• Digitální příslušenství
  • Server
  • Digitální život
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Kontaktujte nás
  1. Domov
  2. Server
  3. Zadejte licenční server pro hostitelský server RD Session, který se má použít

Zadejte licenční server pro hostitelský server RD Session, který se má použít

Rsdaa 17/02/2022 2124

Server hostitele relací vzdálené plochy (hostitel relací VP) musí být schopen kontaktovat licenční server vzdálené plochy a požádat o licence klientského přístupu ke službám vzdálené plochy (RDS CAL) pro uživatele nebo výpočetní zařízení které se připojují k serveru RD Session Host.

V systému Windows Server 2008 R2 musíte určit licenční server, který má server RD Session Host používat. Automatické zjišťování licenčního serveru již není podporováno pro server RD Session Host se systémem Windows Server 2008 R2.

Server RD Session Host se systémem Windows Server 2008 R2 může kontaktovat licenční server se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 a požádat o licence RDS CAL.

Pomocí následujícího postupu zadejte licenční server, který má server RD Session Host používat, pomocí nástroje Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

Členství v místní skupině Administrators nebo ekvivalentní skupině na serveru RD Session Host, který plánujete konfigurovat, je minimum nutné k provedení tohoto postupu. Podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupinách naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Chcete-li určit licenční server, který má server RD Session Host použít

Na serveru RD Session Host otevřete Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Chcete-li otevřít Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy, klikněte na Start, přejděte na Nástroje pro správu, přejděte na Služby vzdálené plochy a poté klikněte na Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte, že zobrazená akce je to, co chcete, a klikněte na Ano.

V oblasti Upravit nastavení v části Licencování poklepejte na Licenční servery vzdálené plochy.

Na kartě Licencování v dialogovém okně Vlastnosti klikněte na Přidat.

V dialogovém okně Přidat licenční server vyberte licenční server ze seznamu známých licenčních serverů a klikněte na Přidat. Pokud licenční server, který chcete přidat, není uveden, do pole Název licenčního serveru nebo IP adresa zadejte název nebo IP adresu licenčního serveru, který chcete přidat, a klikněte na Přidat.

Můžete přidat více než jeden licenční server, který bude server RD Session Host používat. Server RD Session Host kontaktuje licenční servery v pořadí, v jakém jsou uvedeny v poli Zadané licenční servery.

Klepnutím na OK zavřete dialogové okno Přidat licenční server a poté kliknutím na OK uložte změny nastavení licencování.

Můžete také určit licenční server pro server RD Session Host, který má používat, použitím nastavení zásad skupiny Použít zadané licenční servery vzdálené plochy. Toto nastavení zásad skupiny se nachází v části Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Služby vzdálené plochy\Hostitel relací vzdálené plochy\Licencování a lze jej nakonfigurovat pomocí Editoru místních zásad skupiny nebo Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC). Všimněte si, že nastavení zásad skupiny má přednost před licenčními servery nakonfigurovanými v konfiguraci hostitele relací vzdálené plochy.

Další informace o nastavení zásad skupiny pro Služby vzdálené plochy naleznete v technické příručce ke službám vzdálené plochy (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134).

K konfiguraci nastavení souvisejících s licencováním VP můžete také použít modul Služby vzdálené plochy pro prostředí Windows PowerShell. Další informace o používání prostředí Windows PowerShell se službami vzdálené plochy naleznete v technické příručce ke službám vzdálené plochy (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139898).

Další informace o licencování RD najdete na stránce Služby vzdálené plochy na webu Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140434).

Další reference


PREV: Jak nainstalovat Webmin a zabezpečit pomocí Apache na Ubuntu 18.04 ...

NEXT: Jak nainstalovat Virtualmin s Webmin na Ubuntu - Interserver ...

Populární články

Žhavé články

Navigační seznamy

Zpět na začátek