• Digitaaliset tarvikkeet
  • Palvelin
  • Digitaalinen elämä
  • Tietosuojakäytäntö
  • Ota meihin yhteyttä
  1. Home
  2. Palvelin
  3. Client Server Computing - Tutorialspoint

Client Server Computing - Tutorialspoint

Rsdaa 27/12/2021 1213

Asiakaspalvelintietokone

Asiakaspalvelinlaskennassa asiakkaat pyytävät resurssia ja palvelin tarjoaa sen. Palvelin voi palvella useita asiakkaita samanaikaisesti, kun asiakas on yhteydessä vain yhteen palvelimeen. Sekä asiakas että palvelin kommunikoivat yleensä tietokoneverkon kautta, mutta joskus ne voivat sijaita samassa järjestelmässä.

Kuva asiakaspalvelinjärjestelmästä on seuraava −

Asiakaspalvelintietokoneiden ominaisuudet

Tärkeimmät kohdat asiakaspalvelinlaskennassa ovat seuraavat:

Asiakaspalvelimen laskenta toimii pyyntö- ja vastausjärjestelmän kanssa. Asiakas lähettää pyynnön palvelimelle ja palvelin vastaa halutulla tiedolla. Asiakkaan ja palvelimen tulee noudattaa yhteistä viestintäprotokollaa, jotta ne voivat olla helposti vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki viestintäprotokollat ​​ovat saatavilla sovelluskerroksessa. Palvelin voi vastaanottaa vain rajoitetun määrän asiakaspyyntöjä kerrallaan. Joten se käyttää pyyntöihin vastaamiseen ensisijaiseen järjestelmään perustuvaa järjestelmää. Palvelunestohyökkäykset estävät palvelimien kykyä vastata autenttisiin asiakaspyyntöihin täyttämällä sen väärillä pyynnöillä. Esimerkki asiakaspalvelimen laskentajärjestelmästä on verkkopalvelin. Se palauttaa verkkosivut niitä pyytäneille asiakkaille.

Ero asiakaspalvelintietokoneiden ja vertaistietokoneiden välillä

Tärkeimmät erot asiakaspalvelintietokoneiden ja vertaislaskennan välillä ovat seuraavat:

Asiakaspalvelinlaskennassa palvelin on keskussolmu, joka palvelee monia asiakassolmuja. Toisaalta peer to peer -järjestelmässä solmut käyttävät kollektiivisesti resurssejaan ja kommunikoivat keskenään. Asiakaspalvelinlaskennassa palvelin on se, joka kommunikoi muiden solmujen kanssa. Vertaislaskennassa kaikki solmut ovat tasa-arvoisia ja jakavat tiedot suoraan toistensa kanssa. Asiakaspalvelintietokoneiden uskotaan olevan vertaislaskennan alaluokka.

Client Server Computingin edut

Asiakaspalvelinlaskennan eri edut ovat −

Kaikki tarvittava data on keskitetty yhteen paikkaan eli palvelimeen. Tietojen suojaaminen ja valtuutus ja autentikointi on siis helppoa. Palvelimen ei tarvitse sijaita fyysisesti lähellä asiakkaita. Tietoihin pääsee kuitenkin käsiksi tehokkaasti. Asiakaspalvelinmallissa olevien solmujen vaihtaminen, päivittäminen tai siirtäminen on helppoa, koska kaikki solmut ovat itsenäisiä ja pyytävät tietoja vain palvelimelta. Kaikki solmut eli asiakkaat ja palvelin eivät välttämättä rakenna samankaltaisia ​​alustoja, mutta ne voivat helposti helpottaa tiedonsiirtoa.

Asiakaspalvelintietokoneiden haitat

Asiakaspalvelinlaskennan erilaiset haitat ovat −

Jos kaikki asiakkaat samanaikaisesti pyytävät tietoja palvelimelta, se voi ylikuormittua. Tämä voi johtaa verkon ruuhkautumiseen. Jos palvelin jostain syystä epäonnistuu, mitään asiakkaiden pyyntöjä ei voida täyttää. Tämä johtaa asiakaspalvelinverkon epäonnistumiseen. Asiakaspalvelinmallin asettamisen ja ylläpidon kustannukset ovat melko korkeat.

Julkaistu 13. elokuuta 2018 klo 11.21.20


PREV: SSL-virtuaalinen hosting IBM HTTP Serverissä

NEXT: Palvele useita verkkotunnuksia käyttämällä virtuaalisia isäntiä

Popular Articles

Hot Articles

Navigation Lists

Back to Top