• Digitální příslušenství
  • Server
  • Digitální život
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Kontaktujte nás
  1. Domov
  2. Server
  3. Klient Server Computing – bod výukových programů

Klient Server Computing – bod výukových programů

Rsdaa 27/12/2021 1424

Klient Server Computing

V klientských serverech klienti požadují zdroj a server tento zdroj poskytuje. Server může obsluhovat více klientů současně, zatímco klient je v kontaktu pouze s jedním serverem. Klient i server obvykle komunikují prostřednictvím počítačové sítě, ale někdy mohou být umístěny ve stejném systému.

Ilustrace systému klient-server je uvedena následovně −

Charakteristiky klientských serverů

Význačné body pro klientské servery jsou následující:

Výpočetní systém klient server pracuje se systémem požadavku a odpovědi. Klient odešle požadavek na server a server odpoví požadovanou informací. Klient a server by se měli řídit společným komunikačním protokolem, aby spolu mohli snadno komunikovat. Všechny komunikační protokoly jsou dostupné na aplikační vrstvě. Server může najednou vyhovět pouze omezenému počtu požadavků klientů. K reakci na požadavky tedy používá systém založený na prioritě. Útoky typu Denial of Service brání serverům ve schopnosti reagovat na autentické požadavky klientů tím, že je zaplavují falešnými požadavky. Příkladem výpočetního systému klientského serveru je webový server. Vrátí webové stránky klientům, kteří si je vyžádali.

Rozdíl mezi klientskými servery a Peer to Peer Computing

Hlavní rozdíly mezi klientskými servery a peer to peer computingem jsou následující:

V klientských serverech je server centrálním uzlem, který obsluhuje mnoho klientských uzlů. Na druhou stranu, v systému peer-to-peer uzly kolektivně využívají své zdroje a komunikují spolu. V klientských serverech je server ten, který komunikuje s ostatními uzly. V peer-to-peer-to computingu jsou si všechny uzly rovny a sdílejí data mezi sebou přímo. Klientský server je považován za podkategorii peer-to-peer computingu.

Výhody klientského serveru

Různými výhodami klientských serverů jsou −

Všechna požadovaná data jsou soustředěna na jednom místě, tedy na serveru. Je tedy snadné chránit data a poskytovat autorizaci a autentizaci. Server nemusí být umístěn fyzicky blízko klientů. Přesto lze k datům přistupovat efektivně. Je snadné nahradit, upgradovat nebo přemístit uzly v modelu klientského serveru, protože všechny uzly jsou nezávislé a požadují data pouze ze serveru. Všechny uzly, tj. klienti a server, nemusí být postaveny na podobné platformy, přesto mohou snadno usnadnit přenos dat.

Nevýhody klientských serverů

Různými nevýhodami klientských serverů jsou −

Pokud všichni klienti současně požadují data ze serveru, může dojít k jeho přetížení. To může vést k zahlcení sítě. Pokud z nějakého důvodu selže server, nelze splnit žádný z požadavků klientů. To vede k selhání sítě klient server. Náklady na nastavení a údržbu modelu klientského serveru jsou poměrně vysoké.

Zveřejněno 13. srpna 2018 11:21:20


PREV: Virtuální hosting SSL na serveru IBM HTTP Server

NEXT: Obsluhujte více domén pomocí virtuálních hostitelů

Populární články

Žhavé články

Navigační seznamy

Zpět na začátek