• Digitální příslušenství
  • Server
  • Digitální život
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Kontaktujte nás
  1. Domov
  2. Server
  3. Začněte, nainstalujte a nakonfigurujte licenční server

Začněte, nainstalujte a nakonfigurujte licenční server

Rsdaa 16/02/2022 2005

Začněte, nainstalujte a nakonfigurujte licenční server

Důležité:

Nepodporujeme spouštění démonů dodavatelů třetích stran na licenčním serveru Citrix nebo démonů dodavatelů Citrix na licenčních serverech třetích stran.

Doporučujeme spouštět nejnovější verzi licenčního serveru. Neposkytujeme opravy hotfix pro komponenty licenčního serveru a nepodporujeme starší licenční servery s novějšími produkty. Nejnovější verze licenčního serveru často obsahuje řešení problémů vyskytujících se v dřívějších verzích. Při upgradu nebo instalaci nových produktů Citrix upgradujte také licenční komponenty. Nové licenční servery jsou zpětně kompatibilní a podporují starší produkty a licenční soubory. Nové produkty však často vyžadují nejnovější licenční server, aby licence správně prověřily. Nejnovější verzi naleznete na webu Citrix Downloads.

Chcete-li zobrazit nové funkce v tomto vydání, přejděte na stránku Co je nového.

Nepodporujeme instalaci licenčního serveru z cesty UNC (\\\server\share). Nainstalujte licenční server z místní kopie.

Krok 1 Zkontrolujte své předpoklady

Před instalací a konfigurací licenčního serveru zkontrolujte systémové požadavky.

Krok 2 Licence produktu

Licencování produktu zahrnuje následující kroky:

Ujistěte se, že máte nejnovější verzi licenčního serveru. Ověřte systémové požadavky. Nainstalujte licencování. Získejte licenční soubory z Můj účet, nebo pokud máte licenční kód, použijte Citrix Licensing Manager. Nainstalujte svůj produkt Citrix (nebo, pokud je již nainstalován, restartujte produkty Citrix, aby byly rozpoznány nové licence). Nakonfigurujte nastavení komunikace licencování na straně produktu, která nebyla nastavena během instalace produktu, pokud je to možné. Tato konfigurace zahrnuje nastavení správné edice produktu v produktu. Další informace naleznete v části Prvky licencí a služby.

Ujistěte se, že nastavení edice na straně produktu správně odpovídá zakoupeným licencím. Pokud jste si například zakoupili licence na edici Premium, ujistěte se, že nastavení edice v produktu označuje Premium a nikoli Advanced.

Přehled součástí a procesu licencování naleznete v části Technický přehled a Prvky licencování.

Důležité:

Licenční server nevyžaduje členství v doméně. Licenční server můžete nainstalovat v pracovní skupině a přesto provádět všechny licenční funkce jménem produktů Citrix. Chcete-li spravovat uživatele Citrix Licensing Manager, kteří mají uživatele nebo skupiny Active Directory, musí být uživatelé součástí domény. Jinak použijte místní uživatele a skupiny Windows.

Krok 3 Zkontrolujte zabezpečení a firewall

Bezpečnostní aspekty

Při upgradu nebo instalaci nových produktů Citrix doporučujeme upgradovat licenční server na nejnovější verzi. Nové licenční servery jsou zpětně kompatibilní a podporují starší produkty a licenční soubory. Při každém vydání nového licenčního serveru může obsahovat lepší bezpečnostní funkce než v předchozích verzích. Při konfiguraci prostředí také doporučujeme následující bezpečnostní aspekty.

Nakonfigurujte prostředí licenčního serveru tak, aby k portu Citrix Licensing Manager měli přístup pouze oprávnění správci v důvěryhodné síti. Tohoto výsledku dosáhnete použitím vhodně nakonfigurované sítě nebo hostitelského firewallu. Při používání Citrix Licensing Manager se vyhněte návštěvám nedůvěryhodných webových stránek nebo klikání na nedůvěryhodné adresy URL.

Důležité:

Licenční server Citrix používá k ověřování Microsoft Active Directory. Citrix důrazně doporučuje implementovat dobré bezpečnostní postupy v Microsoft Active Directory (jako je uzamčení účtu a správa hesel) pro bezpečné nasazení Citrix License Server. Další informace najdete v článcích Práh uzamčení účtu a Heslo musí splňovat požadavky na složitost.

Aspekty brány firewall

Před instalací licencování určete, zda mezi licenčním serverem a libovolnými produktovými servery potřebujete bránu firewall. Aspekty brány firewall mohou mít vliv na to, kam licenční server nainstalujete.

Pokud máte ve svém prostředí hardwarové brány firewall, musíte potřebná pravidla vytvořit ručně.

Pokud je mezi vaším produktem a licenčním serverem brána firewall, nakonfigurujte čísla portů. Tento konfigurační proces zahrnuje:

Určení, která čísla portů změnit. Čísla portů můžete změnit během procesu instalace nebo později. Otevření portů brány firewall. Otevřete všechny porty na bráně firewall, které jste změnili, aby provoz mohl proudit. Aktuální verze automaticky konfigurují vestavěný firewall. Změna nastavení na straně produktu. Nakonfigurujte svůj produkt Citrix tak, aby používal stejná čísla portů jako v Citrix Licensing Manager. Pokud nezměníte číslo portu uvedené v produktu, produkt nemůže kontaktovat licenční server. Nastavení na straně produktu můžete změnit během a po instalaci produktu. Informace o těchto nastaveních naleznete v dokumentaci k produktu.

Další informace o povolení registrovaných adres URL a portů přes bránu firewall a seznam otevřených adres URL naleznete v části Registrace a odebrání registrace u Citrix Cloud.

Krok 4 Instalace licenčních komponent, serveru a certifikátu

Poznámka:

Během instalace mohou lokalizované znaky v instalační cestě způsobit selhání instalace. Přijměte výchozí instalační cestu nebo zadejte pouze písmena ASCII pro instalační adresář.

Licenční komponenty můžete nainstalovat na samostatný vyhrazený server nebo na server, který sdílejí s jinou aplikací. Případně můžete použít webový nebo aplikační server. Místa uvedená dále v tomto článku jsou však méně náročná na zdroje. Pokud provozujete méně než 50 serverů nebo 10 000 licencí, můžete licenční server nainstalovat na stejný server jako váš produkt. Chcete-li zjistit, zda je nutné přemístění licenčního serveru na jiný systém, sledujte zatížení CPU a paměti (lmgrd.exe a CITRIX.exe).

Důležité:

Používejte soubor CitrixLicensing.exe pro všechny budoucí instalace s výjimkou nasazení služby Active Directory. V takovém případě použijte soubor .msi. Ujistěte se, že pro instalaci jsou k dispozici soubory .exe i .msi.

Nainstalujte licenční server a konzolu pomocí grafického rozhraní

Stáhněte si licenční server ze souborů Citrix a spusťte instalační program licenčního serveru, CitrixLicensing.exe, jako správce nebo člen skupiny správců. Postupujte podle instalačního programu na GUI přijme cílovou složku. Komponenty licencování jsou nainstalovány ve složce C:\Program Files\Citrix\Licensing na 32bitovém počítači a C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing na 64bitovém počítači. Nakonfigurujte stránku, přijměte nebo změňte výchozí čísla portů používaná licenčními součástmi. Zvolte, zda povolit instalačnímu programu konfigurovat výjimku brány Windows Firewall. V případě potřeby můžete po instalaci změnit čísla portů. Pokud se rozhodnete dokončit instalaci bez konfigurace licenčního serveru, restartujte instalační program CitrixLicensing.exe. Ke konfiguraci nastavení po instalaci můžete také použít nástroj Konfigurace licenčního serveru. Konfigurační nástroj otevřete z: C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS\resource\Licensing.Configuration.Tool.exe.Číslo portu licenčního serveru je 27000Číslo portu démona dodavatele je 7279Číslo portu webových služeb pro licencování je 8083Licenční server přidá výchozího správce pro Citrix Licensing Manager na základě toho, jak jste přihlášeni. Pokud jste v doméně, licenční server přidá instalujícího uživatele (doména\uživatel) jako výchozí licenční server nebo správce Citrix Licensing Manager. Pokud jste místním uživatelem Windows, licenční server přidá instalujícího uživatele (počítač\uživatel) jako výchozí účet správce. Ve výchozím nastavení je přidána skupina BUILTIN\administrator, která umožňuje libovolnému správci spravovat licencování. Můžete odebrat BUILTIN\administrators, abyste omezili licencování na určené uživatele. Zvolte, zda chcete spustit Citrix Licensing Manager a zda se chcete připojit k programu Citrix Customer Experience Improvement Program.

Instalujte licencování pomocí příkazového řádku Windows

Důležité:

Program Citrix Service Provider vyžaduje Program zlepšování zákaznické zkušenosti (CEIP) a Call Home. Pokud jste poskytovatel služeb Citrix, nemůžete zakázat program CEIP nebo volání domů.

Při použití příkazu CitrixLicensing.exe k instalaci licencování nastavte vlastnosti přidáním Property=value na příkazový řádek kamkoli kromě mezi volbu a její argument.

Ujistěte se, že spouštíte příkazový řádek s oprávněními správce. Chcete-li spustit příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, zvolte Start, klepněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek a vyberte Spustit jako správce. Následující ukázkový příkazový řádek nainstaluje licencování v tichém režimu. Přidejte vlastnosti, které chcete nastavit. Zadejte příkaz na jeden řádek bez návratů. Následující příklad je z důvodu omezení místa na více řádcích.

CitrixLicensing.exe /quiet /l install.log INSTALLDIR=instalační adresář WSLPORT=číslo_portu LSPORT=číslo_portu VDPORT=*číslo_portu CEIPOPTIN=hodnota

Kde:

Výběr CEIP a Call Home můžete změnit pomocí Citrix Licensing Manager.

Použití příkazového řádku k instalaci licencování pro nasazení služby Active Directory

Při použití příkazu msiexec k instalaci licencování nastavte vlastnosti přidáním Property=”value” na příkazový řádek kamkoli kromě mezi možnost a jeho argument. Clusterování není podporováno v MSI.

Poznámka:

Ujistěte se, že spouštíte příkazový řádek s oprávněními správce. Chcete-li spustit příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, zvolte Start, klepněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek a vyberte Spustit jako správce.

Následující ukázkový příkazový řádek nainstaluje licencování v tichém režimu a vytvoří soubor protokolu pro zachycení všech informací o této operaci. Za přepínače přidejte vlastnosti, které chcete nastavit.

Příkaz zadejte do jednoho řádku bez návratů. Následující příklad je z důvodu omezení místa na více řádcích.

msiexec /I ctx_licensing.msi /l*v install.log /qn INSTALLDIR=instalační adresář LICSERVERPORT=číslo_portu VENDORDAEMONPORT=číslo_portu MNGMTCONSOLEWEBPORT=číslo_portu WEBSERVICESLICENSINGPORT=číslo_portu CEIPOPTIN=hodnota

Kde:

Výběr CEIP a Call Home můžete změnit pomocí Citrix Licensing Manager.

Pomocí příkazového řádku k deaktivaci nebo povolení služby správy licencí

Služba správy licencí funguje automaticky na licenčním serveru a umožňuje správu a podporu licencí. Ke správě vašeho licenčního prostředí doporučujeme používat Službu správy licencí, po instalaci ji však můžete kdykoli zakázat. Další informace najdete v části Služba správy licencí Citrix v Technickém přehledu.

Syntaxe:

ctx_license_management_service.exe (-povolit | -zakázat | -dotaz)

Kde:

-enable povolí správu licencí. K prvnímu nahrání do Citrixu dojde sedm dní po instalaci licenčního serveru.-disable zakáže správu licencí. Doporučujeme, abyste ke správě svého licenčního prostředí používali službu Správa licencí.-query zobrazí aktuální konfiguraci.

Ručně nainstalujte certifikát používaný Citrix Licensing Manager a Web Services for Licensing

Poznámka:

Tento postup použijte, pokud nechcete použít certifikát s vlastním podpisem, který se vygeneruje během instalace.

Chcete-li nainstalovat certifikát, existují tři kroky:

Získejte soubor .pfx, který obsahuje certifikát a soukromý klíč. K získání souboru .pfx můžete použít jednu ze dvou metod. Extrahujte certifikát a soukromý klíč ze souboru .pfx. Nainstalujte certifikát a soukromý klíč na licenční server.

Jak získat soubor .pfx pomocí certifikát domény – metoda 1

Přihlaste se k serveru v doméně, otevřete MMC a postupujte takto:

Vytvořte adresář c:\ls_cert pro uložení exportovaného souboru .pfx. Přidejte modul snap-in Certifikát výběrem možnosti Soubor > Přidat/odebrat modul snap-in > Certifikáty > Počítačový účet > Místní počítač. V levém podokně v části Certifikáty klikněte pravým tlačítkem na Osobní a vyberte Všechny úkoly > Vyžádejte si nový certifikát a poté Další. V průvodci Zásadami zápisu certifikátů vyberte Zásady zápisu služby Active Directory a poté Další. Zaškrtněte políčko vedle Počítač a vpravo vyberte Podrobnosti. Vyberte Vlastnosti a na kartě Obecné zadejte popisný název a popis. Na kartě Předmět v části Typ předmětu zvolte Běžný název z nabídky Typ. Do textového pole zadejte popisný název, zvolte Přidat a poté Použít. Na kartě Rozšíření vyberte z nabídky položku Použití klíče. Přidejte digitální podpis a šifrování klíče do pole Vybrané možnosti. V nabídce Rozšířené použití klíče přidejte do pole Vybrané možnosti Ověření serveru a Ověření klienta. Na kartě Soukromý klíč a v nabídce Možnosti klíče se ujistěte, že velikost klíče je 4096 2. Zaškrtněte políčko Key Exportable (Exportovatelný klíč) a poté Apply (Použít). Zapsat > Dokončit. V konzole Certifikáty vyberte Osobní > Certifikáty, vyberte certifikát, který jste vytvořili. Vybrat všechny úkoly > Exportovat > Dále vyberte přepínač Ano, exportovat soukromý klíč a poté Další. V části Výměna osobních informací - PKCS #12(.PFX) zaškrtněte políčko pro zahrnutí všech certifikátů, vyberte Další, vytvořte heslo a vyberte Další .Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte na C:\ls_cert a zadejte server.PFX a dokončete postup podle průvodce.

Jak získat soubor .pfx, který odesílá žádost certifikační autoritě (CA) – metoda 2

Tyto kroky se mohou lišit v závislosti na vaší certifikační autoritě.

Přihlaste se k licenčnímu serveru, otevřete MMC a postupujte takto:

Přidejte modul snap-in Certifikát výběrem možnosti Soubor > Přidat/odebrat modul snap-in > Certifikáty > Počítačový účet > Místní počítač. V levém podokně v části Certifikáty klikněte pravým tlačítkem na Osobní a vyberte Všechny úkoly > Pokročilé operace > Vytvořit vlastní požadavek a poté Další. V průvodci Zásadami zápisu certifikátu vyberte možnost Pokračovat bez zásad zápisu v části Vlastní požadavek a poté Další. Na obrazovce Vlastní požadavek vyberte z nabídky klíč CNG (Bez šablony) a pro pole PKCS#10 Formát požadavku a poté Další. Na obrazovce Informace o certifikátu zvolte Podrobnosti a poté Vlastnosti. Na kartě Obecné zadejte popisný název a popis. Na kartě Předmět v části Název předmětu vyberte Běžný název a zadejte hodnotu do pole textové pole. Na kartě Rozšíření vyberte z nabídky Využití klíče, přidejte Digitální podpis a Šifrování klíče. Na kartě Rozšíření vyberte z nabídky Rozšířené použití klíče, přidejte Ověření serveru a Ověření klienta. Na kartě Soukromý klíč v části Kryptografický Service Provider, vyberte RSA, Microsoft Software Key Storage Provider (výchozí). V nabídce Key options se ujistěte, že velikost klíče je 4096, zaškrtněte políčko Key Exportable a poté Apply.Uložte soubor do souboru .req, odešlete soubor .req certifikační autoritě (CA) a uložte soubor .cer.V MMC v části Certifikáty klikněte pravým tlačítkem na Osobní a vyberte Všechny úkoly > Import. V průvodci importem vyberte soubor .cer. Vytvořte adresář c:\ls_cert, do kterého bude uložen exportovaný soubor .pfx. V konzole Certifikáty vyberte možnost Osobní > Certifikáty a vyberte certifikát, který jste importovali. Vybrat všechny úkoly > Exportovat > Dále vyberte přepínač Ano, exportovat soukromý klíč a Další. V části Výměna osobních informací - PKCS #12(.PFX) zaškrtněte políčko pro zahrnutí všech certifikátů, vyberte Další, vytvořte heslo a poté vyberte Další. Zvolte Procházet, přejděte na C:\ls_cert a zadejte server.PFX a dokončete postup podle průvodce.

Jak extrahovat certifikát a soukromý klíč

Tento krok vyžaduje OpenSSL nebo jiný nástroj, který umožňuje můžete extrahovat certifikát a soukromý klíč ze souboru .pfx. Verze OpenSSL dodávaná s licenčním serverem nepodporuje extrahování certifikátů a soukromých klíčů. Informace o stažení OpenSSL najdete na www.openssl.org. Citrix doporučuje nainstalovat OpenSSL na samostatnou pracovní stanici, abyste mohli provést tyto kroky:

Přejděte do složky \bin.Spustit openssl pkcs12 -in C:\ls_cert\server.pfx -out server.crt -nokeys

Poznámka:

Licenční server používá pouze formát certifikátu .crt.

Zadejte heslo vytvořené během procesu exportu (heslo). Spusťte openssl pkcs12 -in C:\ls_cert\server.pfx -out server.key -nocerts -nodesZadejte heslo vytvořené během procesu exportu (heslo).

Jak na to nainstalujte soubory .crt a .key na licenční server

Windows – webové služby pro licencování:

Zastavte službu Citrix Web Services for Licensing. Zkopírujte soubory server.crt a server.key vytvořené dříve v tomto postupu do c:\program files (x86)\citrix\licensing\WebServicesForLicensing\Apache\conf\.Spusťte webové služby Citrix pro Služba licencování.

Windows – Konzola pro správu licencí:

Poznámka:

Konzola pro správu licencí byla odstraněna z Windows License Server v11.16.6.0 sestavení 31000 a novější. Další informace naleznete v části Co je nového.Licenční server VPX stále používá konzolu pro správu licencí.Zastavte licenční službu Citrix.Zkopírujte soubory server.crt a server.key vytvořené dříve v tomto postupu do c:\Program Files (x86)\Citrix\ Licensing\LS\conf.Spusťte licenční službu Citrix.

Krok 5 Konfigurace proxy serveru

Proxy můžete použít s Citrix Licensing Manager, CEIP a Call Home. Když nakonfigurujete proxy server, požadavky na stažení licencí a nahrání dat Call Home jsou odesílány přes proxy server.

Důležité:

Komponenty Citrix Licensing vyžadující vnější komunikaci přes web mohou zdědit nastavení síťového proxy pomocí automatické detekce proxy Windows. Nepodporujeme ověřené proxy. Další informace o automatickém zjišťování proxy serveru Windows najdete v tématu Funkce WinHTTP AutoProxy.

Jak ručně nakonfigurovat proxy server

Upravte soubor SimpleLicenseServiceConfig.xml, který se nachází v adresáři \WebServicesForLicensing. Přidejte do souboru řádek xml ve formátu název proxy serveru:číslo portu

Důležité :

Ve značkách .xml se rozlišují velká a malá písmena.

15180true10.211.55.5:808

Další kroky

Oficiální verze tohoto obsahu je v angličtině. Část obsahu dokumentace Citrix je strojově přeložena pouze pro vaše pohodlí. Citrix nemá kontrolu nad strojově překládaným obsahem, který může obsahovat chyby, nepřesnosti nebo nevhodný jazyk. Žádná záruka jakéhokoli druhu, ať už vyjádřená nebo předpokládaná, se nevztahuje na přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo správnost jakýchkoli překladů z anglického originálu do jakéhokoli jiného jazyka nebo na to, že váš produkt nebo služba Citrix odpovídá jakémukoli strojově přeloženému obsahu. a jakákoli záruka poskytovaná v rámci příslušné licenční smlouvy nebo podmínek služby pro koncového uživatele nebo jakékoli jiné smlouvy se společností Citrix, že produkt nebo služba odpovídá jakékoli dokumentaci, neplatí v rozsahu, v jakém byla tato dokumentace strojově přeložena. Citrix nenese odpovědnost za žádné škody nebo problémy, které mohou nastat při používání strojově přeloženého obsahu.

DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE LEHNT JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER GENAUIGTGKEIT, ZUVERLÄSSIGHRKEIT STANDARD JEGLGMARK IGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK A DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.

CE SERVICE PEUT CONTENIR DES TRADUCTIONS ČTYŘICÁTNÍKŮ PAR GOOGLE. GOOGLE EXCLUT TOUTE GARANTIE RELATIVE AUX TRADUCTIONS, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE D'EXACTITUDE, DE FIABILITÉ ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ PARTNER MARCHANDE, D'ADÉQUATION ÀICUTREFALIGES

ESTE SERVICIO PUEDE CONTENER TRADUCCIONES CON TECNOLOGÍA DE GOOGLE. GOOGLE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON LAS TRADUCCIONES, TANTO IMPLÍCITAS COMO EXPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE EXACTITUD, FIABILIDAD Y OTRAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERICENCIADAR INFRACCIÓN DERECHOS.

本服务可能包含由 Google 提供技术支持的翻译。Google 对这些翻译内容不做任何明示或暗示的保证,包括对准确性、可靠性的任何保证以及对适销性、特定用途的适用性和非侵权性的任何暗示保证。

このサービスには、Google が提供する翻訳が含まれている可能性があります。Google は翻訳について、明示的か黙示的かを問わず、精度と信頼性に関するあらゆる保証、および商品性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことに関するあらゆる黙示的保証を含め、一切保証しません。

ESTE SERVIÇO PODE CONTER TRADUÇÕES FORNECIDAS PELO GOOGLE. O GOOGLE SE EXIME DE TODAS JAKO GARANTIAS RELACIONADAS COM AS TRADUÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE PRECISÃO, CONFIABILIDADE E QUALQUER GARANTIA IMPLÍZATO DE COMERIAÇÍOCIALIÓCITA DE COMERÍPIALICITA CO E NÃO INFRAÇÃO.


PREV: Licencování serveru Microsoft ve virtuálním prostředí přehodnoceno

NEXT: Jak nainstalovat Webmin a zabezpečit pomocí Apache na Ubuntu 18.04 ...

Populární články

Žhavé články

Navigační seznamy

Zpět na začátek