• Дигитални аксесоари
  • сървър
  • Дигитален живот
  • Политика за поверителност
  • Свържете се с нас
  1. Home
  2. Article
  3. Решено: Как да свържете хост машина към виртуална машина ...

Решено: Как да свържете хост машина към виртуална машина ...

Rsdaa 28/01/2022 996

моля, прегледайте го и ми дайте решение. Не мога да споделя папки и между 2 машини

VMnet0 -

Мост,VMNet1------ хост, VMNet 8 -

NAT

КОНФИГУРАЦИЯ НА IP Хост:

-

IP конфигурация на Windows

Име на хост . . . . . . . . . . . . : ecc6

Основен DNS суфикс. . . . . . . : mycompany.com

Тип възел. . . . . . . . . . . . : Неизвестен

IP маршрутизирането е активирано. . . . . . . . : Да

WINS прокси е активиран. . . . . . . . : Не

Списък за търсене на DNS суфикс. . . . . . : mycompany.com

Ethernet адаптер VMware Network Adapter VMnet8:

Специфичен DNS суфикс за връзка. :

Описание. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet адаптер за VMnet

8

Физически адрес. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08

DHCP е активиран. . . . . . . . . . . : Не

IP адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.109.1

Маска на подмрежа. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Шлюз по подразбиране. . . . . . . . . :

Ethernet адаптер VMware Network Adapter VMnet1:

Специфичен DNS суфикс за връзка. :

Описание. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet адаптер за VMnet

1

Физически адрес. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01

DHCP е активиран. . . . . . . . . . . : Не

IP адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.174.1

Маска на подмрежа. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Шлюз по подразбиране. . . . . . . . . :

Ethernet адаптер Локална връзка 3:

Специфичен DNS суфикс за връзка. :

Описание. . . . . . . . . . . : Microsoft Loopback Adapter

Физически адрес. . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50

DHCP е активиран. . . . . . . . . . . : Не

IP адрес. . . . . . . . . . . . : 220.220.220.20

Маска на подмрежа. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Шлюз по подразбиране. . . . . . . . . :

______________________________________________________________________

IP КОНФИГУРАЦИЯ НА ГОСТ:

-

Име на хост . . . . . . . . . . . . : sapserver

Основен DNS суфикс. . . . . . . : mycompany.com

Тип възел. . . . . . . . . . . . : Неизвестен

IP маршрутизирането е активирано. . . . . . . . : Да

WINS прокси е активиран. . . . . . . . : Не

Списък за търсене на DNS суфикс. . . . . . : mycompany.com

Ethernet адаптер Локална връзка 3:

Специфичен DNS суфикс за връзка. :

Описание. . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapte

Физически адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-1A-89-7C

DHCP е активиран. . . . . . . . . . . : Не

IP адрес. . . . . . . . . . . . : 200.200.200.20

Маска на подмрежа. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Шлюз по подразбиране. . . . . . . . . :

-


PREV: Не може да се свърже със сървър на база данни (mysql workbench)

NEXT: MySQL „Не може да се създаде връзка...“ – общност на Mirth

Popular Articles

Hot Articles
Back to Top