivirheiden etsiminen: 1. Tarkista kohdesovelluspalvelimen SystemOut.log-tiedosto virheellisten JSP-direktiivin syntaksiviestien varalta. Esimerkissä 5-5 esitetyn kaltaiset virheet osoittavat tämän tyyppistä ongelmaa.

Esimerkki 5-5 JSP-direktiivin syntaksivirheilmoitus

Viesti: /test.jsp(2,1)JSPG0076E: jsp-elementin jsp:include vaadittu attribuuttisivu puuttuu

Tarkista SystemOut.log-tiedosto virheellisen Java-syntaksin aiheuttamien ongelmien varalta. Virheet, jotka sisältävät tekstin, joka on samankaltainen kuin "käännös epäonnistui (esimerkissä 5-6), osoittavat tällaisen ongelman.

Esimerkki 5-6 Virheellinen Java-syntaksivirheilmoitus

com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0049E: /test.jsp:n kääntäminen epäonnistui : JSPG0091E: Virhe rivillä 16 tiedosto: /test.jsp JSPG0093E: Luotu servlet-virhe tiedostosta: /test.jsp

Sivut .websphere.messages.doc/doc/JSPG.html Korjaa JSP-tiedoston virhe ja yritä tiedostoa uudelleen.

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos et ole tunnistanut ongelmaa, tarkista, onko ongelma dokumentoitu katsomalla saatavilla olevaa verkkotukea (vinkkejä, teknisiä huomautuksia ja korjauksia) JSP-ongelmat osoitteessa: http://www-1.ibm.com/support/search.wss?rs=180&tc=SSEQTP&tc1= SSCC2GL&rankprofile=8&dc=DB520+D800+D900+DA900+DA800& dtm

Jos haut eivät ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209 saadaksesi tietoja MustGather-dokumentaation keräämisestä JSP-poikkeuksia varten.

180 WebSphere Application Server V6 -ongelmanmääritys hajautetuille alustoille

5.2.7 Oire: HTTP 500 -virhe – IllegalStateException Jos sinulla on laiton tilapoikkeusvirhe, poikkeuksen pitäisi antaa osoitus laittomasta tilasta aiheuttaa ongelman. Tämä osio käsittelee seuraavia asioita: Virheellinen istuntoobjekti - Vastauksen luontiongelmat

Virheellinen istuntoobjekti

Istunnonhallintakomponentti käyttää HttpSession-liitäntää istunnon luomiseen HTTP-asiakkaan ja palvelimen välille. Kun uusi istuntoobjekti luodaan, sille määritetään yksilöllinen istuntotunnus. Istuntotunnus, joka välitetään osana jokaista pyyntöä, täsmäyttää käyttäjän istuntoobjektin kanssa. Istunnonseuranta antaa servleteille mahdollisuuden ylläpitää tila- ja käyttäjätietoja useissa pyynnöissä.

Istunnot saattavat mitätöidä automaattisesti istunnon aikakatkaisun vuoksi (katso

"Istunnon aikakatkaisuväli" sivulla 207) tai ne voidaan lopettaa nimenomaisesti sovelluskoodilla. HttpSession-käyttöliittymä tarjoaa seuraavan menetelmän istunnon päättämiseen: public void invalidate();

Kun istunto päättyy, istuntoobjekti ja siihen tallennetut tiedot menetetään pysyvästi. Istunnonhallinta poistaa kaikki istuntoon sidotut objektit ennen kuin se tuhoaa istunnon.

Kuva 5-7 esittää HttpSession-liittymän elinkaaren.

Hae istuntoobjekti

Kutsu istuntoobjektimenetelmä Tallenna objekti istuntoon

Hae objekti istunnosta

ei Virheellinen istuntoobjekti ? Poista objekti istunnosta kyllä ​​Kumoa istuntoobjekti Heitä IllegalStateException

Kuva 5-7 HttpSession-liittymän elinkaari

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 181

Kun sovellus yrittää käyttää mitätöityä istuntoobjektia, IllegalStateException tapahtuu kuvan mukaisesti esimerkeissä 5-7.

Esimerkki 5-7 IllegalStateException virheellisessä istuntoobjektissa

[7/7/05 16:41:30:627 ART] 00000028 ServletWrappe E SRVE0068E: Service()-metodia ei voitu kutsua servletissä TestServlet . Poikkeus heitetty : java.lang.IllegalStateException: Istuntoobjektin sisäosat: id : pi55X7syi-ExTjyyhFn5Cu7 hashCode : 1449590567 luomisaika : to 7. heinäkuuta 16:24:54 heinäkuuta 07 07 16:24:54 heinäkuuta 0 2005 : 30 6: 4 ART 5 max ei-aktiivinen aikaväli : 1800 käyttäjänimi : anonyymi kelvollinen istunto : väärä uusi istunto : tosi ylivuoto : väärä ei-sarjoitettava sovelluskohtainen istuntotiedot : {} sarjoitettava sovelluskohtainen istuntotiedot : {} osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.httpsession.SessionData.getValueGuts( SessionData.java(C ompiled Code)) osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.httpsession.SessionData.getValue(SessionData.java(Inlin ed Compiled Code)) osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.httpsession.SgetessAttributeData(SgetessAttributeData. .java(I nlined Compiled Code)) osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.httpsession.HttpSessionFacade.getAttribute(HttpSessionF acade.java(Compiled Code))

Tarkista poikkeuksen aiheuttanut servlet- tai JSP-koodi varmistaaksesi, ettei istuntoa mitätöidä liian aikaisin. Jos näin ei ole, tarkista istunnon aikakatkaisuväli varmistaaksesi, ettei se ole liian lyhyt.

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos ongelmaa ei löydy näiden vaiheiden avulla, seuraavista resursseista voi olla apua: . HttpSession-käyttöliittymän ja menetelmien määritelmät saadaksesi lisätietoja IllegalStateExceptionin luomissyistä: http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr154/index.html

182 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Et Etsi laajennetut virhemääritykset istunto- ja käyttäjäprofiilien viesteille: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/ v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.messages.doc/doc/SESN.html

Jos nämä toimet eivät tunnista ongelmaa, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209 saadaksesi tietoja MustGather-dokumentaation keräämisestä istunnon ja istunnon hallintaongelmia varten.

Vastausten luontiongelmat

Kun HTTP-pyyntö asiakkaalta delegoidaan servletille, HttpServlet-luokan service()-metodia vedetään. HttpServlet-luokka lisää muita menetelmiä, kuten doGet(), doPost(), doPut() ja doHead(), HTTP-pohjaista pyyntöjen käsittelyä varten. Kuva 5-8 havainnollistaa service()-menetelmän elinkaaren.

Hae alustusparametrit

Hae pyynnön otsikot

Kutsu RequestDispacher Hae pyyntöparametrit

Luo vastausobjekti Lähetä vastaus servletillä

Lähetä vastaus verkkoresurssilta Suorita sendRedirect-menetelmä

Ei vastausta jo sitoutunut? Näytä sivu selaimessa Onko vastaus jo sitoutunut?

Kyllä

Heitä IllegalStateException Heitä IllegalStateException

Kuva 5-8 Servlet service() -menetelmän elinkaari

Java.lang.IllegalStateException: Vastaus on jo tehty

poikkeus HttpServletResponse-liittymä heittää vastauksen luontiprosessin aikana (esimerkki 5-8 sivulla 184). Jos vastaus on sitoutunut, et voi suorittaa mitään menetelmää, joka liittyy

Luku 5. Verkkosäilön ongelman määritys 183

HttpServletResponse-objektin muokkaus. Jos olet esimerkiksi kirjoittanut jotain vastauspuskuriin, et voi lähettää sivua edelleen RequestDispacher-rajapintamenetelmillä.

Esimerkki 5-8 IllegalStateException vastauksen luomisessa

[7/8/05 20:36:25:694 ART] 0000004f ServletWrappe E SRVE0068E: Service()-metodia ei voitu kutsua servletissä TestServlet. Poikkeus heitetty : java.lang.IllegalStateException osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppDispatcherContext.sendRedirect(WebAppDispa tcherContext.java:486) osoitteessa com.ibm.ws.webcontainerRedirect jaRedirect jarsponseerTSPONT va:810 ) osoitteessa web.TestServlet.doGet(TestServlet.java:56) osoitteessa javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:743) osoitteessa javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.6.

[7/8/05 20:36:25:764 ART] 0000004f LocalTranCoor E WLTC0017E: Resurssit

peruutettu, koska setRollbackOnly():ta kutsutaan. [7/8/05 20:36:25:774 ART] 0000004f WebApp E SRVE0026E: [Servlet Error]-[TestServlet]: java.lang.IllegalStateException osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.D.ContainerDpppapps tcherContext.java:486) osoitteessa com.ibm.ws.webcontainer.srt.SRTServletResponse.sendRedirect(SRTServletResponse. java:810) osoitteessa web.TestServlet.doGet(TestServlet.java:56) osoitteessa javax.v.tservice (HttpServlet.java:743) osoitteessa javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)

[7/8/05 20:36:25:784 ART] 0000004f SRTServletRes W VAROITUS: Tilaa ei voi asettaa

. Vastaus on jo annettu.

Muita ongelmia, joita on etsittävä sovelluksesta, joka voi aiheuttaa

java.lang.IllegalStateExceptionin, ovat seuraavat kutsut, kun vastaus on jo suoritettu: Soitetaan setBufferSize()550-20 Kutsutaan ServletResponse.reset( ) tai ServletResponse.resetBuffer()-kutsun joko HttpServletResponse.sendError() tai HttpServletResponse.sendRedirect(). tulee kutsua RequestDispatcher.forward(), joka sisältää jsp:forward-komennon

184 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Huomautus: Muista, että jos kutsut eteenpäin()- tai sendRedirect()-funktiota koodissasi, kaikki näitä seuraavat koodirivit suoritetaan silti.

Tämän poikkeuksen kaksi yleistä muunnelmaa ovat:

Java.IllegalStateException: Otsikko on jo lähetetty Yksi tai useampi otsikko on sitoutunut asiakkaaseen, joten et voi asettaa kyseistä otsikkoa uudelleen. lang.IllegalStateException: Ei voida lähettää eteenpäin, koska Output Stream tai Writer on jo hankittu Kutsuva servlet on kutsunut vastaus.getWriter() tai response.getOutputStream(). Koska vastaus on kirjoitettu, se ei sovellu edelleenlähetettäväksi.

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos et vieläkään ole tunnistanut ongelman syytä, katso Java ServletSpecification -versio 2.4 seuraavasta URL-osoitteesta saadaksesi lisätietoja IllegalStateExceptionin luomisen syistä vastauksen luontiprosessissa:http ://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr154/index.html

Tarkista seuraavat osiot:

RequestDispatcher interface - SRV.14.2.16 ServletRequest käyttöliittymä.

Jos nämä vaiheet eivät ratkaise ongelmaasi, siirry kohtaan "Seuraava vaihe" sivulla 209 saadaksesi tietoja MustGather-dokumentaation keräämisestä servlet-moottori- ja verkkosäilö-ongelmia varten.

Luku 5. Verkkosäilön ongelmien määritys 185

5.3 Ongelma-alueiden analysointi Kerättyjen tietojen analysointi johtaa todennäköisesti johonkin seuraavista alueista. Jos ei, katso "Seuraava vaihe" sivulla 209.

5.3.1 Sovelluksen URL-osoite

Uudessa asennuksessa tai uudessa sovelluksessa on mahdollista, että sovelluksen URL-osoitetta ei ole määritetty oikein. Määrittääksesi asennetun sovelluksen URL-osoitteen, sinun on tarkasteltava useiden kohteiden määrityksiä hallintakonsolin avulla.

URL-osoitteen muoto on seuraava:

Kuva 5-9 Web-moduulin virtuaalisen isännän luettelointi

186 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

h2>

Virtuaaliisännälle kelpaavien isäntä- ja porttinumeroiden löytäminen:1. Valitse Ympäristö → Virtuaaliset palvelimet.2. Valitse virtuaalinen isäntä ja napsauta sitten Lisäominaisuudet-kohdassa Isäntäaliakset.3. Luettelo sisältää isäntänimen ja portin yhdistelmät, joita voidaan käyttää tämän virtuaalisen isäntäkoneen käyttämiseen (Kuva 5-10). Isäntäsarakkeen tulee sisältää arvoja, jotka on rekisteröity DNS-palvelimeen WebSphere-palvelimen isäntänimeksi. Tähti (*) isäntäsarakkeessa osoittaa, että mitä tahansa nimeä voidaan käyttää. Käytä tässä tapauksessa palvelimen isäntänimeä. Jos portti 80 on luettelossa, pyyntö lähetetään yleensä Web-palvelimelta. (Käyttäjä määritti Web-palvelimen URL-osoitteen, joka on tavallisesti 80.) Myös sovelluspalvelimen WC_defaulthost (esimerkiksi 9080) ja WC_defaulthost_secure (esimerkiksi 9443) portit pitäisi olla luettelossa. Näet vastaavat portit katsomalla sovelluspalvelimen Viestintä-osiossa olevaa porttiluetteloa. Käytä joko isäntä/portti-yhdistelmää, joka käyttää virtuaalista isäntää Web-palvelimen kautta, tai isäntä/portti-yhdistelmää käyttääksesi WC_*-portteja päästäksesi sovellukseen suoraan sovelluspalvelimen kautta.

Kuva 5-10 Virtuaalipalvelimen aliaksen ja porttien löytäminen

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 187

Jos tarvitset SSL:ää, voit tarkistaa vastaavien porttien Web-säilöjen kuljetusketjuista, onko SSL otettu käyttöön seuraavasti: a. Valitse Palvelimet → Sovelluspalvelimet. b. Valitse sovelluspalvelimen nimi. c. Avaa Säilöasetukset-kohdasta Verkkosäilöasetukset-luettelo. d. Napsauta Web-säilöjen kuljetusketjut ja tarkista virtuaaliisäntäaliaksessa määritetyn portin tila ja SSL-käyttö.

Kuva 5-11 Kontekstin juuren etsiminen

188 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Tärkeää: Muista, että käytetään verkkosäilön kontekstin juuriarvoa "/" esimerkkisovelluksella nimeltä DefaultApplication. Tästä syystä, jos sinun on käytettävä tätä arvoa ja tämä esimerkkisovellus on asennettu, poista ensin mallisovelluksen asennus, asenna sovellus ja luo Web-palvelimen laajennus uudelleen.

Esimerkki 5-9 Servletit ja tervetulotiedostot Web-käyttöönoton kuvauksessa

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 189

5.3.2 Staattisia resursseja ei näytetä

Jos selain näyttää tekstitulosteen, joka liittyy JSP- tai servlet-Web-sivuun, mutta kuvia tai HTML-tiedostoja ei näytetä, sinulla voi olla ongelma Web-moduulin pakkauksessa tai siinä, miten tiedostoihin viitataan sovelluksessa. Toinen mahdollisuus on, että tiedostojen käytön salliminen on otettava käyttöön sovelluksessasi.

Tarkista staattisten resurssien tiedostojen sijainnit

Ensimmäinen vaihe on varmistaa, että tiedostot ovat oikeassa paikassa ja että verkkosovellusmoduulin asiakirjan juurihakemisto noudattaa J2EE-standardia, eli että asiakirjan juuri on käytössä olevan sovelluksen korvatiedoston .war-hakemistossa. Yleensä tämä hakemisto on tässä paikassa: /profiles//.ear/ .war/

Jos kuvatiedostot ovat asiakirjan juuren alihakemistossa, varmista, että viittaus kuvaan vastaa sitä, kuten esimerkissä 5-11.

Esimerkki 5-11 Kuvaviittaus HTML-tunnisteissa

Tiedoston sijainti: /images/test.gif Oikea HTML-tunniste:Väärä HTML-tunniste:

190 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Huomautus: Älä sijoita asiakkaalle toimitettavia tiedostoja WEB-INF-hakemistoon.

Tarkista tiedostojen käytön käyttöönottotoiminto

Tiedostojen palvelun avulla verkkosovellus voi palvella staattisia tiedostotyyppejä (HTML, kuvat ja tyylisivut) käyttämällä tiedostopalvelinpalvelinta, joka tunnetaan myös nimellä tiedostonkäyttöpalvelin tai tiedosto. palvelun mahdollistaja. Tämä servlet palvelee mitä tahansa resurssitiedostoa, joka on pakattu WAR-tiedostoon, ja tiedostonkäyttö käytössä -attribuutti on oletuksena tosi. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on osoitteessa:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/ cweb_flserv.html

Tämä toiminta toteutetaan asettamalla fileServingEnabled-ominaisuuden arvoksi

true verkkomoduulia määritettäessä. Jos sen arvo on epätosi, Web-palvelinlaajennus ei lähetä staattisen sisällön pyyntöjä sovelluspalvelimelle, vaan jättää sen Web-palvelimen tehtäväksi palvella niitä. Tämä tehdään toisinaan suorituskykysyistä sen varmistamiseksi, että Web-palvelin palvelee sisältöä. Sivun palveleminen Web-palvelimelta tarjoaa lyhyemmän polun sivulle ja tarjoaa yleensä enemmän mukautusvaihtoehtoja kuin tiedostoservletti voi tarjota.

Lisätietoja:

Katso: SimpleFileServletin mukauttaminen tiedostojen käytön poistamiseksi käytöstä osoitteessa: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg211168380000 Tuetut kokoonpanotyökalut WebSpheressä Sovelluspalvelin V6: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/catk_assemblytools.html

FileServingEnabled-ominaisuus sijaitsee ibm-web-ext.xmi-kokoonpanossa

tiedostossa osoitteessa:/profiles//installedApps//.ear\.war/WEB-INF/ibm-web-ext .xmi

Ominaisuuden päivittäminen Application Server Toolkitillä tai Rationalilla

kehittäjätyökalulla:1. Siirry J2EE-hierarkianäkymään (Project Explorer Rationalissa) ja valitse kohdeverkkosovellusmoduuli.2. Kaksoisnapsauta Web-käyttöönoton kuvaajaa (web.xml) ja valitse Laajennukset-välilehti nähdäksesi IBM Web-moduulin laajennukset (Kuva 5-12 sivulla 192).3. Ota staattinen tiedostojen käyttö käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Yleiset-osiossa Tiedoston käyttö käytössä tai poistamalla sen valinta.

Luku 5. Verkkosäilöongelmien määritys 191

4. Tallenna Web-käyttöönoton kuvaustiedosto. 5. Ota Web-moduuli uudelleen käyttöön. 6. Luo Web-palvelinlaajennus uudelleen ja siirrä se Web-palvelimeen. 7. Pysäytä ja käynnistä Web-palvelin uudelleen tai anna tarpeeksi aikaa uuden laajennuskokoonpanon lataamiseen uudelleen. 8. Yritä Web-pyyntöä uudelleen.

Kuva 5-12 IBM-verkkomoduulien laajennukset

5.3.3 Verkkoresurssit eivät lataudu uudelleen

Jos muutos ei näy servlet- tai JSP-tiedoston muokkaamisen ja tallentamisen jälkeen selaimessa sinun on tarkistettava uudelleenlatausasetukset Web-moduulin kokoonpanosta ja JSP-ajonaikaiset uudelleenlatausasetukset.

192 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Web-moduulin uudelleenlataus Verkkoresurssien, kuten servlettien ja JSP:iden, Web-säilö lataa Web-moduulin uudelleen vain, kun IBM-laajennuksen uudelleenlatausEnabled kohdassa ibm-web-ext .xmifile on tosi. Voit määrittää reloadingEnabled-asetukseksi tosi, kun muokkaat Web-moduulin laajennettuja käyttöönottokuvauksia kokoonpanotyökalussa.

Näiden asetusten tarkistaminen Application Server Toolkitilla tai Rationalilla

Application Developer:1. Siirry J2EE-hierarkianäkymään (Project Explorer for Rational) ja valitse kohdeverkkosovellusmoduuli.2. Kaksoisnapsauta Web-käyttöönoton kuvaajaa (web.xml) ja valitse Laajennukset-välilehti nähdäksesi IBM Web-moduulin laajennukset (Kuva 5-12 sivulla 192).3. Tarkista Yleiset-osiosta Reloading Enabled -merkki ja Reload Interval -arvo.4. Valitse Reloading Enabled, tai jos se on jo valittu, aseta uudelleenlatausväli pienemmäksi.5. Tallenna Web-käyttöönoton kuvaustiedosto.6. Asenna Web-moduuli uudelleen.7. Luo Web-palvelinlaajennus uudelleen ja siirrä se Web-palvelimeen.8. Pysäytä ja käynnistä Web-palvelin uudelleen tai odota, että uusi laajennustiedosto tulee voimaan.9. Yritä verkkopyyntöä uudelleen.

Ibm-web-ext.xmi:n merkinnät näyttävät samanlaisilta kuin esimerkissä 5-12.

Esimerkki 5-12 Verkkomoduulin uudelleenlatausasetukset tiedostossa ibm-web-ext.xmi

JSP-ajonaikaisen uudelleenlatauksen määrittäminen

Voit muokata JSP-prosessorin käyttäytymistä eri JSP-vaiheissa (kuten kehitys-, testaus- tai tuotantoympäristöissä). Tämä tehdään määrittämällä tiettyjä määritteitä IBM Web-moduulin laajennuksissa, jotka vaikuttavat JSP:n ajonaikaiseen uudelleenlatauskäyttäytymiseen.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 193

Näiden asetusten tarkistaminen Application Server Toolkitilla tai Rational Application Developerilla: 1. Siirry J2EE-hierarkianäkymään (Project Explorer for Rational) ja valitse kohdeverkkosovellusmoduuli. 2. Kaksoisnapsauta Web-käyttöönoton kuvaajaa (web.xml) ja valitse Laajennukset-välilehti. 3. Napsauta JSP-määritteet -osiossa (Kuva 5-13) Lisää. 4. Kirjoita Nimi-kenttään reloadEnabled, Arvo-kenttään true ja napsauta Valmis. 5. Tallenna Web-käyttöönoton kuvaustiedosto. 6. Ota Web-moduuli uudelleen käyttöön. 7. Luo Web-palvelinlaajennus uudelleen ja varmista, että se toimii (katso "Tarkista, että Web-palvelinlaajennus toimii" sivulla 173). 8. Pysäytä ja käynnistä Web-palvelin uudelleen. 9. Yritä Web-pyyntöä uudelleen.

Kuva 5-13 JSP-attribuutit IBM-verkkomoduulilaajennuksissa

194 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

JSP-moottorin asetukset on tallennettu tiedostoon ibm-web.ext .xmi, kuten esimerkissä 5-13 on esitetty.

Esimerkki 5-13 JSP-moottorin asetukset tiedostossa ibm-web-ext.xmi

5.3.4 Koodaus- ja kansainvälistymisongelmat

Koodaus- ja kansainvälistymisongelmat tulevat yleensä esiin Webissä roskamerkkinä sivuja (Kuva 5-14 sivulla 196). Toinen yleinen oire on, että käyttäjän syöte tulkitaan väärin.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 195

Kuva 5-14 Verkkosivu, jossa on virheelliset merkkikoodausasetukset

Merkkien koodaus J2EE-ympäristössä

Verkkokomponentit käyttävät yleensä java.io.PrintWriter-objektia vastausten tuottamiseen; PrintWriter koodaa automaattisesti käyttämällä ISO 8859-1 -merkkikoodausta. Servletit voivat myös tulostaa binaaridataa käyttämällä java.io.OutputStream-objekteja, jotka eivät suorita koodausta. Sovelluksen, joka ei voi käyttää oletuskoodausta, on määritettävä erilainen koodaus.

Verkkokomponenttien osalta on otettava huomioon kolme koodausta:

196 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

PyyntökoodausPyyntökoodaus on merkkikoodaus, jossa saapuvan pyynnön parametrit tulkitaan. Tällä hetkellä monet selaimet eivät lähetä pyyntökoodauksen tarkennetta sisältötyyppisen HTTP-otsikon kanssa. Tällaisissa tapauksissa verkkosäilö käyttää oletuskoodausta: ISO-8859-1 pyyntötietojen jäsentämiseen. Jos asiakas ei ole asettanut merkkikoodausta ja pyyntötiedot on koodattu eri koodauksella kuin oletusarvo, tietoja ei tulkita oikein.

Tämän tilanteen korjaamiseksi voit käyttää setCharacterEncoding(String enc)

-menetelmää ohittamaan säilön toimittaman merkkikoodauksen, kuten esimerkissä 5-14.

Esimerkki 5-14 setCharacterEncoding() -menetelmän toteutus

public class TestServlet laajentaa HttpServlet {

public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)

heittää ServletException, IOException {

Sinun on kutsuttava menetelmä ennen pyyntöparametrien jäsentämistä tai pyynnön syötteiden lukemista. Metodin tai tagin kutsuminen tietojen lukemisen jälkeen ei vaikuta koodaukseen.

Jos mitään näistä ei ole toimitettu, ISO-8859-1 käytetään sivun oletuskoodauksena.

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 197

< h2> Attribuutit pageEncoding ja contentType määrittävät sivun merkki

-koodauksen vain sivudirektiivin fyysisesti sisältävälle tiedostolle.

Jos mitään näistä ei ole annettu, oletusvasteena käytetään ISO-8859-1:tä

Servletin setContentType()-metodia voidaan kutsua merkin vaihtamiseen

koodaus. GetWriter()-menetelmän kutsun tai vastauksen vahvistamisen jälkeen tehdyillä kutsuilla ei ole vaikutusta merkkien koodaukseen.

MVC/Struts-merkkien koodausasetukset

Kun käytät Model-View-Controller-arkkitehtuuria, mukaan lukien Strutien käyttö, harkitse koodauksessa seuraavaa.

198 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

Pyydä merkkikoodausta Struts-ympäristössä kutsu setCharacterEncoding()-metodi ActionFormissa, kuten esimerkissä 5-16 on esitetty.

Esimerkki 5-16 Pyydä koodaus Struts-toteutuksessa

.public class PostMessageForm laajentaa ActionForm { public void reset(ActionMapping-kartoitus, HttpServletRequest-pyyntö) { try { request.setCharacterEncoding("UTF-8"); }catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); } }}.

Vastauksen merkistökoodaus

Määritä vastauksen koodaus käyttämällä contentType-attribuuttia ja charsetvalue JSP-sivudirektiivissä.

WebSphere Application Server -määritykset

WebSphere määrittää pyyntöön/vastaukseen käytetyn merkkikoodauksen jäsentämällä asiakkaan getParameter()-syötearvot ja kirjoittamalla tulosteen arvoa kohden saapuvan pyynnön hyväksymiskieliotsakkeeseen.

Kielen arvo ja vastaavat merkkien koodausnimet

liittyvät encoding.properties-tiedostoon, joka sijaitsee /properties-hakemistossa (esimerkki 5-17).

Esimerkki 5-17 encoding.properties-tiedosto

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 199

Joissakin tapauksissa haluat ohittaa encoding.properties-tiedoston määritelmän. Jos esimerkiksi haluat käyttää UTF-8:aa koko sovelluspalvelimelle, käytä JVM-komentorivin argumenttia client.encoding.override valitulle sovelluspalvelimelle.

Määritä -Dclient.encoding.override=UTF-8 yleisille JVM-argumenteille

Java Virtual Machine -osiossa.

Lisätietoja on osoitteessa:

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc /info/aes/ae/trun_svr_utf.html

autoRequestEncoding ja autoResponseEncoding

WebSphere Application Server -versiosta 5 alkaen Web-säilö ei enää aseta pyyntöjen ja vastausten koodauksia ja vastaussisältötyyppejä automaattisesti. Molempien laajennusten oletusarvo on epätosi, jolloin pyynnön ja vastauksen merkkikoodaus asetetaan Servlet 2.4 -määrityksen oletusarvoon, joka on ISO-8859-1.

Käytä kokoonpanotyökalua (Kuva 5-12 sivulla 192) muuttaaksesi oletusarvoja autoRequestEncoding- ja autoResponseEncoding-laajennuksille.

Katso esimerkkejä autoRequestEncoding- ja autoResponseEncoding-koodauksesta

saadaksesi kuvaus verkkosäilön toiminnasta, kun nämä arvot on asetettu tosi: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/ index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rweb_autoreq.html

200 WebSphere Application Server V6 -ongelmien määritys hajautetuille alustoille

YhteenvetoKuva 5-15 näyttää yhteenvedon siitä, miten koodausarvot määritetään.

Sovellus käyttää eksplisiittisiä Java ei

-menetelmiä merkkikoodaukseen kyllä

autoRequestEncoding ja false

autoResponseEncoding-arvot Servlet 2.4 -menetelmät JSP 2.0 -attribuutit true

setCharacterEncoding() contextType autoRequestEncoding -menettely

setContextType() pageEncoding autoResponseEncoding-menettely

Java Servlet 2.4 Spec -oletus

Kuva 5-15 Koodauksen määritysprosessi

Katso saatavilla olevaa online-tukea

Jos mikään näistä vaiheista ei korjaa ongelmaa, seuraavista resursseista voi olla apua: merkinenkoodausvinkkejä varten Globalisoi On Demand -liiketoimintaasi: http://www-306.ibm.com/software/globalization/j2ee/encoding.jspiden Java Servlet -määrityksen versio 2.4 saadaksesi lisätietoja Käytettävissä olevat merkistökoodausmenetelmät: http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr154/index.html–The JavaServer Pages Specification Version2.0, osio JSP.4, jotka liittyvät kansainvälistymisongelmiin: http://jcp. org/aboutJava/communityprocess/final/jsr152/index.html: Kansainvälistyminen: Oppimisresurssit http://www.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp?topic=/ com.ibm.websphere. base.doc/info/aes/ae/rin_resources.html

Luku 5. Verkkosäilöongelman määritys 201

IBM-tuesta saatavat nykyiset tiedot koodaukseen liittyvistä tunnetuista ongelmista ja ratkaisuista on osoitteessa http://www.ibm.com/support/ search.wss?rs=180&tc=SSEQTP&tc


PREV: Tietoja peruslomakkeista - Power Apps | Microsoft Docs

NEXT: Asiakas-palvelin-arkkitehtuuri - yleiskatsaus | ScienceDirect-aiheet

Popular Articles

Hot Articles

Navigation Lists

Back to Top