• Digitální příslušenství
  • Server
  • Digitální život
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Kontaktujte nás
  1. Domov
  2. Server
  3. Architektura klient-server - přehled | Témata ScienceDirect

Architektura klient-server - přehled | Témata ScienceDirect

Rsdaa 10/11/2021 1193

11.1.1 Architektura klient/server

Z obrázku 11.4 je velmi snadné porozumět mechanismům architektury klient/server. Software nebo aplikace nainstalovaná v klientském počítači (PC nebo stolní nebo přenosný počítač) je přední částí aplikace. Spravuje místní klientské zdroje, jako je monitor, klávesnice, myš, RAM, CPU a další periferní zařízení. Pokud ji nahradíme virtualizovanou infrastrukturou, infrastrukturou vzdáleného virtuálního stolu (VDI), stane se z ní cloudové VDI.

Ve srovnání s terminály pro sálové počítače již klient není hloupý stroj. Stal se výkonnějším PC, protože má své vlastní výpočetní prostředí. Za klienta lze považovat zákazníka, který požaduje služby. Server je podobný poskytovateli služeb, který obsluhuje mnoho klientů.

Na druhé straně architektury klient/server je server. Funkce serverového stroje je plnit. všechny požadavky klientů. To znamená, že služby poskytované serverem mohou být sdíleny mezi různými klienty. Server (nebo servery) se obvykle nachází na centralizovaném místě, konkrétně v datovém centru, ale nazýváme to také serverovna nebo síťová místnost nebo místnost LAN nebo rozvodná skříň nebo síťová úložiště. To opravdu závisí na velikosti serverové flotily. Spojení mezi klienty a servery probíhá buď prostřednictvím vyhrazené sítě nebo internetu. Teoreticky jsou všechny servery pro klienty zcela transparentní. Komunikace mezi klientem a serverem je založena na standardních protokolech, jako je Ethernet nebo TCP/IP. Jakmile klienti zahájí požadavky na služby, server odpoví a provede tyto požadavky, jako je načítání dat, aktualizace, odesílání, ukládání a mazání. Různé servery mohou nabízet různé služby. Souborový server poskytuje služby souborového systému, jako jsou soubory dokumentů, fotografií, hudby a videa. Webový server poskytuje služby webového obsahu. Úložný server hostí úložné služby s různými úrovněmi služeb, jako jsou platinové, zlaté, stříbrné, bronzové, zálohovací a archivní služby. Aplikační server podporuje aplikační služby, jako jsou kancelářské aplikace nebo e-mail. Kromě toho může server fungovat také jako softwarový stroj, který spravuje sdílené zdroje, jako jsou databáze, tiskárny, síťové připojení nebo dokonce CPU. Hlavní funkcí serveru je provádění úloh typu back-end (viz obrázek 11.6).

Obrázek 11.6. Vztah klient/server.

Z těchto různých typů serverů je nejjednodušší server úložiště. Se souborovým serverem, jako je FTP (File Transfer Protocol) nebo SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System) nebo NFS (Network File System, Sun), může klient požadovat soubor nebo soubory přes internet. nebo LAN. Záleží na velikosti souboru. Pokud je velikost velmi velká, požadavek klienta potřebuje velkou šířku pásma sítě. Tím se sníží rychlost sítě. Databázové, transakční a aplikační servery jsou sofistikovanější.

Od 80. let 20. století počet hostitelských serverů exponenciálně roste (viz obrázek 11.7). Když ISC začala v lednu 1993 zjišťovat počet hostitelů, počet hostitelů byl pouze 1 313 000; v červenci 2013 však počet hostitelů dosáhl 996 230 757. Zvýšil se téměř 760krát, ale průměrná míra využití hostitelského serveru je mnohem nižší. Na základě zprávy společnosti Gartner z listopadu 2008 byla průměrná míra využití x86 serverů u většiny organizací pouze mezi 7 % a 15 % [185]. Naše zkušenosti ukazují, že u některých serverů s mobilním obsahem je míra využití dokonce pod 1 %. To vedlo ke konsolidaci serverů využitím dramatického zlepšení virtualizační technologie. Internetové technologie a služby v podstatě podnítily zrychlení růstu hostitelských serverů a rostoucí objem serverů spustil virtualizaci serverů, která pokládá základní infrastrukturní základ pro cloud.

Obrázek 11.7. Hostitelé internetových domén [184].

Nyní, když jsme si vyjasnili pojmy klient, server a architektura klient/server, se v následujících částech podíváme podrobně na servery x86 a RISC.


PREV: BYLO 6 PD

NEXT: Nejlepší šifrovací software pro rok 2021 | PCMag

Populární články

Žhavé články
Zpět na začátek